Ktl-icon-tai-lieu

Duyệt đề cương sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi mai-dam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN A: MỞ ĐẦU
I.ĐẶT VẤN ĐỀ.
Trong quá trình dạy học môn Hóa học, bài tập được xếp trong hệ thống
phương pháp giảng dạy (phương pháp luyện tập), và được coi là một trong các
phương pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Thông
qua việc giải bài tập, giúp học sinh rèn luyện tính tích cực, trí thông minh, sáng
tạo, bồi dưỡng hứng thú trong học tập.
Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay thì việc giải nhanh các bài toán
Hóa học là yêu cầu hàng đầu của người học; yêu cầu tìm ra được phương pháp giải
toán một cách nhanh nhất, đi bằng con đường ngắn nhất không những giúp người
học tiết kiệm được thời gian làm bài mà còn rèn luyện được tư duy và năng lực
phát hiện vấn đề của người học.
Vì vậy việc lựa chọn phương pháp thích hợp để giải bài tập lại càng có ý
nghĩa quan trọng hơn. Mỗi bài tập có thể có nhiều phương pháp giải khác nhau.
Nếu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, sẽ giúp học sinh nắm vững hơn bản chất
của các hiện tượng hoá học.
Qua quá trình giảng dạy , đặc biệt là trong quá trình ôn luyện thi tốt nghiệp
THPT,tôi nhận thấy rằng dạng bài tập về xác định đồng phân các hợp chất hữu cơ
là một bài tập khó và quan trọng. Khi giải các bài tập dạng này học sinh thường
gặp những khó khăn dẫn đến thường cho kết quả thừa hoặc thiếu đồng phân và viết
các công thức cấu tạo trùng nhau. Nguyên nhân là học sinh chưa tìm hiểu rõ, vững
cách viết đồng phân,phương pháp tính nhanh số đồng phân hợp chất hữu cơ để đưa
ra phương pháp giải hợp lý.
Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu trong nhiều năm tôi đã hệ thống hóa các
dạng bài tập về đồng phân hợp chất hữu cơ và phương pháp tinh nhanh dạng bài
tập đó cho học sinh một cách dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được những lúng túng,
sai lầm và nâng cao kết quả trong các kỳ thi. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn chọn đề
tài “PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH SỐ LƯỢNG ĐỒNG PHÂN HỢP
CHẤT HỮU CƠ”.làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hy vọng đề tài này
1

sẽ là một tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập của các em học sinh và công
tác giảng dạy của các bạn đồng nghiệp.
II.MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ .
1.Mục đích :
 Xác định bản chất của hiện tượng đồng phân cấu tạo.
 Xác định nhanh số lượng đồng phân của hợp chất hữu cơ.
 Kiêm tra và củng cố được nhiều kiến thức hơn trong bài học liên quan.
2. Nhiệm vụ
 Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến vấn đề đồng phân.
 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng của hiện tượng đồng phân.
 Dần xây dựng, lựa chọn, sắp xếp hệ thống câu hỏi TNKQ về đồng phâ...
PHẦN A: MỞ ĐẦU
I.ĐẶT VẤN ĐỀ.
Trong quá trình dạy học môn Hóa học, bài tập được xếp trong hệ thống
phương pháp giảng dạy (phương pháp luyện tập), và được coi là một trong các
phương pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Thông
qua việc giải bài tập, giúp học sinh rèn luyện tính tích cực, trí thông minh, sáng
tạo, bồi dưỡng hứng thú trong học tập.
Với hình thức thi trắc nghiệm n hiện nay thì việc giải nhanh c i toán
Hóa học là yêu cầu hàng đầu của người học; yêu cầu tìm ra được phương pháp giải
toán một cách nhanh nhất, đi bằng con đường ngắn nhất không những giúp người
học tiết kiệm được thời gian làm bài còn rèn luyện được duy năng lực
phát hiện vấn đề của người học.
vậy việc lựa chọn phương pháp thích hợp đ giải bài tập lại càng ý
nghĩa quan trọng hơn. Mỗi bài tập thể nhiều phương pháp giải khác nhau.
Nếu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, sẽ giúp học sinh nắm vững hơn bản chất
của các hiện tượng hoá học.
Qua quá trình giảng dạy , đặc biệt là trong quá trình ôn luyện thi tốt nghiệp
THPT,tôi nhận thấy rằng dạng bài tập về xác định đồng phân các hợp chất hữu
một bài tập khó quan trọng. Khi giải các bài tập dạng này học sinh thường
gặp những khó khăn dẫn đến thường cho kết quả thừa hoặc thiếu đồng phân và viết
các công thức cấu tạo trùng nhau. Nguyên nhân học sinh chưa tìm hiểu rõ, vững
cách viết đồng phân,phương pháp tính nhanh số đồng phân hợp chất hữu cơ để đưa
ra phương pháp giải hợp lý.
Qua quá trình m tòi, nghiên cứu trong nhiều năm tôi đã hệ thống hóac
dạng bài tập về đồng phân hợp chất hữu và phương pháp tinh nhanh dạng bài
tập đó cho học sinh một cách dễ hiểu, dễ vận dụng, tránh được những ng ng,
sai lầm nâng cao kết quả trong các kỳ thi. Trên sở đó, tôi mạnh dạn chọn đề
tài “PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH SỐ LƯỢNG ĐỒNG PHÂN HỢP
CHẤT HỮU .làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Với hy vọng đề tài này
1
Duyệt đề cương sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Duyệt đề cương sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: mai-dam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Duyệt đề cương sáng kiến kinh nghiệm 9 10 439