Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2012

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG T.P HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM 2012

MÔN THI: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Giải phương trình:

8 x + 1 + 46 − 10 x = − x3 + 5 x 2 + 4 x + 1

Câu 2: Cho đa thức f(x) = ax3 + bx2 + cx + d. với a là số nguyên dương, biết: f(5) – f(4) = 2012 .
Chứng minh: f(7) – f(2) là hợp số.
Câu 3: Cho ba số dương a; b và c thỏa a + b + c = 1. Tìm GTNN của :
ab + bc + ca
A = 14 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + 2
a b + b2c + c2a
Câu 4:Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R) có AC vuông góc BD tại H. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho:
AM = 1/3 AB. Trên cạnh HC lấy trung điểm N. Chứng minh MH vuông góc với DN.

Câu 5: Cho đường tròn tâm O và đường tròn tâm I cắt nhau tại hai điểm A và B(O và I khác phía đối với
A và B). IB cắt (O) tại E: OB cắt (I) tại F. Qua B vẽ MN // EF( M thuộc (O) và N thuộc (I).
a) Chứng minh: Tứ giác OAIE nội tiếp.
b) Chứng minh: AE + AF = MN

Câu 6: Trên mặt phẳng cho 2013 điểm tùy ý sao cho khi 3 điểm bất kỳ thì tồn tại 2 điểm mà khoảng cách
giữa 2 điểm đó luôn bé hơn 1. Chứng minh rằng tồn tại một đường tròn có bán kính bằng 1 chứa ít nhất
1007 điểm( kể cả biên).
…………………………………. Hết ………………………………….

Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33

Hocmai.vn

- Trang | 1 -

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA T.P HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG T.P HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
NĂM 2012

HƯỚNG DẪN GIẢI
MÔN THI: TOÁN (Chuyên)
8 x + 1 + 46 − 10 x = − x3 + 5 x 2 + 4 x + 1

Câu 1: Giải phương trình:
HDG:

−1
46
≤x≤
8
10

Điều kiện :

8 x + 1 + 46 − 10 x = − x3 + 5 x 2 + 4 x + 1 ⇔ 8 x + 1 − 3 + 46 − 10 x − 6 = − x 3 + 5 x 2 + 4 x − 8
⇔

(

8x +1 − 3

)(

8x + 1 + 3

)+(

46 − 10 x − 6

)(

46 − 10 x + 6

8x +1 + 3
46 − 10 x + 6
−8 (1 − x )
10 (1 − x )
⇔
+
= (1 − x ) ( x 2 − 4 x + 8 )
8x + 1 + 3
46 − 10 x + 6

) = (1 − x ) ( x

2

− 4 x + 8)

(1)

1 − x = 0
⇒ 
−8
10
+
= x2 − 4x + 8
 8 x + 1 + 3
46 − 10 x + 6

( 2)

Từ (1) suy ra: x = 1 .
Từ (2), ta có : x2 – 4x + 8 = (x – 2)2 + 4 ≥ 4 với mọi x
10
10 5
≤ =
46 − 10 x + 6 6 3
−8
10
10
8
5
suy ra :
+
=
−
<
46 − 10 x + 6
8x + 1 + 3
46 − 10 x + 6
8x + 1 + 3 3
46 − 10 x ≥ 0 ⇔ 46 − 10 x + 6 ≥ 6 ⇔

Vậy :

10
−8
+
< x 2 − 4 x + 8 , với mọi x.
46 − 10 x + 6
8x + 1 + 3

Suy ra phương trình có nghiệm duy nhất : x = 1.

Câu 2: Cho đa thức f(x) = ax3 + bx2 + cx + d. với a là số nguyên dương, biết: f(5) – f(4) =...
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10
năm 2012
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 0902 – 11 – 00 - 33
- Trang | 1
-
ĐẠI HỌC QUỐC GIA T.P HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG LÊ HỒNG PHONG T.P HỒ CHÍ MINH NĂM 2012
MÔN THI: TOÁN (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Giải phương trình:
3 2
8 1 46 10 5 4 1
x x x x x
+ + = + + +
Câu 2: Cho đa thc f(x) = ax
3
+ bx
2
+ cx + d. với a là số nguyên dương, biết: f(5) – f(4) = 2012 .
Chứng minh: f(7) – f(2) là hợp số.
Câu 3: Cho ba số dương a; b và c thỏa a + b + c = 1. Tìm GTNN của :
( )
2 2 2
2 2 2
14
ab bc ca
A a b c
+ +
= + + +
+ +
Câu 4:
Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O; R) có AC vuông góc BD tại H. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho:
AM = 1/3 AB. Trên cạnh HC lấy trung điểm N. Chứng minh MH vuông góc với DN.
Câu 5:
Cho đường tròn tâm O và đường tròn tâm I cắt nhau tại hai điểm A và B(O và I khác phía đối với
A và B). IB cắt (O) tại E: OB cắt (I) tại F. Qua B vẽ MN // EF( M thuộc (O) và N thuộc (I).
a) Chứng minh: Tứ giác OAIE nội tiếp.
b) Chứng minh: AE + AF = MN
Câu 6:
Trên mặt phẳng cho 2013 điểm tùy ý sao cho khi 3 điểm bất kỳ thì tồn tại 2 điểm mà khoảng cách
giữa 2 điểm đó luôn bé hơn 1. Chứng minh rằng tồn tại một đường tròn có bán kính bằng 1 chứa ít nhất
1007 điểm( kể cả biên).
…………………………………. Hết ………………………………….
Nguồn: Hocmai.vn
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2012 - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2012 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM năm 2012 9 10 788