Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 20
Từ ngày 11/ 01 đến 15 /01 /2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Thứ
ngày

Môn

Tiết
CT

Tên bài dạy

HĐTT
Học Vần
Học Vần
Toán
Thủ công

39
173
174
77
20

Chào cờ -SHTT
Bài 81 : ach
“
Phép cộng dạng 13+4
Gấp mũ ca lô (T2)

BA
12 /01

Học Vần
Học Vần
Toán
Đạo đức

175
176
78
20

Bài 82 : ich - êch
“
Luyện tập
Lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo

TƯ
13 /01

Học Vần
ÂN
Học Vần
Tự nhiên-xã hội

177
20
178
20

Bài 83 : ôn tập
/
Bài 83 : ôn tập
An toàn trên đường đi học

NĂM
14 /01

Học Vần
TD
Học Vần
Toán

179
20
180
79

Bài 84: op – ap
/
Bài 84: op – ap
Phép trừ dạng 17- 3

Học Vần
MT
Học Vần
Toán
HĐTT

181
20
182
80
40

Bài 85: ăp – âp
/
Bài 85: ăp – âp
Luyện tập
SH cuối tuần 20

HAI
11 /01

SÁU
15 /01

TUẦN 21
Từ ngày 18/ 01 đến 22 /01 /2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Thứ
ngày

Môn

Tiết
CT

Tên bài dạy

HĐTT
Học Vần
Học Vần
Toán
Thủ công

41
183
184
81
21

Chào cờ -SHTT
Bài 86 : ôp -ơp
“
Phép trừ dạng 17-7
Ôn tập chương II: kĩ thuật gấp hình.

BA
19 /01

Học Vần
Học Vần
Toán
Đạo đức

185
186
82
21

Bài 87 : ep - êp
“
Luyện tập
Em và các bạn ( T1 )

TƯ
20 /01

Học Vần
ÂN
Học Vần
Tự nhiên-xã hội

187
21
188
21

Bài 88 : ip – up
/
Bài 88 : ip – up
Ôn tập xã hội

NĂM
21/01

Học vần
TD
Học Vần
Toán

189
21
190
83

Bài 88 : iêp – ươp
/
Bài 88 : iêp – ươp
Luyện tập chung

Tập viết
MT
Tập viết
Toán
HĐTT

19
21
20
84
42

Bập bênh , lợp nhà….
/
Viên gạch , kênh rạch….
Bài toán có lời văn.
SH cuối tuần 21

HAI
18 /01

SÁU
22 /01

TUẦN 22
Từ ngày 18/ 01 đến 22 /01 /2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Thứ
ngày

Môn

Tiết
CT

Tên bài dạy

HĐTT
Học Vần
Học Vần
Toán
Thủ công

43
191
192
85
22

Chào cờ -SHTT
Bài 90 : Ôn tập
“
Bài toán có lời văn.
Cách sử dụng bút chì , thước kẻ…..

BA
26 /01

Học Vần
Học Vần
Toán
Đạo đức

193
194
86
22

Bài 91 : oa - oe
“
Xăng ti mét . Đo độ dài
Em và các bạn ( T2 )

TƯ
27 /01

Học Vần
ÂN
Học Vần
Tự nhiên-xã hội

195
22
196
22

Bài 92 : oai - oay
/
Bài 92 : oai - oay
Cây rau.

NĂM
28/01

Học vần
TD
Học Vần
Toán

197
22
198
87

Bài 91 : oan – oăn
/
Bài 91 : oan - oăn
Luyện tập

Học vần
MT
Học vần
Toán
HĐTT

199
22
200
88
44

Bài 91 : oan – oăn
/
Bài 91 : oan – oăn
Luyện tập
SH cuối tuần 22

HAI
25 /01

SÁU
29 /01

Thứ hai / 25 / 1 / 2010
Học vần
Bài 90 : ÔN TẬP
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs biết đọc viết một cách chắc chắn các vần đã học có p ở cuối vần
- HS nhận ra và đọc được các tiếng từ ứng dụng : đầy ắp , đón tiếp , ấp
trứng. Và câu ứng dụng :
Cá mè ăn nổi
Con cua áo đỏ
Cá chép ăn chìm
Cắt cỏ trên bờ
Con tép lim dim
Con cá múa cờ
Trong chùm rễ cỏ
Đẹp ơi là đẹp .
H...
TUẦN 20
Từ ngày 11/ 01 đến 15 /01 /2010
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Thứ
ngày
Môn Tiết
CT
Tên bài dạy
HAI
11 /01
HĐTT
Học Vần
Học Vần
Toán
Thủ công
39
173
174
77
20
Chào cờ -SHTT
Bài 81 : ach
Phép cộng dạng 13+4
Gấp mũ ca lô (T2)
BA
12 /01
Học Vần
Học Vần
Toán
Đạo đức
175
176
78
20
Bài 82 : ich - êch
Luyện tập
Lễ phép vâng lời thầy giáo ,cô giáo
13 /01
Học Vần
 N
Học Vần
Tự nhiên-xã hội
177
20
178
20
Bài 83 : ôn tập
/
Bài 83 : ôn tập
An toàn trên đường đi học
NĂM
14 /01
Học Vần
TD
Học Vần
Toán
179
20
180
79
Bài 84: op – ap
/
Bài 84: op – ap
Phép trừ dạng 17- 3
SÁU
15 /01
Học Vần
MT
Học Vần
Toán
HĐTT
181
20
182
80
40
Bài 85: ăp – âp
/
Bài 85: ăp – âp
Luyện tập
SH cuối tuần 20
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 25