Ktl-icon-tai-lieu

điện công nghiệp

Được đăng lên bởi Ngo Dung
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 6879 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TS. Nguyễn Bê

ĐÀ NẴNG - 2007

2

Các ký hiệu sử dụng để giải thích hoạt động sơ đồ:
1- A(x) = 1: phần tử A ở dòng thứ x có điện (nếu là cuộn dây) hoặc đóng
lại (nếu là tiếp điểm)
2- A(x) = 0: phần tử A ở dòng thứ x mất điện (nếu là cuộn dây) hoặc mở
ra (nếu là tiếp điểm)
3- A(x,y): phần tử A ở giữa hai dòng x và y hoặc hai điểm x,y.
4- A(đl): phần tử A trên mạch động lực
Ví dụ:
- ĐG(đl) = 1: tiếp điểm ĐG ở mạch động lực đóng (tr 33)
- K2(đl) = 0 : tiếp điểm K2 ở mạch động lực mở (tr33).
- Ấn nút M1(22) → LĐT(22) = 1, → LĐT(17) = 1, + LĐT(22,23) = 1:
khi ấn nút M1 ở dòng 22 thì cuộn dây rơle LĐT ở dòng 22 có điện làm
cho tiếp điểm LĐT ở dòng 17 đóng, đồng thời tiếp điểm LĐT giữa dòng
22 và 23 đóng….(tr36)
- R8(15-13) = 1, + R8(1-3) = 1, → Rω(5-9): tiếp điểm R8 ở giữa điểm 15
và 13 đóng lại, đồng thời tiếp điểm R8 ở giữa điểm 1 và 3 cũng đóng làm
cho điện trở Rω(5-9)… (tr40)

3

Chương 1

TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CẮT KIM LOẠI
Máy cắt kim loại được dùng để gia công các chi tiết kim loại bằng cách
cắt bớt các lớp kim loại thừa, để sau khi gia công có hình dáng gần đúng
yêu cầu (gia công thô) hoặc thoả mãn hoàn toàn yêu cầu đặt hàng với độ
chính xác nhất định về kích thước và độ bóng cần thiết của bề mặt gia công
(gia công tinh).
1.1. Các yêu cầu chính và những đặc điểm công nghệ đặc trưng của
trang bị điện và tự động hoá các máy cắt kim loại
Máy cắt kim loại theo số lượng và chủng loại chiếm vị trí hàng đầu trong
tất cả các máy công nghiệp.
1.1.1. Phân loại máy cắt kim loại
Máy cắt kim loại gồm nhiều chủng loại và rất đa dạng trong từng nhóm
máy, nhưng có thể phân loại chúng dựa trên các đặc điểm sau:
Phân loại máy cắt kim loại theo như hình 1.1
MÁY CẮT KIM LOẠI

QUÁ TRÌNH
CÔNG NGHỆ
TIỆN

QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT
VẠN NĂNG

PHAY
BÀO

TRỌNG LƯỢNG
KÍCH THƯỚC
THƯỜNG

ĐỘ CHÍNH XÁC
GIA CÔNG
THƯỜNG

LỚN
CHUYÊN DÙNG

NẶNG

CAO

MÀI
KHOAN

ĐẶC BIỆT

RẤT NẶNG

RẤT CAO

Hình 1.1 Sơ đồ phân loại các máy cắt kim loại
- Tùy thuộc vào quá trình công nghệ đặc trưng bởi phương pháp gia công,
dạng dao , đăc tính chuyển động v.v…, các máy cắt được chia thành các
máy cơ bản: tiện, phay; bào, khoan – doa, mài và các nhóm máy khác như
gia công răng, ren vít v.v…
- Theo đặc điểm của quá trình sản xuất, có thể chia thành các máy vạn
năng, chuyên dùng và đặc biệt. Máy vạn năng là các máy có thể thực hiện
được các phương pháp gia công khác nhau như tiện, khoan, gia công răng
v.v… để gia công các chi tiết khác nhau về hình dạng và kích thước. Các
máy chuyên dùng là các máy để gian công các chi...
1
TS. Nguyn Bê
ĐÀ NNG - 2007
điện công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện công nghiệp - Người đăng: Ngo Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
điện công nghiệp 9 10 72