Ktl-icon-tai-lieu

đồ án cung cấp điện

Được đăng lên bởi Không Tìm Thấy
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4739 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP
1.1 Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng
1.1.1 Phân xưởng P
1.1.2 Phân xưởng H
1.1.3 Phân xưởng A
1.1.4 Phân xưởng M
1.1.5 Phân xưởng V
1.1.6 Phân xưởng Ă
1.1.7 Phân xưởng N
1.1.8 Phân xưởng I
1.1.9 Phân xưởng K
1.1.10 Phân xưởng Ê
1.1.11 Phân xưởng O
1.2 Tổng hợp phụ tải
1.2.1 Tổng hợp phụ tải các phân xưởng
1.2.2 Xác định bán kính của biểu đồ phụ tải và góc của phụ tải chiếu sáng
1.2.3 Bảng tổng hợp phụ tải toàn xí nghiệp
1.3 Xây dựng biểu đồ phụ tải
Chương 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CUNG CẤP ĐIỆN
2.1 Vị trí đặt trạm biến áp
2.2 Sơ đồ nguyên lý
2.3 Chọn dây dẫn từ nguồn đến trạm biến áp
2.4 Chọn công suất và số lượng máy
Chương 3: CÁC TÍNH TOÁN VỀ ĐIỆN
1

3.1 Xác định tổn hao điện áp trong đường dây và máy biến áp
3.2 Xác định tổn hao công suất
3.3 Xác định tổn thất điện năng
Chương 4: LỰA CHỌN VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐIỆN
4.1 Tính toán ngắn mạch
4.2 Lựa chọn và kiểm tra thiết bị
Chương 5: TÍNH TOÁN NỐI ĐẤT, CHỐNG SÉT VÀ BÙ HỆ SỐ
CÔNG SUẤT
5.1 Tính toán nối đất
5.2 Tính toán chống sét
5.3 Tính toán bù hệ số công suất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay công nghiệp là nghành mũi nhọn của nước ta, và chiếm
một vị trí rất lớn trong cơ cấu kinh tế. Theo thời gian sự phát triển của công
nghiệp gắn kèm với nó đó là điện năng, nguồn năng lượng cung cấp cho tất
cả các hoạt động của nhà máy, xí nghiệp, Một lượng lớn nhân lực trong
nghành điện đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, giám sát, thi công và
vận hành các hệ thống điện trong các nhà máy, xí nghiệp.
Phải có điện năng thì mới có các nhà máy sản xuất, do đó cung cấp
điện năng là một phần hết sức quan trọng và cần thiết với thực tế, cho nhu
cầu hiện tại và cả tương lai.
Từ tính cấp thiết đó là sinh viên học tập nghiên cứu trong ngành điện,
việc trang bị những kiến thức ngành điện nói chung và môn cung cáp điện
nói riêng là cần thiết. Những kiến thức này có thể thực hiện công việc trong
các ngành công nghiệp và cả khu vực sinh hoạt của dân cư. Một đồ án thiết
kế càng tối ưu càng mang lại lợi ích thức tế khi sử dụng, lợi ích cho vốn đầu
tư, sửa chữa và bảo dưỡng.
Trong phần dưới đay em xin trình bày một bản đồ án thiết kế cung
cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp gồm 9 phân xưởng. Trong quá trình
thực hiện đồ án, do kiến thức chưa được hoàn thiện nên đồ án còn nhiều sai
sót, em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bẩn đồ
án này hoàn thiện hơn.
Hải Phòng ,31 tháng 12 năm 2011
Sinh viê...
MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP
1.1 Xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng
1.1.1 Phân xưởng P
1.1.2 Phân xưởng H
1.1.3 Phân xưởng A
1.1.4 Phân xưởng M
1.1.5 Phân xưởng V
1.1.6 Phân xưởng Ă
1.1.7 Phân xưởng N
1.1.8 Phân xưởng I
1.1.9 Phân xưởng K
1.1.10 Phân xưởng Ê
1.1.11 Phân xưởng O
1.2 Tổng hợp phụ tải
1.2.1 Tổng hợp phụ tải các phân xưởng
1.2.2 Xác định bán kính của biểu đồ phụ tải và góc của phụ tải chiếu sáng
1.2.3 Bảng tổng hợp phụ tải toàn xí nghiệp
1.3 Xây dựng biểu đồ phụ tải
Chương 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CUNG CẤP ĐIỆN
2.1 Vị trí đặt trạm biến áp
2.2 Sơ đồ nguyên lý
2.3 Chọn dây dẫn từ nguồn đến trạm biến áp
2.4 Chọn công suất và số lượng máy
Chương 3: CÁC TÍNH TOÁN VỀ ĐIỆN
1
đồ án cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án cung cấp điện - Người đăng: Không Tìm Thấy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
đồ án cung cấp điện 9 10 357