Ktl-icon-tai-lieu

giải tích tích phân suy rộng

Được đăng lên bởi nguyendacduan-171196
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Tích phân suy rộng loại một
Bài toán

Tìm diện tích S miền vô hạn giới hạn bởi đường cong:
y  f ( x)  0, trục hoành, đường thẳng x = a.


b

a

a

s   f ( x)dx  lim  f ( x)dx
b

b

 

Tích phân suy rộng loại một
y  f ( x) khả tích trên đoạn


Tích phân

 a, b, với mọi b  a
b

f
(
x
)
dx
 f ( x)dx  blim


a

a

được gọi là tích phân suy rộng loại một.
Các tích phân sau cũng là tích phân suy rộng loại một
a

a



b

f
(
x
)
dx
 f ( x)dx  blim





a







a

 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx



b

a

a

f
(
x
)
dx
 f ( x)dx  blim



Nếu giới hạn tồn tại và hữu hạn thì tích phân gọi là hội tụ.
Ngược lại, nếu giới hạn không tồn tại hoặc bằng vô
cùng, thì tích phân gọi là phân kỳ.
Hai vấn đề đối với tích phân suy rộng
1) Tính tích phân suy rộng (thường rất phức tạp)
2) Khảo sát sự hội tụ.

Tính tích phân suy rộng (công thức Newton – Leibnitz)
Giả sử F(x) là nguyên hàm của f(x) trên  a,  


b

a

a

 lim  F (b)  F (a) 
f
(
x
)
dx
 f ( x)dx  blim

b


Tích phân tồn tại khi và chỉ khi tồn tại lim F (b) : F ()
b






a

f ( x)dx  F ( x)

 F ()  F (a)
a

Ví dụ

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

1
y  2 , trục hoành và đường thẳng x = 1.
x
b

b
 1 
dx
dx

1


S   2  lim  2  lim 

lim

1

1



b
b
x 
1 x
1 x
x
 b

 1

Diện tích của miền S
bằng 1, hữu hạn.

Ví dụ

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

1
, trục hoành và đường thẳng x = 1.
y
x






b
b
dx
dx
 blim
ln
|
x
|

lim
ln
b


 lim
S 



1

b
b
x
x
1
1

S là miền có diện tích
vô hạn, bằng 

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi

Ví dụ

1
y  2 , trục hoành.
x 1







dx
dx
b
S 2
2 2
 2  blim
arctan
x


0

 x  1
0 x 1

Diện tích của miền S
bằng  .

Ví dụ

Tính tích phân

I



e

2 x

dx

1

I



e

2 x

dx  

e

2

1

Ví dụ

2 x 

1

 e e2 
1
 

  2
2  2e
 2

Tính tích phân

I




e

I




e

dx

2
x ln x




e



dx
2
x ln x

d (ln x)
1
 1
1 

 

 1.
2

ln x
ln x e
 ln() ln e 

Ví dụ

Tính tích phân

I




4

dx
2
x  5x  6

1
1
1
1



2
x  5 x  6 ( x  2)( x  3)
x 3 x 2

1 


 1
I 

dx  ln | x  3 | 4  ln | x  2 | 4
x2
4  x 3
 ()  () Dạng vô định.?

Không được phép dùng: lim ( f  g )  lim f  lim g
x 

x 

x 

khi chưa đảm bảo hai giới hạn vế phải chắc chắn tồn tại.


x 3
 x 3
I  ln
 lim  ln
x  2 4 x  x  2
...
I. Tích phân suy rộng loại một
Bài toán
Tìm diện tích S miền hạn giới hạn bởi đường cong:
, trục hoành, đường thẳng x = a.
( ) 0y f x
b
()
a
s f x dx

lim ( )
b
b
a
f x dx

giải tích tích phân suy rộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải tích tích phân suy rộng - Người đăng: nguyendacduan-171196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
giải tích tích phân suy rộng 9 10 804