Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2013 - 2014, Phòng GDĐT Bà Rịa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NGUỒN NĂM HỌC 2013-2014

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Khoá ngày 21/6/2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (2,0 điểm)
Tính nhanh:

12, 48 : 0,5  6, 25  4  2
2  3,12 1, 25 : 0, 25 10

Câu 2. (3,0 điểm)
a) Tìm giá trị của x trong dãy tính sau:
(x + 1) + (x + 4 ) + … + (x + 28) = 155
b) Hiệu của hai số là 65,43. Tìm hai số đó, biết rằng nếu chuyển dấu phẩy
của số bé sang bên phải một hàng thì được số lớn.
Câu 3. (2,0 điểm)
Một giá sách hai ngăn có tất cả 194 quyển sách. Nếu thêm ở ngăn thứ nhất
15 quyển sách và bớt ở ngăn thứ hai 27 quyển sách thì
bằng

1
số sách ngăn thứ nhất
2

2
số sách ngăn thứ hai. Tìm số quyển sách có lúc đầu ở mỗi ngăn.
3

Câu 4. (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông góc ở A, có cạnh AC = 21cm, cạnh AB dài
45cm. Chọn điểm M trên cạnh AC sao cho MA =

1
cạnh AC, từ M kẻ đường
3

song song với AB cắt cạnh BC tại N, nối MN. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
C

N

M

B

A

-HẾTHọ và tên thí sinh : ……………………………Chữ ký giám thị 1 : ………...………
Số báo danh : ………………………………………

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NGUỒN NĂM HỌC 2013-2014

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Khoá ngày 21/6/2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN THI: TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (2,0 điểm)
Tìm từ trái nghĩa với từ “lành” trong từng trường hợp dưới đây:
- Áo lành
- Lành như cục đất
- Thức ăn lành
- Ngày lành, tháng tốt
Câu 2. (2,0 điểm)
a) Tìm chủ ngữ, vị ngữ của từng vế câu trong câu ghép sau:
Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm
nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa.
(Tiếng Việt 5, tập 2)

b) Các câu trong đoạn văn sau liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy chỉ ra
những từ ngữ tạo nên sự liên kết đó.
Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy
Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân
dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho
đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, hoạ sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh,
tượng, đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế.
(Tiếng Việt 4, tập 1)

Câu 3. (2,0 điểm)
Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Đi qua thời thơ ấu
Bao điều bay đi mất
Chỉ còn trong đời thật
Tiếng người nói với con
Hạnh phúc khó khăn hơn
Mọi điều con đã thấy
Nhưng là con giành lấy
Từ hai bàn tay con.
(Tiếng Việt 5, tập 2)

a) Tìm từ đồng nghĩa với từ khó khăn.
b) Giải nghĩa từ “bay” trong dòng thơ “...
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
K THI TUYN SINH LP 6 NGUỒN NĂM HỌC 2013-2014
THÀNH PH BÀ RA
ĐỀ THI CHÍNH THC
Khoá ngày 21/6/2013
MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài: 60 phút, không k thời gian giao đề
Câu 1. (2,0 đim)
Tính nhanh:
12,48:0,5 6,25 4 2
2 3,12 1,25:0,25 10
Câu 2. (3,0 đim)
a) Tìm giá tr ca x trong dãy tính sau:
(x + 1) + (x + 4 ) + … + (x + 28) = 155
b) Hiu ca hai s 65,43. Tìm hai s đó, biết rng nếu chuyn du phy
ca s bé sang bên phi một hàng thì được s ln.
Câu 3. (2,0 đim)
Mt giá sách hai ngăn tất c 194 quyn sách. Nếu thêm ngăn thứ nht
15 quyn sách và bt ngăn thứ hai 27 quyn sách thì
1
2
s sách ngăn thứ nht
bng
2
3
s sách ngăn thứ hai. Tìm s quyn sách có lúc đầu mỗi ngăn.
Câu 4. (3,0 đim)
Cho tam giác ABC vuông góc A, cnh AC = 21cm, cnh AB dài
45cm. Chọn điểm M trên cnh AC sao cho MA =
1
3
cnh AC, t M k đưng
song song vi AB ct cnh BC ti N, nối MN. Tính độ dài đoạn thng MN.
-HT-
H và tên thí sinh : ……………………………Chữ ký giám th 1 : ………...………
S báo danh : ………………………………………
C
A
B
N
M
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2013 - 2014, Phòng GDĐT Bà Rịa - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2013 - 2014, Phòng GDĐT Bà Rịa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2013 - 2014, Phòng GDĐT Bà Rịa 9 10 770