Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2013 Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
NĂM HỌC 2012 - 2013

Khoá ngày 18 tháng 6 năm 2012

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian giao đề)

-------------------------------------------------------------------------------------------------I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ dùng để hỏi?
A. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy?
B. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời.
C. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy?
D. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó!
Câu 2: Trạng ngữ trong câu: “Với tất cả sự nỗ lực của mình, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, trở
ngại.” thuộc loại nào sau đây?
A. Trạng ngữ chỉ phương tiện

B. Trạng ngữ chỉ mục đích

C. Trạng ngữ chỉ điều kiện

D. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Câu 3: Các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu: “Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây
giờ, vẫn còn rõ nét.” được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?
A. Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ

B. Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ

C. Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ

D. Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ

Câu 4: Dòng nào sau đây chưa phải là một câu hoàn chỉnh?
A. Hình ảnh người dũng sĩ đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, vung roi
sắt xông thẳng vào quân giặc.
B. Những cô bé ngày nào nay đã trưởng thành.
C. Hương cau ngan ngát khắp vườn nhà.
D. Trên vòm cây, bầy chim hót líu lo.
Câu 5: Cho các câu:
(1) Nó rơi từ trên tổ xuống.
(2) Tôi đi dọc lối vào vườn.
(3) Con chó chạy trước tôi.
(4) Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ.
(5) Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như bắt đầu thấy một vật gì.
Cần sắp xếp các câu trên theo cách nào sau đây để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh?
A. (2) - (3) - (5) - (4) - (1)

B. (2) - (3) - (1) - (4) - (5)

C. (2) - (3) - (5) - (1) - (4)

D. (2) - (3) - (4) - (5) - (1)

Câu 6: Câu: “Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết mọi khi
và cát lại vàng giòn hơn nữa.” có mấy vế câu?
A. Ba vế câu

B. Hai vế câu
1

C. Một vế câu

D. Bốn vế câu

Câu 7: Chủ ngữ trong câu: “Ngay cuối làng, trên mảnh đất bằng phẳng và lốm đốm những khóm
hoa, lũ trẻ con xóm Đoài cùng xóm Đông đá bóng.” là gì ?
A. lũ trẻ con xóm Đoài cùng xóm Đông

B. những khóm hoa

C. mảnh đất bằng phẳng

D. lũ trẻ con

Câu 8: Trong câu: “Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi.” có
mấy quan hệ từ?
A. B...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
NĂM HỌC 2012 - 2013
Khoá ngày 18 tháng 6 năm 2012
ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Trắc nghiệm: (4 điểm)
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ dùng để hỏi?
A. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy?
B. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời.
C. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy?
D. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó!
Câu 2: Trạng ngữ trong câu: “Với tất cả sự nỗ lực của mình, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, trở
ngại.” thuộc loại nào sau đây?
A. Trạng ngữ chỉ phương tiện B. Trạng ngữ chỉ mục đích
C. Trạng ngữ chỉ điều kiện D. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
Câu 3: Các bộ phận ch ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu: “Cái hình ảnh trong tôi v cô, đến bây
giờ, vẫn còn rõ nét.” được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?
A. Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ B. Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ
C. Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ D. Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ
Câu 4: Dòng nào sau đây chưa phải là một câu hoàn chỉnh?
A. Hình ảnh người dũng đội sắt, mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, vung roi
sắt xông thẳng vào quân giặc.
B. Những cô bé ngày nào nay đã trưởng thành.
C. Hương cau ngan ngát khắp vườn nhà.
D. Trên vòm cây, bầy chim hót líu lo.
Câu 5: Cho các câu:
(1) Nó rơi từ trên tổ xuống.
(2) Tôi đi dọc lối vào vườn.
(3) Con chó chạy trước tôi.
(4) Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ.
(5) Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như bắt đầu thấy một vật gì.
Cần sắp xếp các câu trên theo cách nào sau đây để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh?
A. (2) - (3) - (5) - (4) - (1) B. (2) - (3) - (1) - (4) - (5)
C. (2) - (3) - (5) - (1) - (4) D. (2) - (3) - (4) - (5) - (1)
Câu 6: Câu: “Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết mọi khi
và cát lại vàng giòn hơn nữa.” có mấy vế câu?
A. Ba vế câu B. Hai vế câu
1
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2013 Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2013 Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt năm 2013 Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế 9 10 855