Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia môn Sinh học

Được đăng lên bởi M.Hạnh Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Group Giải Đáp - Sinh Học ( Lần1 )
Năm Học 2015-2016
Lương Huy Thảo K55-A1. Sư Phạm Sinh Học. Đại Học Vinh.
Câu 1: Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8. Giả sử giảm phân không xảy ra hiện
tượng trao đổi đoạn. Khi thụ tinh, số kiểu tổ hợp tạo ra tối đa là:
A. 256. B. 64. C. 32. D. 128.
Câu 2: Trong các mối quan hệ sau:
1. Sán lá kí sinh trong gan người.
2. Dây tơ hồng sống trên các tán cây.
3. Dây tầm gửi sống trên các tán cây.
4. Đỉa hút máu động vật để sống.
5. Cây phong lan sống bám trên các cây gỗ.
6. Cá bé sống bám trên cơ thể cá lớn để di chuyển xa hơn.
Trong các mối quan hệ trên có bao nhiêu mối quan hệ nửa ký sinh:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Cho các ý sau đây:
1. Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau.
2. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình không liên quan đến kiểu gen
phát sinh ở đời sống cá thể một cách đồng loạt vô hướng.
3. Mức phản ứng là giới hạn của thường biến,
4. Mức phản ứng rộng chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường bên ngoài nên
không có giá trị trong chọn giống.
5. Mức phản ứng được di truyền.
6. Tỉ lệ bơ trong sữa bò có mức phản ứng rộng.
7. Biến dị xác định của Đácuyn, trong tiến hóa hiện đại là thường biến .
Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C.5. D. 6
Câu 4: Quá trình nào đươc xem là quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa
tiền sinh học:

A. Hình thành các hạt coaxecva.
B. Hình thành lớp màng.
C. Hình thành các enzim.
D. Hình thành các tế bào sơ khai.
Câu 5: Để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư nên tác động vào
giai đoạn nào của tế bào:
A. Pha G1. B. Pha G2. C. Pha S. D. Pha M.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng về diễn thế sinh thái:
A. Trong quá trình diễn thế quần xã cuối cùng tương đối ổn định, quần xã
này được gọi là quần xã cực đỉnh.
B. Ở nội diễn thế, những biến đổi của nhân tố môi trường chỉ đóng vai trò
khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.
C. Từ một vụ cháy rừng dẫn đến hủy diệt hoàn toàn, từ những vết tích tro tàn
đó trải qua một thời gian trở thành 1 khu rừng, đây là diễn thế nguyên sinh.
D. Những quần xã càng xuất hiện muộn thì thời gian tồn tại và phát triển
càng dài.
Câu 7: Cho các ý sau:
1. Cột sống hình chữ S.
2. Xương chậu rộng.
3. Lồng ngực rộng chiều ngang.
4. Sọ lớn hơn mặt.
5. Xương hàm bớt to, góc quai hàm bé.
Trong các ý trên có bao nhiêu ý miêu tả cấu tạo của người.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 8: Thực vật được phát sinh ở:
A. Kỉ cambri.
B. Kỉ ocđôvic.
C. Kỉ silua.
D. Kỉ phấn trắ...
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Group Giải Đáp - Sinh Học ( Lần1 )
Năm Học 2015-2016
Lương Huy Thảo K55-A1. Sư Phạm Sinh Học. Đại Học Vinh.
Câu 1: Ở ruồi giấm bộ NST 2n=8. Giả sử giảm phân không xảy ra hiện
tượng trao đổi đoạn. Khi thụ tinh, số kiểu tổ hợp tạo ra tối đa là:
A. 256. B. 64. C. 32. D. 128.
Câu 2: Trong các mối quan hệ sau:
1. Sán lá kí sinh trong gan người.
2. Dây tơ hồng sống trên các tán cây.
3. Dây tầm gửi sống trên các tán cây.
4. Đỉa hút máu động vật để sống.
5. Cây phong lan sống bám trên các cây gỗ.
6. Cá bé sống bám trên cơ thể cá lớn để di chuyển xa hơn.
Trong các mối quan hệ trên có bao nhiêu mối quan hệ nửa ký sinh:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Cho các ý sau đây:
1. Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau.
2. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình không liên quan đến kiểu gen
phát sinh ở đời sống cá thể một cách đồng loạt vô hướng.
3. Mức phản ứng là giới hạn của thường biến,
4. Mức phản ứng rộng chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường bên ngoài nên
không có giá trị trong chọn giống.
5. Mức phản ứng được di truyền.
6. Tỉ lệ bơ trong sữa bò có mức phản ứng rộng.
7. Biến dị xác định của Đácuyn, trong tiến hóa hiện đại là thường biến .
Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C.5. D. 6
Câu 4: Quá trình nào đươc xem là quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa
tiền sinh học:
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia môn Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia môn Sinh học - Người đăng: M.Hạnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề Thi Thử THPT Quốc Gia môn Sinh học 9 10 929