Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi phongbaclieu2000
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 10769 lần   |   Lượt tải: 43 lần
MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Câu 1: Địa chất công trình: Đối tượng, mục đích, nội dung nghiên cứu và các
phương pháp nghiên cứu ĐCCT. Ý nghĩa môn học?
* Đối tượng nghiên cứu địa chất công trình: Môi trường địa chất, cấu trúc và
tính chất của nó. Đất đá, nước dưới đất và tác dụng qua lại của đất đá, nước dưới
đất với nhau và với môi trường bên ngoài.
* Mục đích nghiên cứu ĐCCT:
- Xác định địa chất công trình của khu vực xây dựng, lựa chọn vị trí cũng như
biện pháp công trình.
- Nêu các điều kiện thi công, dự toán hiện tượng địa chất.
- Đề ra biện pháp phòng ngừa và cải tạo các địa chất không có lợi.
- Thăm dò, đề xuất các biện pháp sử dụng vật liệu địa phương cho xây dựng
công trình.
* ĐCCT nghiên cứu những nội dung sau:
- Nghiên cứu sự phân bố và sắp xếp của đất đá, ảnh hưởng của nguồn gốc, điều
kiện thành tạo cũng như môi trường xung quanh đến các tính chất vật lý và cơ
học của đất đá.
- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất; tìm hiểu nguyên nhân phát sinh và điều
kiện phát triển của chúng để đề ra các biện pháp xử lý khi xây dựng công trình.
- Nghiên cứu nước dưới đất để khắc phục các khó khăn do nước gây ra khi thi
công và sử dụng công trình.
- Nghiên cứu các phương pháp khảo sát ĐCCT nhằm thăm dò, đánh giá các điều
kiện ĐCCT của khu vực được đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm.
- Nghiên cứu ĐCCT để lập quy hoạch các khu vực xây dựng công nghiệp và dân
dụng,…
* Các phương pháp nghiên cứu ĐCCT:
- Các phương pháp địa chất học: Chủ yếu là tìm hiểu sự phát triển các hiện
tượng địa chất từ quá khứ đến hiện tại để tìm ra nguyên nhân tạo thành và quy
luật phân bố của chúng.
- Phương pháp thí nghiệm mô hình và tương tự địa chất: Là lập mô hình đối
tượng, quá trình tự nhiên hoặc của công trình thiết kế ở trong phòng và ngoài

trời.
- Phương pháp toán học: Cần trong việc dự báo định lượng sự phát triển của các
hiện tượng địa chất: Tính toán độ lún, sự ổn định công trình, ổn định mái dốc,…
* Ý nghĩa môn học địa chất công trình:
- Cung cấp kiến thức cho các kỹ sư ngày xây dựng những kiến thúc cơ bản về địa
chất công trình và từ đó áp dụng và tiếp cận các môn học: cơ học đất ,cơ học đá ,
kỷ thuật nền móng ...
- Đặc biệt là môn cơ học đất rất quan trọng đối với ngành xây dựng cầu đường vì
một công trình các nguyên nhân ra công trình phần lớn là móng công trình ,
móng công trình là một phần tiếp giáp với đất , tiếp giáp với tầng địa chất mà
chúng ta nghiên cứu. Nếu không có sự hiểu biết thì chung ta khó để xây dựng
một công trình an toàn cho sau nay. Vì vậy môn địa c...
MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Câu 1: Địa chất công trình: Đối tượng, mục đích, nội dung nghiên cứu và các
phương pháp nghiên cứu ĐCCT. Ý nghĩa môn học?
* Đối tượng nghiên cứu địa chất công trình: Môi trường địa chất, cấu trúc và
tính chất của nó. Đất đá, nước dưới đất và tác dụng qua lại của đất đá, nước dưới
đất với nhau và với môi trường bên ngoài.
* Mục đích nghiên cứu ĐCCT:
- Xác định địa chất công trình của khu vực xây dựng, lựa chọn vị trí cũng như
biện pháp công trình.
- Nêu các điều kiện thi công, dự toán hiện tượng địa chất.
- Đề ra biện pháp phòng ngừa và cải tạo các địa chất không có lợi.
- Thăm dò, đề xuất các biện pháp sử dụng vật liệu địa phương cho xây dựng
công trình.
* ĐCCT nghiên cứu những nội dung sau:
- Nghiên cứu sự phân bố và sắp xếp của đất đá, ảnh hưởng của nguồn gốc, điều
kiện thành tạo cũng như môi trường xung quanh đến các tính chất vật lý và cơ
học của đất đá.
- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất; tìm hiểu nguyên nhân phát sinh và điều
kiện phát triển của chúng để đề ra các biện pháp xử lý khi xây dựng công trình.
- Nghiên cứu nước dưới đất để khắc phục các khó khăn do nước gây ra khi thi
công và sử dụng công trình.
- Nghiên cứu các phương pháp khảo sát ĐCCT nhằm thăm dò, đánh giá các điều
kiện ĐCCT của khu vực được đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm.
- Nghiên cứu ĐCCT để lập quy hoạch các khu vực xây dựng công nghiệp và dân
dụng,…
* Các phương pháp nghiên cứu ĐCCT:
- Các phương pháp địa chất học: Chủ yếu là tìm hiểu sự phát triển các hiện
tượng địa chất từ quá khứ đến hiện tại để tìm ra nguyên nhân tạo thành và quy
luật phân bố của chúng.
- Phương pháp thí nghiệm mô hình và tương tự địa chất: Là lập mô hình đối
tượng, quá trình tự nhiên hoặc của công trình thiết kế ở trong phòng và ngoài
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Người đăng: phongbaclieu2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 9 10 200