Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử công suất

Được đăng lên bởi vantu4906
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Đồ án môn học: Điện tử công suất

GVHD: LÊ TIẾN DŨNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CHỈNH LƯU HÌNH TIA BA PHA
ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.
----  ---A. TỔNG QUAN VỀ CHỈNH LƯU 3 PHA HÌNH TIA:
1.Sơ đồ chỉnh lưu hình tia 3 pha :
A
B
C

a

T1

b

T2

c

T3
R

E

L

Hình 1.1: Sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha

Hình 1.2 : Sơ đồ dạng sóng tia 3 pha

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN TÂM

Lớp : 06D5

Trang 1



Đồ án môn học: Điện tử công suất

GVHD: LÊ TIẾN DŨNG

 Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha:
Gồm 1 máy biến áp 3 pha có thứ cấp nối Yo, 3 pha Thyristor nối với tải như hình 1.1.
 Điều kiện khi cấp xung điều khiển chỉnh lưu:
+Thời điểm cấp xung điện áp pha tương ứng phải dương hơn so với trung tính.
+Khi biến áp đấu hình sao (Y)trên mỗi pha A,B,C nối một van.3 catod đấu chung cho
điện áp dương của tải ,còn trung tính biến áp, sẽ là điện áp âm. Ba pha này dịch góc 120 o theo
các đường cong điện áp pha ,có điện áp của 1 pha dương hơn điện áp của 2 pha kia trong
khoảng thời gian 1/3 chu kì .
+Nếu có các Thyristor khác đang dẫn thì điện áp pha tương ứng phải dương hơn pha
kia. Vì thế phải xét đến thời gian cấp xung đầu tiên.
Góc mở tự nhiên:
+Góc mở α được xác định từ lúc điện áp đặt lên van tương ứng chuyển từ âm đến 0 (từ
đóng sang khoá) cho đến khi bắt đầu đặt xung điều khiển vào.
+Điện áp gây nên quá trình chuyển mạch: điện áp dây.
+0 ≤α <π − γ − µ
Trong đó :

γ: góc dẫn
µ: góc chuyển mạch

2.Nguyên lý hoạt động :
a). Xét khi góc mở α = 0:
u

Vc

Vb

Va
E

θ

i1
E
θ
i2
E
θ
i3
E
θ

id

θ1

θ2

θ3

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN TÂM

θ4
Lớp : 06D5

θ

Trang 2

Đồ án môn học: Điện tử công suất



GVHD: LÊ TIẾN DŨNG

- Điện áp pha thứ cấp máy biến áp
v a = 2u 2 sin θ
vb = 2u2 sin ( θ − 2π / 3)
vc = 2u2 sin ( θ + 2π / 3)
- Qua hình trên ta thấy:
• Lúc θ1 < θ < θ 2 → v a > v b > v c . v a có giá trị lớn nhất nên T 1 mở cho dòng chạy qua T 2;
v −E
T3 khoá i 1 = a
R
θ
<
θ
<
θ 3 → v b > v c > v a . v b có giá trị lớn nhất nên T2 mở cho dòng chạy qua T1; T3
• Lúc 2
v −E
khoá i 2 = b
R
v −E
• Lúc θ 3 < θ < θ1 . v c > v a > v b , T3 mở; T1, T2 khoá; i 3 = c
R
Trong đó: R: điện trở của động cơ.
E: suất điện động phản kháng của động cơ.
u −E
Id = d
R
Dòng trung bình:
I
1 5π 6
I1 = I 2 = I 3 =
I d .dθ = d
∫
2π π 6
3
b). Xét khi góc mở α ≠ 0 :
Giả thiết tải : R, L,Eu , chuyển mạch tức thời.
Điện áp pha thứ cấp của máy biến áp:

u1 = U m sin θ

2π
)
3
2π
u3 = U m sin(θ +
)
3
u 2 = U m sin(θ −

*Nhịp V1: khoảng thời gian từ θ1 → θ 2 . Tại θ 1 điện áp đặt lên u1 > 0, có xung kích khở...
Hình 1.2 : Sơ đồ dạng sóng tia 3 pha
Đồ án môn học: Điện tử công suất  GVHD: LÊ TIẾN DŨNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CHỈNH LƯU HÌNH TIA BA PHA
ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.
---- ----
A. TỔNG QUAN VỀ CHỈNH LƯU 3 PHA HÌNH TIA:
1.Sơ đồ chỉnh lưu hình tia 3 pha :
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN TÂM Lớp : 06D5 Trang 1
Hình 1.1: Sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha
R
E
L
T
3
T
2
T
1
A
B
C
a
b
c
đồ án điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử công suất - Người đăng: vantu4906
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
đồ án điện tử công suất 9 10 764