Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi dinhvanhoangvn9
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Gần đây có một số bạn yêu cầu đăng lại bài viết hướng dẫn bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Xin
vui lòng đăng lại phục vụ các bạn tham khảo.
BAO VÊ ĐÔ AN TÔT NGHIÊP. Để giúp các bạn cách thức bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tôi
đã dăng bài “ Thuyết trình khoa học “ Sau đây tôi viết vài ý kiến về việc chuẩn bị , trình
bày và trả lời các câu hỏi trong khi bảo vệ ĐATN ( lấy thí dụ ngành Xây dựng dân
dụng) .
Bảo vệ là trình bày cho Hội đồng chấm ĐA nghe và đánh giá. Vậy trước hết phải biết qua
về HĐ. Trước đây thấy chỉ có 1 loại, nhưng hiện tại thấy có 2. Đó là HĐ nghiêm chỉnh và
HĐ gà mờ. HĐ nghiêm chỉnh gồm phần lớn các thầy có đủ 2 điều kiện là trình độ và
trách nhiệm ( thể hiện bởi việc chú ý lắng nghe, có thiện chí khi đặt câu hỏi và có nhận
xét đúng….). HĐ gà mờ gồm phần lớn ( hoắc toàn bộ ) các thầy thiếu một trong 2 điều
kiện trên ( chủ yế là thiếu trách nhiệm, thể hiện bởi việc không chú ý nghe, đặt câu hỏi
không phù hợp, đánh giá không đúng…) Những điều tôi trình bày sau đây là để bảo vệ
với HĐ nghiêm chỉnh ( nếu gặp phải HĐ gà mờ sẽ nói sau ). Trước hết phải xác định mục
đích của việc bảo vệ ĐATN. Thường có 2. Một là để kết thúc ĐA, có được điểm.Hai là
để tập dượt, thực hành khả năng thuyết trình khoa học ( là một dịp may để tập luyện, thực
hành). Tuỳ vào điều kiện, khả năng… mà bạn có thể đặt 2 mục tiêu ngang nhau hoặc có
một cái nặng hơn.. Bạn làm ĐA trong 3- 4 tháng mà chỉ được trình bày trong vòng 12
đến 15 phút, vậy bạn phải suy nghĩ, lựa chọn và sắp xếp nội dung.( các điều sẽ trình bày )
cho đúng, cho hay, cho thuyết phục. Trước hết hãy tự đặt câu hỏi : HĐ nghiêm chỉnh
muốn hoặc không muốn nghe cái gì ?. Theo tôi thì HĐ muốn nghe để biết các bạn đã suy
nghĩ như thế nào, đã tự làm được những gì cụ thể và tự mình đánh giá kết quả công việc.
Như vậy cần trình bày rõ ràng những suy nghĩ và việc làm cụ thể chứ không nói những
điều chung chung, không nhắc lại các nguyên lý, không nhắc lại các lời giảng hoặc các
câu trong giáo trình. Phải suy nghĩ để tìm ý. Khi định nêu ý nào thì phải tự hỏi : liệu ý
này HĐ có muốn nghe không, nếu HĐ không muốn nghe thì phải kiên quyết loại bỏ, tìm
ý khác. Phải để nhiều công sức vào việc chuẩn bị, ghi các ý ra giấy, xem đi, xét lại, loại
bỏ hết những ý chung chung, không có thông tin, ai cũng biết rồi, không muốn nghe, chỉ
giữ lại những ý thật cần thiết, cụ thể. Có được dàn ý rồi còn phải tập trình bày để khống
chế thời gian và thuộc được thì càng tốt.
Sau đây tôi thử nêu một thí dụ để tham khảo, chỉ tham khả...
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Gần đây có một số bạn yêu cầu đăng lại bài viết hướng dẫn bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Xin
vui lòng đăng lại phục vụ các bạn tham khảo.
BAO VÊ ĐÔ AN TÔT NGHIÊP. Để giúp các bạn cách thức bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tôi
đã dăng bài “ Thuyết trình khoa học “ Sau đây tôi viết vài ý kiến về việc chuẩn bị , trình
bày và trả lời các câu hỏi trong khi bảo vệ ĐATN ( lấy thí dụ ngành Xây dựng dân
dụng) .
