Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới phương pháp học tập cho trẻ 1924 tháng

Được đăng lên bởi Toàn Ngọc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG
THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
NĂM HỌC 2010-2011
Tên đề tài: Phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động hàng ngày.
LỊCH TRÌNH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
Họ và tên: Lê Thị Thu

Tổ MG: Nhỡ- Lớn

Tháng Những nội dung chính

9

10

- Khảo sát thực tế về
khả năng giao tiếp,
tham gia các hoạt động
của trẻ hàng ngày
- Xây dựng kế hoạch đề
cương thực hiện đổi
mới phương pháp dạy
học

Trường mầm non Thanh Hưng

Biện pháp thực hiện

- Dựa vào đặc điểm, tình hình của
lớp: Số học sinh dân tộc của lớp là
11 trẻ, 1 trẻ chưa qua chương trình
MGB,N, một số cháu chuyển từ nơi
khác đến nên khả năng giao tiếp và
sự tham gia vào các hoạt động của
trẻ còn gặp rất nhiều hạn chế, vì vậy
phải thường xuyên rèn cho trẻ
những kỹ năng đó
- Xây dựng kế hoạch, đề cương cụ
thể cho từng tháng
- Chuẩn bị đồ dùng,
-Tìm mua, tự làm những đồ dùng,
thiết bị phục vụ cho
đồ chơi trang thiết bị để phục vụ
hoạt động hàng ngày
cho hoạt động học, hoạt động vui
cho trẻ.
chơi, hoạt động tập thể.
- Tổ chức các hđ hàng
- Động viên khuyến khích trẻ tham
ngày của trẻ.
gia vào các hoạt động tập thể vui
Tổ chức các hoạt động tươi lành mạnh để trẻ có sự giao lưu
tập thể
với bạn bè, phát huy tính tích cực
chủ động
-Tự nghiên cứu, bồi
- Luôn học hỏi, nghiên cứu bồi
dưỡng về phương pháp, dưỡng về phương pháp, hình thức
hình thức tổ chức để
để tổ chức cho các hoạt động cho
phát huy tính tích cực
trẻ đạt kết quả.
chủ động của trẻ.
- Bồi dưỡng cho trẻ dự - Gv phối hợp với phụ huynh để
thi tuyên truyền viên và cùng chuẩn bị nguyên liệu và rèn
bé TLNT cấptrường.
cho trẻ tham gia hội thi.
- Rèn cho trẻ hát dân
ca, chơi trò chơi dân
gian

Kết quả

11

12

1

2

- Làm đồ dùng phục vụ
cho các tiết dạy và các
hoạt động hàng ngày
cho trẻ.
-Thực hiện các nội
dung dạy trẻ theo
chương trình.

- Gv sưu tầm và huy động sự phối
hợp của phụ huynh tìm các đồ dùng
phế liệu để làm đồ dùng tự tạo
phục vụ cho tiết dạy và các hoạt
động khác của trẻ. Khuyến khích cô
và trẻ cùng làm để trẻ vừa được
giao tiếp mạnh dạn và phát triển các
kỹ năng tự tin, phối hợp....
- Dạy trẻ theo đúng phân phối
chương trình, rèn trẻ ở mọi lúc mọi
nơi.
-Tích cực rèn cho trẻ theo nội dung
chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ hoạt động nồng
ghép các trò chơi.

-Thực hiện các nội
dung hoạt động hàng
ngày của trẻ.
- Rèn cho trẻ hát dân
ca, chơi trò chơi dân
gian
-Tích cực học hỏi kinh nghiệm của
-Tự bồi dưỡng về
những người đi trước, tự bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ. về chuyên môn, nghiệp vụ để dạy
cho trẻ đạt kết quả
-Tích ...
NỘI DUNG
THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
NĂM HỌC 2010-2011
Tên đề tài: Phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động hàng ngày.
LỊCH TRÌNH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN
Họ và tên: Lê Thị Thu Tổ MG: Nhỡ- Lớn Trường mầm non Thanh Hưng
Tháng Những nội dung chính Biện pháp thực hiện Kết quả
9
- Khảo sát thực tế về
khả năng giao tiếp,
tham gia các hoạt động
của trẻ hàng ngày
- Xây dựng kế hoạch đề
cương thực hiện đổi
mới phương pháp dạy
học
- Dựa vào đặc điểm, tình hình của
lớp: Số học sinh dân tộc của lớp là
11 trẻ, 1 trẻ chưa qua chương trình
MGB,N, một số cháu chuyển từ nơi
khác đến nên khả năng giao tiếp và
sự tham gia vào các hoạt động của
trẻ còn gặp rất nhiều hạn chế, vì vậy
phải thường xuyên rèn cho trẻ
những kỹ năng đó
- Xây dựng kế hoạch, đề cương cụ
thể cho từng tháng
10
- Chuẩn bị đồ dùng,
thiết bị phục vụ cho
hoạt động hàng ngày
cho trẻ.
- Tổ chức các hđ hàng
ngày của trẻ.
Tổ chức các hoạt động
tập thể
-Tự nghiên cứu, bồi
dưỡng về phương pháp,
hình thức tổ chức để
phát huy tính tích cực
chủ động của trẻ.
- Bồi dưỡng cho trẻ dự
thi tuyên truyền viên và
bé TLNT cấptrường.
- Rèn cho trẻ hát dân
ca, chơi trò chơi dân
gian
-Tìm mua, tự làm những đồ dùng,
đồ chơi trang thiết bị để phục vụ
cho hoạt động học, hoạt động vui
chơi, hoạt động tập thể.
- Động viên khuyến khích trẻ tham
gia vào các hoạt động tập thể vui
tươi lành mạnh để trẻ có sự giao lưu
với bạn bè, phát huy tính tích cực
chủ động
- Luôn học hỏi, nghiên cứu bồi
dưỡng về phương pháp, hình thức
để tổ chức cho các hoạt động cho
trẻ đạt kết quả.
- Gv phối hợp với phụ huynh để
cùng chuẩn bị nguyên liệu và rèn
cho trẻ tham gia hội thi.
Đổi mới phương pháp học tập cho trẻ 1924 tháng - Trang 2
Đổi mới phương pháp học tập cho trẻ 1924 tháng - Người đăng: Toàn Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đổi mới phương pháp học tập cho trẻ 1924 tháng 9 10 768