Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm 2011 môn toán

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG HANOI-AMS, 2011
Thời gian làm bài: 30 phút

1 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số của số đó là 23.
2 Tìm ab biết rằng ab = ba × 3 + 6.
3 Giá 11 cái bút bằng giá của 2 quyển vở và 1 quyển sách. Giá của 5 quyển vở bằng giá của 3
quyển sách. Hỏi giá 10 quyển vở và 9 quyển sách bằng giá của bao nhiêu cái bút?
4 Hiện nay tuổi bố bằng tuổi mẹ cộng với tuổi con. Khi tuổi mẹ bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi mẹ
gấp ba lần tuổi con và tổng số tuổi của ba người lúc đó sẽ là 90. Tính tuổi con hiện nay.
5 Xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 2 cm thành hình lập phương lớn có thể tích 216 cm3 . Sau
đó lấy đi một hình lập phương nhỏ ở chính giữa mặt bên của hình lập phương lớn. Tính diện tích
toàn phần của hình còn lại.
6 Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so với giá định bán nhưng vẫn có lãi
12, 5% so với tiền vốn. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền
vốn?
7 Một người đi từ A đến B bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12 km/giờ, sau đó đi bằng xe máy
trong 6 thì đến B. Lúc về, người đó đi bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô tô trong 3 giờ thì về đến
A, biết vận tốc xe máy bằng nửa vận tốc ô tô, tính quãng đường AB.
8 Cho tam giác ABC biết BM = M C, CN = 3N A, và diện tích tam giác AEN bằng 27 cm2 .
Tính diện tích tam giác ABC.
E
A
N

B

M

C

9 Tổng của ba số nguyên là 2904. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư
1. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương là 3 dư 1. Tìm số thứ nhất.

10 Tìm x sao cho
x+

1
1×3

+ x+

1
3×5

+ x+

1
5×7

1
23 × 25
1 1
1
1
1
+ +
+
+
3 9 27 81 243

+ ··· + x +

= 11 × x +

.

11 Một giải bóng đá có bốn đội A, B, C, D tham gia. Mỗi đội đấu với từng đội còn lại một trận.
Đội thắng được 3 điểm, thua được 0 điểm, nếu hòa thì mỗi đội được 1 điểm. Kết quả là đội A
được 7 điểm, đội B được 5 điểm, đội C được 3 điểm, đội D được 1 điểm. Hỏi có tất cả mấy trận
hòa trong giải bóng đá và trận đấu giữa đội A và đội C có kết quả thế nào?
12 Cho bốn số tự nhiên bất kỳ a, b, c, d và a > b > c > d. Chứng tỏ rằng tích của tất cả các số tự
nhiên là hiệu của hai trong bốn số đã cho là một số chia hết cho 12.

Đáp án
1 10589.
2 51.
3 75.
4 6.
5 232 cm2
6 25%.
7 192 km.
8 216 cm2 .
9 2011.
10

109
6075 .

11 Tổng số trận đấu là 3+ 2+ 1 = 6, tổng số điểm của các đội là 7+ 5+ 3+ 1 = 16. Tổng điểm của
hai đội trong một trận thắng là 3 (chênh lệch tỉ số),...
HANOI-AMSTERDAM MATHEMATICS EXAM PAPERS
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG HANOI-AMS, 2011
Thời gian làm bài: 30 phút
1 Viết số t nhiên nhỏ nhất có năm ch s khác nhau sao cho tổng c chữ s của số đó là 23.
2 Tìm ab biết rằng ab = ba × 3 + 6.
3 Giá 11 cái bút bằng g của 2 quyn v và 1 quyn ch. G của 5 quyn v bng giá của 3
quyn ch. Hỏi g 10 quyn v 9 quyn sách bằng giá của bao nhiêu cái t?
4 Hiện nay tuổi b bằng tuổi mẹ cộng vi tuổi con. Khi tuổi mẹ bằng tuổi b hiện nay thì tuổi m
gấp ba lần tuổi con và tổng s tuổi của ba người lúc đó sẽ 90. Tính tuổi con hiện nay.
5 Xếp các hình lập phương nhỏ cạnh 2 cm thành hình lập phương lớn thể tích 216 cm
3
. Sau
đó lấy đi một hình lập phương nhỏ chính giữa mặt bên của hình lập phương lớn. Tính diện tích
toàn phần của hình còn lại.
6 Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so vi giá định bán nhưng vẫn lãi
12, 5% so vi tiền vn. Hỏi nếu không h giá thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền
vốn?
7 Một người đi t A đến B bằng xe đạp trong 4 giờ với vận tốc 12 km/giờ, sau đó đi bằng xe máy
trong 6 thì đến B. c về, người đó đi bằng xe máy trong 2 giờ rồi đi ô trong 3 giờ t v đến
A, biết vận tốc xe máy bằng nửa vn tốc ô tô, tính quãng đường AB.
8 Cho tam giác ABC biết BM = MC, CN = 3NA, và diện tích tam giác AEN bằng 27 cm
2
.
Tính diện tích tam giác ABC.
B C
A
M
N
E
9 Tổng
của ba số nguyên 2904. Nếu ly số thứ nhất chia cho s th hai thì được thương 3
1. Nếu ly s thứ hai chia cho số thứ ba cũng được thương 3 1. Tìm s th nhất.
www.PNE.edu.vn
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm 2011 môn toán - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm 2011 môn toán - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 Hà Nội Amsterdam năm 2011 môn toán 9 10 766