Ktl-icon-tai-lieu

Giải đề ôn tập HK1 môn Toán 12

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 5999 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải đề ôn Học kỳ 1

Đề 1
f = x 1 − x2

Câu 1: Tìm c c tr

D f = [ −1,1]

Miền xác định

f ′( x ) =

1 − 2 x2
1 − x2
x

Bảng biến thiên

f′
f

−1
−

1
−
2
0
1
−
2
CT

+

1
2
0
1
2
CĐ

1
−

Đề 1
π

Câu 2: Tính gi i h n :

cos( cos x)
2
A = lim
x →0 sin(sin 2 x )

π π

sin  − cos x 
2 2

A = lim
x →0
x2
sin
= lim

x →0

π

(1 − cos x ) π
2
=
x2

4

Đề 1
Câu 3: Tính tích phân nếu tp hội tụ:
+∞

I=

∫
0

dx
( x + 1)( x 2 + x + 1)
+∞

I1 =

I cùng bản chất với tp:

∫
1

f ( x) =

1

( x + 1) ( x

2

I1 cùng bản chất với

)

+ x +1

+∞ dx

∫1

x3

~

dx
( x + 1)( x 2 + x + 1)

1
x

3

, x → +∞

nên hội tụ ⇒ I ht

Đề 1
I =∫

+∞

0

+∞
dx
−x
+∫
dx
x + 1 0 x2 + x + 1

= ln ( x + 1)

+∞
0

1 +∞ 2x + 1
1 +∞
dx
− ∫
dx + ∫
2
2 0 x + x +1
2 0  1 2 3
x+  +
 2 4
+∞

= ln ( x + 1)

+∞
0

1
2
− ln x + x + 1
2

(

)

+∞
0

1 2
x + 1/ 2
+ . arctan
2 3
3
2 0

+∞

= ln ( x + 1)

+∞
0

1
− ln x2 + x + 1
2

(

)

+∞
0

1 2
x + 1/ 2
+ . arctan
2 3
3
2 0

1 π
1  π
= lim ln
+  − arctan  =
2
x→+∞
3 2
3 3 3
x + x +1
x +1

Đề 1
Câu 4: tính Vx,

1
D : y = , y = x, x = 3
x
3 2
x
1 

Vx = π ∫
= 8π
1

3

1
− 2  dx
x 

Đề 1
Câu 5: a/giải ptvp: ( x 2 − 2) y '+ 2 xy 2 = 0

⇒

dy
y2

⇒∫

=−

dy

2 xdx
x2 − 2

= −∫

2 xdx

y2
x2 − 2
1
⇒ − = − ln x 2 − 2 + C
y

Đề 1
Câu 5: a/giải ptvp: xy ' = y − xe y / x

y
⇒ y′ =
x

y
−ex

y
Đặt u = ⇒ y = ux
x

′ = u′x + u = u − eu
⇒y

⇒ u′x = −e
⇒ −e

−u

u

du

dx
⇒ u =−
x
e

= − ln x + C

y
⇒ ex

= ln x + C

Đề 1
y ''+ y = 3e x − x 2

Câu 6: giải pt vp
Pt đặc trưng:

2

k + 1 = 0 ⇔ k = ±i

y0 = C1 cos x + C2 sin x

1 x
2
yr = Ae + Bx + Cx + D = e − x + 2
2
x

y = y0 + yr

2

Đề 2
Câu 1: tìm t t c các ti m c n c a đc:
MXĐ:

lim

x →0+

( 0, +∞ )

ln x
x .ln x = lim
x →0+ 1
x

= lim

x →0 +

y = x ln x

1
x
1 1
− 3/2
2x

=0

Không có ti m c n đ ng

lim f ( x ) = +∞

x →+∞

f ( x)
ln x
lim
= lim
=0
x →+∞ x
x →+∞ x

Không có ti m c n xiên

Đề 2
Câu 2: tìm α đ tích phân h i t
1

5
x) 3

(1 −
I=
dx
α
2
arctan ( x − x )

∫
0

1/2

I=

∫
0

5
x) 3

(1 −
dx +
α
2
arctan ( x − x )

1

∫
1/2

5
x) 3

(1 −
dx = I1 + I 2
α
2
arctan ( x − x )

1/2

I1 =

∫
0

5
x) 3

(1 −
dx
2
α
arctan ( x − x )
5
x) 3

(1 −
1
f ( x) =
~ α , x → 0+
arctanα ( x − x 2 ) x

I1 cùng b n ch t v i

1/2

∫0

nên h i t khi và ch khi

dx
xα

α <1

1

I2 =

∫
1/2

5
x) 3

(1 −
dx
2
α
arctan ( x − x )
5
x) 3

5/3

(1 − x )
(1 −
f ( x) =
=
2
α
arctan ( x − x ) arctanα x (1 − x )
5/3

(1 − x )
~
α
(1 − x )

=

1

, x → 1−
α −5/3

(1 − x )

1

I 2 cùng b n ch t v i...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đề ôn tập HK1 môn Toán 12 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giải đề ôn tập HK1 môn Toán 12 9 10 952