Ktl-icon-tai-lieu

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên toán

Được đăng lên bởi hoangthao-ngoclan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4 ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN- MÔN TOÁN:
THANH HOÁ, YÊN BÁI, QUẢNG NAM
SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ
Đề chính thức

KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:19 tháng 6 năm 2009

Câu 1( 2,0 điểm)
Cho biểu thức: T 

2x 2  4
1
1


3
1 x
1 x 1 x

1. Tìm điều kiện của x để T xác định. Rút gọn T
2. Tìm giá trị lớn nhất của T.

Câu 2 ( 2,0 điểm)


2x 2  xy  1

2
2
 4x  4xy  y  7

1. Giải hệ phương trình:
2. Giải phương trình:

x  2  y  2009  z  2010 

1
(x  y  z)
2

Câu 3 (2,0 điểm)
1. Tìm các số nguyên a để phương trình: x 2- (3+2a)x + 40 - a = 0 có nghiệm
nguyên. Hãy tìm các nghiệm nguyên đó.
a0
b0
2. Cho a, b, c là các số thoả mãn điều kiện: 
 19a  6b  9c  12




Chứng minh rằng ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm
x 2  2(a  1)x  a 2  6abc  1  0
x 2  2(b  1)x  b 2  19abc  1  0

Câu 4 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính
AD. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC, E là một điểm trên cung BC không chứa điểm
A.
1. Chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.
2. Gọi P và Q lần lượt là các điểm đối xứng của E qua các đường thẳng AB và
AC. Chứng minh rằng 3 điểm P, H, Q thẳng hàng.
3. Tìm vị trí của điểm E để PQ có độ dài lớn nhất.
Câu 5 ( 1,0 điểm)
Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có ba góc nhọn. Chứng minh rằng
với mọi số thực x, y, z ta luôn có:

x 2 y 2 z 2 2x 2  2y 2  2z 2
  
a 2 b2 c2
a 2  b2  c2

------Hết----Họ và tên thí sinh:.....................
Họ tên và chữ ký của giám thị 1

Số báo danh:......................
Họ tên và chữ ký của giám thị 2
1

SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ

KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010

Đề chính thức

Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Hướng dẫn chấm

Câu

ý

1
1

2
2

1

Nội dung
Điều kiện: x  0; x  1

Điểm
2,0
0,25

2x 2  4
2
2  2x
2
T


 2
3
3
1 x
1 x 1 x
x  x 1

0,75

T lớn nhất khi x 2  x  1 nhỏ nhất, điều này xẩy ra khi x= 0
Vậy T lớn nhất bằng 2

0,5
0,5



2x 2  xy  1
Giải hệ phương trình:  2
2
 4x  4xy  y  7

2x 2  1
Nhận thấy x = 0 không thoả mãn hệ nên từ (1)  y =
(*)
x
2
2
2x  1
2x  1 2
) =7
Thế vào (2) được: 4x2 + 4x.
-(
x
x

0,25

 8x4 – 7x2 - 1 = 0
Đặt t = x2 với t ≥ 0 ta được 8t2 - 7t - 1 = 0

0,25

t = 1 hoặc t = -



1
(loại)
8

với t =1 ...
4 ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN- MÔN TOÁN:
THANH HOÁ, YÊN BÁI,
QUẢNG NAM
SỞ GD VÀ ĐT
THANH HOÁ
KỲ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LAM SƠN
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Đề chính thức Môn: Toán (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Tin)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi:19 tháng 6 năm 2009
Câu 1( 2,0 điểm)
Cho biểu thức:
2
3
2x 4 1 1
T
1 x
1 x 1 x
1. Tìm điều kiện của
x
để T xác định. Rút gọn T
2. Tìm giá trị lớn nhất của T.
Câu 2 ( 2,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình:
2
2 2
2x xy 1
4x 4xy y 7
2. Giải phương trình:
1
x 2 y 2009 z 2010 (x y z)
2
Câu 3 (2,0 điểm)
1. Tìm các số nguyên a để phương trình: x
2
- (3+2a)x + 40 - a = 0 nghiệm
nguyên. Hãy tìm các nghiệm nguyên đó.
2. Cho a, b, c là các số thoả mãn điều kiện:
a 0
b 0
19a 6b 9c 12
Chứng minh rằng ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm
2 2
x 2(a 1)x a 6abc 1 0
2 2
x 2(b 1)x b 19abc 1 0
Câu 4 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC ba góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính
AD. Gọi Htrực tâm của tam giác ABC, E một điểm trên cung BC không chứa điểm
A.
1. Chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.
2. Gọi P Q lần lượt các điểm đối xứng của E qua các đường thẳng AB
AC. Chứng minh rằng 3 điểm P, H, Q thẳng hàng.
3. Tìm vị trí của điểm E để PQ có độ dài lớn nhất.
Câu 5 ( 1,0 điểm)
Gọi a, b, c độ dài ba cạnh của một tam giác ba góc nhọn. Chứng minh rằng
với mọi số thực x, y, z ta luôn có:
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
x y z 2x 2y 2z
a b c a b c
------Hết-----
Họ và tên thí sinh:..................... Số báo danh:......................
Họ tên và chữ ký của giám thị 1 Họ tên và chữ ký của giám thị 2
1
Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên toán - Người đăng: hoangthao-ngoclan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên toán 9 10 285