Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Trồng Dược Liệu Kết Hợp Rau Sạch Ngắn Ngày

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU
KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI
RAU SẠCH NGẮN NGÀY

ĐỊA ĐIỂM
: HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỸ KHÁNH

Tây Ninh - Tháng 10 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU
KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI
RAU SẠCH NGẮN NGÀY
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
XÂY DỰNG MỸ KHÁNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN TẤN TÀI

NGUYỄN VĂN MAI

Tây Ninh - Tháng 10 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN...............................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án......................................................................................1
I.3. Cơ sở pháp lý.............................................................................................................2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN................................................5
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án........................................5
II.1.1. Môi trường vĩ mô và chính sách phát triển của đất nước.....................................5
II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án.............................................................................7
II.2. Kết luận về sự cần thiết đầu tư..............................................................................10
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG......................................................................12
III.1. Vị trí xây dựng......................................................................................................12
III.2. Khí hậu..................................................................................................................13
III.3. Địa hình- Thổ nhưỡng..........................................................................................13
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án...........................................................................13
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất.......................................................................................13
III.4.2. Hiện trạng thông tin liên lạc..............................................................................13...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DÁN ĐẦU
TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU
KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI
RAU SẠCH NGẮN NGÀY
ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỸ KHÁNH
Tây Ninh - Tháng 10 năm 2013
Dự Án Trồng Dược Liệu Kết Hợp Rau Sạch Ngắn Ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Trồng Dược Liệu Kết Hợp Rau Sạch Ngắn Ngày - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Dự Án Trồng Dược Liệu Kết Hợp Rau Sạch Ngắn Ngày 9 10 158