Ktl-icon-tai-lieu

Đột biến số lượng NST Gv Nguyễn Hoàng Quý

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Nguyễn Hoàng Quí

II. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST:
1. Khái niệm:
( Là những biến đổi
về số lượng NST

Quan
có thểsát
xảyhình
ra ởbên
1
1 sốthế
cặp
và cặp
cho hoặc
biết như
nào
là ĐB
số lượng
‚ hoặc
ở toàn
bộ bộ
NST
?
NST
T
‚

( Có 2 loại chính là:
‚ Thể dị bội.
‚ Thể đa bội.

Bộ NST người

2. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST:
( Các tác nhân gây đột biến đã ảnh hưởng tới
sự không phân ly của cặp NST ở kỳ sau của
quá trình phân bào.

3. Các dạng đột biến số lượng NST:
a. Thể dị bội:

Quan sát hình
bên, hãy cho biết ở
người, cặp NST
( H.1, 3 cho
thứ mấy đã bị thay
biết ở người
đổi và thay đổi như
bị bệnh
thế nào so với các
Down, cặp
cặp NST khác ?
NST 21 có 3
chiếc, các cặp
khác có 2
NST
T

Bộ NST
người
bình
thường

Bệnh nhân Down

1

2. Các dạng đột biến số lượng NST:
a. Thể dị bội:

Bộ NST
người
bên, bình
thường

Quan sát hình
hãy cho biết ở người,
cặp NST thứ mấy đã bị
thay đổi và thay đổi
như thế nào so với các
( NST
H2, 3khác
cho ?biết ở người
cặp
bị bệnh Tớcnơ, cặp NST
23 (NST giới tính) chỉ có
1 NST X, các cặp NST
khác đều có 2 NST.
T

2

2. Hội chứng Down xảy ra do đâu ?
A. Sự không phân ly của cặp NST 21
T Trả lời câu hỏi sau:
B. Mẹ sinh con khi tuổi ngoài 35
3. Hoạt động nào của NST dẫn đến sự hình thành thể dị bội
C.
kếtNST
hợp và
giữa
bình? thường với g/tử có 2 NST 21
(2nSự
+ 1)
(2ngiao
– 1)tửNST
D.
A và C đúng
( ……………………………………………………………

Sự không phân ly của 1 cặp NST vào kỳ sau của quá trình
giảm phân

4. Tìm câu phát biểu sai:
A. Trường hợp bộ NST lưỡng bội bị thừa hoặc thiếu một

hoặc vài NST được gọi là dị bội thể .
B. Dị bội thể xảy ra do một hoặc vài cặp NST không phân ly
ở kỳ sau của quá trình giảm phân.
C.

Sự không phân ly của một cặp NST xảy ra ở tế bào sinh
dưỡng sẽ làm cho tất cả các tế bào sinh dưỡng và sinh dục
đều bị đột biến.

D. Cả nam và nữ đều có thể mắc bệnh Tớcnơ.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đột biến số lượng NST Gv Nguyễn Hoàng Quý - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đột biến số lượng NST Gv Nguyễn Hoàng Quý 9 10 718