Ktl-icon-tai-lieu

Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương

Được đăng lên bởi Nicki MQ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương
V.Tikhomirov
Các bạn hãy để ý xem những số nguyên tố đầu tiên: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 … Các số 5, 13
và 17 có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của hai bình phương:
5 = 12 + 22, 13 = 22 + 32, 17 = 12 + 42, …
còn các số còn lại (3, 7, 11, 19) thì không thể biểu diễn được. Có thể bằng cách nào đó
giải thích điều đó hay không? Có, và đúng hơn là ta có định lý sau
Định lý: Điều kiện cần và đủ để một số nguyên tố có thể biểu diễn được dưới dạng tổng
của hai bình phương là số dư trong phép chia số ấy cho 4 bằng 1.
(Thật thế, 5 = 4.1 + 1, 13 = 4.3 + 1, 17 = 4.4 +1, còn 3 = 4.0 + 3, 7 = 4.1 + 3, 11 = 4.2 +
3, 19 = 4.4 + 3 …)
Đôi chút về lịch sử định lý
Ai là người đầu tiên phát hiện ra điều này, và khi nào? Vào dịp Noel năm 1640 (trong thư
đề ngày 25.12.1640) nhà toán học vĩ đại Pier Fermat (1601-1665) đã thông báo cho
Mersenne, bạn thân của Descartes và là “liên lạc viên” chính của các nhà bác học đương
thời rằng “Mọi số nguyên tố có số dư trong phép chia cho 4 bằng 1 đều có thể biểu diễn
một cách duy nhất dưới dạng tổng của hai bình phương”.
Thời đó chưa có các tạp chí toán học, tin tức được trao đổi qua các lá thư và các kết quả
thông thường chỉ được thông báo mà không kèm theo chứng minh.
Thực ra thì sau gần 20 năm sau bức thư đó, trong bức thư gửi cho Carcavi, được gửi vào
tháng 8 năm 1659, Fermat đã tiết lộ ý tưởng của phép chứng minh định lý trên. Ông viết
rằng ý tưởng chính của phép chứng minh là dùng phương pháp xuống thang, cho phép từ
giả thiết rằng định lý không đúng với p = 4k+1, suy ra nó không đúng với một số nhỏ hơn
… cuối cùng ta sẽ đi đến số 5, mà khi đó rõ ràng là mâu thuẫn.
Những cách chứng minh đầu tiên được Euler (1707-1783) tìm ra trong khoảng 17421747. Hơn nữa, để tỏ rõ vị trí của Fermat, người mà ông hết sức kính trọng, Euler đã tìm
ra phép chứng minh dựa theo đúng ý tưởng trên đây của Fermat. Vì vậy, ta gọi định lý
này là định lý Fermat-Euler.
Những kết quả toán học thường có một tính chất chung: ta có thể đến được bằng nhiều
con đường khác nhau, có thể tấn công chúng từ nhiều hướng, và mỗi một con đường như
vậy sẽ đem đến cho những người không biết sợ khó khăn những khoái cảm tuyệt vời.
Tôi muốn chứng tỏ điều này trên ví dụ định lý Fermat-Euler.

Ta sẽ đi đến đỉnh cao, được phát minh vào thế kỷ XVII bằng ba con đường khác nhau.
Một trong chúng được tìm ra vào thế kỷ XVIII, con đường khác – thế kỷ XIX và con
đường thứ ba - ở thế kỷ XX.
Cách chứng minh của Lagrange
Cách chứng minh này (có thay...
Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương
V.Tikhomirov
Các bạn hãy để ý xem những số nguyên tố đầu tiên: 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 … Các số 5, 13
và 17 có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của hai bình phương:
5 = 1
2
+ 2
2
, 13 = 2
2
+ 3
2
, 17 = 1
2
+ 4
2
, …
còn các số còn lại (3, 7, 11, 19) thì không thể biểu diễn được. thể bằng cách nào đó
giải thích điều đó hay không? Có, và đúng hơn là ta có định lý sau
Định lý: Điều kiện cần đủ để một số nguyên tố thể biểu diễn được dưới dạng tổng
của hai bình phương là số dư trong phép chia số ấy cho 4 bằng 1.
(Thật thế, 5 = 4.1 + 1, 13 = 4.3 + 1, 17 = 4.4 +1, còn 3 = 4.0 + 3, 7 = 4.1 + 3, 11 = 4.2 +
3, 19 = 4.4 + 3 …)
Đôi chút về lịch sử định lý
Ai là người đầu tiên phát hiện ra điều này, và khi nào? Vào dịp Noel năm 1640 (trong thư
đề ngày 25.12.1640) nhà toán học đại Pier Fermat (1601-1665) đã thông báo cho
Mersenne, bạn thân của Descartes “liên lạc viên” chính của các nhà bác học đương
thời rằng “Mọi số nguyên tố số trong phép chia cho 4 bằng 1 đều thể biểu diễn
một cách duy nhất dưới dạng tổng của hai bình phương”.
Thời đó chưa các tạp chí toán học, tin tức được trao đổi qua các thư các kết quả
thông thường chỉ được thông báo mà không kèm theo chứng minh.
Thực ra thì sau gần 20 năm sau bức thư đó, trong bức thư gửi cho Carcavi, được gửi vào
tháng 8 năm 1659, Fermat đã tiết lộ ý tưởng của phép chứng minh định trên. Ông viết
rằng ý tưởng chính của pp chứng minh là dùng phương pháp xuống thang, cho phép từ
giả thiết rằng định lý không đúng với p = 4k+1, suy ra nó không đúng với một số nhỏ hơn
… cuối cùng ta sẽ đi đến số 5, mà khi đó rõ ràng là mâu thuẫn.
Những cách chứng minh đầu tiên được Euler (1707-1783) tìm ra trong khoảng 1742-
1747. Hơn nữa, để tỏ rõ vị trí của Fermat, người mà ông hết sức kính trọng, Euler đã tìm
ra phép chứng minh dựa theo đúng ý tưởng trên đây của Fermat. vậy, ta gọi định
này là định lý Fermat-Euler.
Những kết quả toán học thường một tính chất chung: ta thể đến được bằng nhiều
con đường khác nhau, có thể tấn công chúng từ nhiều hướng, và mỗi một con đường như
vậy sẽ đem đến cho những người không biết sợ khó khăn những khoái cảm tuyệt vời.
Tôi muốn chứng tỏ điều này trên ví dụ định lý Fermat-Euler.
Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương - Trang 2
Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương - Người đăng: Nicki MQ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Định lý Fermat-Euler về tổng hai bình phương 9 10 373