Ktl-icon-tai-lieu

Động vật chuyển gen

Được đăng lên bởi thanhnhan250677
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
PTN. TẾ BÀO GỐC

ĐỘNG VẬT
CHUYỂN GEN
ThS. Phạm Lê Bửu Trúc
Email: plbtruc@hcmus.edu.vn

NỘI DUNG
KHÁI NIỆM ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN

CÁC BƯỚC CƠ BẢN TẠO ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN
CHUYỂN GEN VÀO ĐỘNG VẬT

KIỂM TRA KẾT QUẢ CHUYỂN GEN
TẠO DÒNG ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN
ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN
NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN

KHÁI NIỆM ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN
GMP
GMO
GMA
Ðộng vật chuyển gen là động vật có gen ngoại lai (gen chuyển) xen vào trong DNA
genome của nó. Gen ngoại lai này phải được truyền lại cho tất cả mọi tế bào, kể cả các
tế bào mầm. Việc chuyển gen ngoại lai vào động vật chỉ thành công khi các gen này di
truyền lại cho thế hệ sau.
Gen chuyển (transgene) là gen ngoại lai được chuyển từ một cơ thể sang một cơ thể
mới bằng kỹ thuật di truyền

Mc Grath và Solter,1983
Chuyển nhân nguyên từ một phôi vào tế bào trứng chưa thụ tinh của một
dòng nhận khác một cách trực tiếp
Stuhmann, 1984
Phát triển kỹ thuật sử dụng retrovirus làm vector cho các đoạn DNA ngoại lai

Grossler,1986
Chuyển gen bằng cách sử dụng tế bào gốc phôi
Lavitrano, 1989
Chuyển gen trực tiếp vào tinh trùng kết hợp với thụ tinh in-vitro

CÁC BƯỚC CƠ BẢN TẠO ĐỘNG VẬT CHUYỂN GEN

CHUYỂN GEN VÀO ĐỘNG VẬT
Tách chiết, phân lập gen mong muốn
Gen chuyển có nguồn gốc từ genome
Từ mRNA
Từ sản phẩm protein có thể thiết kế cặp mồi (primer) để dò tìm đoạn gen mong muốn
Tạo tổ hợp gen chuyển biểu hiện trong tế bào động vật
Ðể tạo tổ hợp gen chuyển biểu hiện trong tế bào động vật, các vùng chức năng khác
nhau của gen có nguồn gốc từ các loài khác nhau có thể được kết hợp lại với nhau
trong ống nghiệm bằng cách sử dụng enzyme hạn chế và ligase. Tất cả các thành
phần của gen có thể được tách chiết và tái tổ hợp để tạo thành một cấu trúc gen
chuyển biểu hiện
ATG
5’
polylinker

3’
polylinker

CHUYỂN GEN VÀO ĐỘNG VẬT
Tạo cơ sở vật liệu biến nạp gen
Giai đoạn biến nạp gen thích hợp nhất là trứng ở giai đoạn tiền nhân
(pronucleus)
Ở giai đoạn này tổ hợp gen lạ có cơ hội xâm nhập vào genome của động vật
nhờ sự tái tổ hợp DNA của tinh trùng và của trứng
Tế bào phôi chưa phân chia và phân hoá nên tổ hợp gen lạ được biến nạp vào
giai đoạn này sẽ có mặt ở tất cả các tế bào kể cả tế bào sinh sản của động vật
Sử dụng kích dục tố theo chương trình

Thụ tinh nhân tạo để tạo ra trứng tiền nhân

CHUYỂN GEN VÀO ĐỘNG VẬT
Phương pháp chuyển gen vào động vật
Phương pháp vi tiêm
Nguyên tắc
một lượng nhỏ DNA được tiêm trực tiếp vào nhân tế bào phôi trần hoặc tế bào
nguyên vẹn một cách cơ học dưới kính ...
ĐỘNG VT
CHUYỂN GEN
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
PTN. TẾ BÀO GỐC
ThS. Phạm Bửu Trúc
Email: plbtruc@hcmus.edu.vn
Động vật chuyển gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động vật chuyển gen - Người đăng: thanhnhan250677
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Động vật chuyển gen 9 10 920