Bảo vệ là trình bày cho Hội đồng chấm ĐA nghe và đánh giá. Vậy trước hết phải biết qua
về HĐ. Trước đây thấy chỉ có 1 loại, nhưng hiện tại thấy có 2. Đó là HĐ nghiêm chỉnh và
HĐ gà mờ. HĐ nghiêm chỉnh gồm phần lớn các thầy có đủ 2 điều kiện là trình độ và
trách nhiệm ( thể hiện bởi việc chú ý lắng nghe, có thiện chí khi đặt câu hỏi và có nhận
xét đúng….). HĐ gà mờ gồm phần lớn ( hoắc toàn bộ ) các thầy thiếu một trong 2 điều
kiện trên ( chủ yế là thiếu trách nhiệm, thể hiện bởi việc không chú ý nghe, đặt câu hỏi
không phù hợp, đánh giá không đúng…) Những điều tôi trình bày sau đây là để bảo vệ
với HĐ nghiêm chỉnh ( nếu gặp phải HĐ gà mờ sẽ nói sau ). Trước hết phải xác định mục
đích của việc bảo vệ ĐATN. Thường có 2. Một là để kết thúc ĐA, có được điểm.Hai là
để tập dượt, thực hành khả năng thuyết trình khoa học ( là một dịp may để tập luyện, thực
hành). Tuỳ vào điều kiện, khả năng… mà bạn có thể đặt 2 mục tiêu ngang nhau hoặc có
một cái nặng hơn.. Bạn làm ĐA trong 3- 4 tháng mà chỉ được trình bày trong vòng 12
đến 15 phút, vậy bạn phải suy nghĩ, lựa chọn và sắp xếp nội dung.( các điều sẽ trình bày )
cho đúng, cho hay, cho thuyết phục. Trước hết hãy tự đặt câu hỏi : HĐ nghiêm chỉnh
muốn hoặc không muốn nghe cái gì ?. Theo tôi thì HĐ muốn nghe để biết các bạn đã suy
nghĩ như thế nào, đã tự làm được những gì cụ thể và tự mình đánh giá kết quả công việc.
Như vậy cần trình bày rõ ràng những suy nghĩ và việc làm cụ thể chứ không nói những
điều chung chung, không nhắc lại các nguyên lý, không nhắc lại các lời giảng hoặc các
câu trong giáo trình. Phải suy nghĩ để tìm ý. Khi định nêu ý nào thì phải tự hỏi : liệu ý
này HĐ có muốn nghe không, nếu HĐ không muốn nghe thì phải kiên quyết loại bỏ, tìm
ý khác. Phải để nhiều công sức vào việc chuẩn bị, ghi các ý ra giấy, xem đi, xét lại, loại
bỏ hết những ý chung chung, không có thông tin, ai cũng biết rồi, không muốn nghe, chỉ
giữ lại những ý thật cần thiết, cụ thể. Có được dàn ý rồi còn phải tập trình bày để khống
chế thời gian và thuộc được thì càng tốt.
Sau đây tôi thử nêu một thí dụ để tham khảo, chỉ tham khảo thôi chứ đừng lấy đó làm
mẫu mực, mỗi người phải tự nghĩ ra cách của riêng mình.
Sau khi treo đầy đủ các bản vẽ, phải chờ, chỉ bắt đầu khi chủ tịch HĐ cho phép.Phân phối
thời gian đại khái như sau : phần kiến trúc 3 phút, kết cấu và thi công mỗi phàn 5-6 phút.
Bắt đầu : Kính thưa HĐ.Đề tài của em là công trình……. Có những đặc điểm sau : mục
đích sử dụng là…., khu đất xây dựng tại….. Qui mô công trình : dài…., rộng…., cao…..,
đồ án tốt nghiệp - Trang 2
đồ án tốt nghiệp - Người đăng: dinhvanhoangvn9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp 9 10 163