Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ

Được đăng lên bởi tungprohd
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2999 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ
TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ

Giảng viên hướng dẫn
Lớp
Khoá

: NGUYỄN TRỌNG TĂNG

: CDHD10
: K10

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ
TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ

Giảng viên hướng dẫn
Lớp
Khoá

: NGUYỄN TRỌNG TĂNG

: CDHD10
: K10

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô trung tâm hóa và
đặc biệt là gởi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Trọng Tăng, cảm ơn thầy đã tận tình chỉ dẩn
và giúp đỡ nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài đồ án này.
Mặc dù nhóm chúng em đã cố gắng hết mình để hoàn thành tốt đề tài song trong quá
trình thực hiện không tránh khỏi có thiếu sót về nội dung lẫn hình thức . Kính mong thầy
đóng góp ý kiến để bài đồ án của chúng em được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm
ơn.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H
+
ĐỂ
TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ
Giảng viên hướng dẫn : NGUYỄN TRỌNG TĂNG
Lớp : CDHD10
Khoá : K10
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ - Người đăng: tungprohd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: BIẾN TÍNH BENTONIT TRONG MÔI TRƯỜNG H+ ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG HẤP PHỤ 9 10 148