Ktl-icon-tai-lieu

Giải một số hệ phương trình

Được đăng lên bởi huyhoang0088vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.11 Câu 301 đến câu 330

169

Đến đây đặt x  2 y a, 4 x  y b 0 . Hệ đã cho tương đương

3
x 
22
4a 6b 10 a1  2yx 1  7
   
  ba 12 b1 4 yx  1 y 5
 7
3 5
;  
7 7

Vậy hệ đã cho có nghiệm:  x; y  







 x 2  1  3x 2 y  2 4 y 2  1  1 8x 2 y 3
Câu 303 
 x 2 y  x  2 0
Giải
Hệ này gồm một phương trình khá phức tạp và một phương trình lại khá gọn nhẹ. Để ý chút
2
4 y 2  1  1 liên hợp sẽ có 4 y rút gọn được với bên phải. Phần dưới mẫu ta nhân chéo lên đồng thời
thử thế con số 2  x  x 2 y lên 1 xem. Bởi vì nó hiện khá bí ẩn ở phương trình 1 . Như vậy ta sẽ có
phương trình 1 là





x 2  1  3 x 2 y  x  x 2 y .4 y 2 8 x 2 y 3



TH1: y 0 không là nghiệm.
TH2: Do x 0 không là nghiệm nên ta có biến đổi sau

x 2  1  x  4 x 2 y 2 x 2 y



x 2  1  x 2 x 2 y
1 1

x x







4 y2 1  1



4 y 2 1  1



4 y 2 1 1

1
1
 1 2 y  2 y 4 y 2  1  y 
2x
x2

Thay trở lại  2  ta được

x
1
 x  2 0  x 4, y 
2
8
 1
Vậy hệ đã cho có nghiệm:  x; y   4;  
 8

 xy 2 . 1  x 2  y 2  x 3


2
2
5
x

y

Câu
304
 2 Tuấn - K62CLC
Nguyễn Minh
Toán Tin - ĐHSPHN. My facebook: Popeye Nguyễn
 x y. 1  x 2  y 2  y 4


5
x2  y2

170

Tuyển tập những bài hệ đặc sắc

Giải
Điều kiện: 0  x 2  y 2 1
Hệ đã cho tương đương

 

 x y 2 1  x 2  y 2  1 3  x 2 y 2 1  x 2  y 2  x 2 3x
 2 2   x  0  2 2  3
 x y 5  x y 5
 2 2 2  2 2 2 2 2
 y x 1 x  y  1 4  x y 1 x  y  y 4y
 2 2   y  0  2 2  4
 x y 5  x y 5

 

Lấy  3   4  
Mà ta lại có

3x 4 y

1
5
5

 3  2  4  2 
3x 4 y

       x 2  y 2 1
5
5
5 
 5 



Đẳng thức xảy ra khi



 x2  y2 1  3
 x 
 4 5
 y  x  
 3  y  4
 x  0, y  0  5
3 4
;  
5 5

Vậy hệ đã cho có nghiệm:  x; y  

 x  y 3 24

 1
Câu 305 
1 


2
 x y

x

3
y
y

3
x








Nguyễn Minh Tuấn - K62CLC Toán Tin - ĐHSPHN. My facebook: Popeye Nguyễn

170

Tuyển tập những bài hệ đặc sắc

Giải
Nhận xét một chút hệ này. Phương trình  2  là dạng thuần nhất rồi. Phương trình 1 cho số xấu thế kia
có lẽ chả làm ăn được gì. Ở phương trình  2  biểu thức vế trái khá đối xứng. Mà x  y lại thỏa mãn.
Vậy có lẽ dùng bất đẳng thức.
Ta có
y
x
1 x
xy 
11
2y 

 


  
2  x  y x  3y 
2  2 x  3 y 
x  3y
x  3y
x

y

1 x
3
 
 
2
x

y
2
x  3y




Tương tự ta có
x

y

3x  y

1 y
3
 
 
2  x  y 2 ...
Câu 303
02
8114231
2
32222
xyx
yxyyxx
2.11 Câu 301 đến câu 330 169
Đến đây đặt
byxayx 4,2
0
. Hệ đã cho tương đương
7
5
7
3
14
12
1
1
12
1064
22
y
x
yx
yx
b
a
ba
ba
Vậy hệ đã cho có nghiệm:
7
5
;
7
3
; yx
Giải
Hệ này gồm một phương trình khá phức tạp và một phương trình lại khá gọn nhẹ. Để ý chút
114
2
y
liên hợp sẽ có
2
4y
rút gọn được với bên phải. Phần dưới mẫu ta nhân chéo lên đồng thời
thử thế con số
yxx
2
2
lên
xem. Bởi vì nó hiện khá bí ẩn ở phương trình
. Như vậy ta sẽ có
phương trình
11484.31
2322222
yyxyyxxyxx
TH1:
0y
không là nghiệm.
TH2: Do
0x
không là nghiệm nên ta có biến đổi sau
x
yyyy
x
xx
yyxxx
yyxyxxx
2
1
14221
111
11421
114241
2
2
222
2222
Thay trở lại
ta được
8
1
,402
2
yxx
x
Vậy hệ đã cho có nghiệm:
8
1
;4; yx
Nguyễn Minh Tuấn - K62CLC Toán Tin - ĐHSPHN. My facebook: Popeye Nguyễn
Câu 304
5
4
1.
5
3
1.
22
222
22
222
yx
yyxyx
yx
xyxxy
Giải một số hệ phương trình - Trang 2
Giải một số hệ phương trình - Người đăng: huyhoang0088vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải một số hệ phương trình 9 10 204