Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng A (cấp tiểu học) năm 2013

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Đào tạo
LONG AN
Bảng A: Cấp tiểu học

Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17
Ngày thi: 17/3/2013
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Phần I: Yêu cầu chung (1.0 điểm)
Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D:\
Ví dụ: Em có số báo danh là A01 thì tạo thư mục D:\A01
Phần II: (7.0 điểm)
Em hãy sử dụng chương trình Paint để vẽ chủ đề: “Con đường đến trường em”.
Lưu tập tin vào thư mục số báo danh mà em đã tạo ở phần I với tên HINHVE.BMP
Phần III: Bài toán
Dùng phần mềm OpenOffice.org Writer để ghi lời giải của 02 bài toán sau và lưu vào thư mục số báo danh
mà em đã tạo ở phần I với tên BAITOAN
Bài 1. (6.0 điểm) Trò chơi xoá số
Cho một số tự nhiên có 15 chữ số: 652831568497951.
Yêu cầu: Xoá khỏi số trên 10 chữ số để số thu được là số nhỏ nhất có thể.
Lưu ý: Học sinh ghi lại tiến trình xoá để thu được kết quả (mỗi lượt xoá một số):
Ví dụ: Lượt 1: xoá số 6 (652831568497951) ->52831568497951
Lượt 2: xoá số 8 (52831568497951) ->5231568497951
----------Bài 2: (6.0 điểm)
Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một Hoàng tử vô cùng hiếu thảo. Ngày kia, vua cha lâm bệnh
nặng, Hoàng tử đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho đức vua. Động lòng trước tấm lòng hiếu thảo
của Hoàng tử, Bụt hiện ra trao cho Hoàng tử một cuộn giấy và một tấm bản đồ.
Cuộn giấy có ghi dòng kí tự sau:
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV
Tấm bản đồ như hình bên

Bụt nói với Hoàng tử: “Hiện tại con đang đứng ở vị trí có hình  trên bản 
đồ. Mỗi ô vuông trong bản đồ chứa một trong các kí tự I, V, X, . Từ một ô,

con chỉ có thể bước tới ô bên trái hoặc phải hoặc bên trên hoặc bên dưới của ô
hiện thời.

Con hãy đọc các kí tự ghi trong cuộn giấy theo thứ tự từ trái sang phải và



bước vào các ô trên bản đồ có kí tự tương ứng, mỗi ô có thể đi qua nhiều lần. 
Khi gặp kí tự  trên bản đồ, con có thể lấy được một lọ thuốc cho đức vua.



Đường đi của con kết thúc khi con không tìm thấy ô nào trên bản đồ để bước
tới”
Ví dụ: Từ ô có hình  , Hoàng tử có thể đi từng bước như sau: dưới – dưới- phải-phải-trên- trên- trên –
trên – trái. Qua 8 bước đi này, Hoàng tử có thể lấy được 3 lọ thuốc cho đức vua.
Dựa vào dòng kí tự trên cuộn giấy và tấm bản đồ, em hãy giúp Hoàng tử tìm ra một đường đi để lấy được
nhiều lọ thuốc nhất.
 Chú ý: cách trình bày lời giải
Đường đi từng bước: ...
Số lọ thuốc lớn nhất lấy được là: ...

I V
I I
I
X V
V
I
I

I
I
I
I

-----HẾT-----

...
Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17
LONG AN Ngày thi: 17/3/2013
Bảng A: Cấp tiểu học Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Phần I: Yêu cầu chung (1.0 điểm)
Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D:\
Ví dụ: Em có số báo danh là A01 thì tạo thư mục D:\A01
Phần II: (7.0 điểm)
Em hãy sử dụng chương trình Paint để vẽ chủ đề: “Con đường đến trường em”.
Lưu tập tin vào thư mục số báo danh mà em đã tạo ở phần I với tên HINHVE.BMP
Phần III: Bài toán
Dùng phần mềm OpenOffice.org Writer để ghi lời giải của 02 i toán sau lưu o thư mục số báo danh
mà em đã tạo ở phần I với tên BAITOAN
Bài 1. (6.0 điểm) Trò chơi xoá số
Cho một số tự nhiên có 15 chữ số: 652831568497951.
Yêu cầu: Xoá khỏi số trên 10 chữ số để số thu được là số nhỏ nhất có thể.
Lưu ý: Học sinh ghi lại tiến trình xoá để thu được kết quả (mỗi lượt xoá một số):
Ví dụ: Lượt 1: xoá số 6 (652831568497951) ->52831568497951
Lượt 2: xoá số 8 (52831568497951) ->5231568497951
-----------
Bài 2: (6.0 điểm)
Ngày xưa, một vương quốc xa xôi nọ, một Hoàng tử cùng hiếu thảo. Ngày kia, vua cha lâm bệnh
nặng, Hoàng tử đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho đức vua. Động lòng trước tấm lòng hiếu thảo
của Hoàng tử, Bụt hiện ra trao cho Hoàng tử một cuộn giấy và một tấm bản đồ.
Cuộn giấy có ghi dòng kí tự sau:
I I I I I I I V V V I V I I VIII IX X X I X I I X I I I X I V X V
Tấm bản đồ như hình bên
Bụt nói với Hoàng tử: “Hiện tại con đang đứng vị trí hình trên bản
đồ. Mỗi ô vuông trong bản đồ chứa một trong các tự I, V, X, . Từ một ô,
con chỉ thể bước tới ô bên trái hoặc phải hoặc bên trên hoặc bên dưới của ô
hiện thời.
Con hãy đọc các tự ghi trong cuộn giấy theo thứ tự từ trái sang phải
bước vào các ô trên bản đồ tự tương ứng, mỗi ô thể đi qua nhiều lần.
Khi gặp tự trên bản đồ, con thể lấy được một lọ thuốc cho đức vua.
Đường đi của con kết thúc khi con không tìm thấy ô nào trên bản đồ để bước
tới”
dụ: Từ ô hình , Hoàng tử thể đi từng bước như sau: ới dưới- phải-phải-trên- trên- trên
trên – trái. Qua 8 bước đi này, Hoàng tử có thể lấy được 3 lọ thuốc cho đức vua.
Dựa vào dòng kí tự trên cuộn giấy và tấm bản đồ, em hãy giúp Hoàng tử tìm ra một đường đi để lấy được
nhiều lọ thuốc nhất.
Chú ý: cách trình bày lời giải
Đường đi từng bước: ...
Số lọ thuốc lớn nhất lấy được là: ...
ĐỀ CHÍNH THỨC
I V
I
I I
I I
X V
V I
I
I I
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng A (cấp tiểu học) năm 2013 - Trang 2
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng A (cấp tiểu học) năm 2013 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 17 Bảng A (cấp tiểu học) năm 2013 9 10 934