Ktl-icon-tai-lieu

đề thi trác nhiệm kinh tế vĩ mô 2

Được đăng lên bởi Thu Hà
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
en
o

Ta
m
ak
-N
ha
t
g@

gm
om

ai
l.c

KINH TẾ VĨ MÔ
do
n

-0

Đề thi trắc nghiệm môn
90
94
29

29
2

ĐỀ SỐ 1
1.1

Câu 1: GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 là
6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tỷ lệ tăng
trưởng năm 1998 là :
b. 4%
c. 4,5%
d. 10%

b. giảm chi ngân sách và tăng thuế
c. a và b đều đúng

Câu 3 : Cho biết tỷ lệ tiền mặt so vơi tiền gởi ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ

g@

1.3

gm

d. a và b đều sai

ai
l.c

a. giảm lượng cung tiền, tang lãi suất

-0

Câu 2 :Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên :

om

1.2

90
94
29

29
2

a. 8,33%

do
n

ngân hàng so với tiền gởi ngân hàng là 20%. Ngân hàng trung ương bán ra 5
tỷ đồng trái phiếu sẽ làm cho khối tiền tệ :

ha
t

a. tăng thêm 5 tỷ đồng

-N

b. giảm bớt 5 tỷ đồng

en
o

c. giảm bớt 10 tỷ đồng

1.4

Ta
m
ak

d. tăng thêm 10 tỷ đồng
Câu 4 : Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở :
a. Mục đích sử dụng
b. Thời gian tiêu thụ
c. Độ bền trong quá trình sử dụng
d. Cả 3 câu đều đúng
1.5

Câu 5 : Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách :
a. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
b. Mua hoặc bán ngoại tệ
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai

1.6

Câu 6 : Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động :
a. học sinh trường trung học chuyên nghiệp
b. người nội trợ
c. bộ đội xuất ngũ
d. sinh viên năm cuối

1.7

Câu 7 : Những hoạt động nào sau đay của ngân hàng trung ương sẽ làm tăng
cơ sở tiền tệ ( tiền mạnh ) :

29
2

a. bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối

90
94
29

b. cho các ngân hàng thương mại vay
c. hạ tỷ lệ dự trữ bắt buoc đối với các ngân hàng thương mại
d. tăng lãi suất chiết khấu

-0

Câu 8 : Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch
( cán cân thương mại ) của 1 nước :
e. đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ

om

1.8

ai
l.c

a. sự gia tăng của đau tư trực tiếp nước ngoài

gm

b. thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng

Câu 9 : Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn :

do
n

1.9

g@

c. cả 3 câu đều sai

a. thu nhập quốc gia tăng

-N

c. lương tăng

ha
t

b. xuất khẩu tăng

en
o

d. đổi mới công nghệ
1.10 Câu 10 : Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra áp lực lạm phát :

Ta
m
ak

a. cán cân thanh toán thặng dư trong 1 thời gian dài

b. giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều

c. một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi ngân hàng trung
ương
d. cả 3 câu đều đúng

1.11 Câu 11 : GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm ...
Đề thi trc nghim môn
KINH T VĨ
Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
đề thi trác nhiệm kinh tế vĩ mô 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi trác nhiệm kinh tế vĩ mô 2 - Người đăng: Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
đề thi trác nhiệm kinh tế vĩ mô 2 9 10 469