Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ ngày / 2 /2010
Học vần
Bài 100 : uân - uyên
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức: Giúp hs nắm được cấu tạo vần : uân – uyên
+ Đọc viết được : uân – uyên – mùa xuân – bóng chuyền
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : uân , uyên
2/Kĩ năng: Rèn HS đọc được các từ ngữ :huân chương, tuần lễ–chim
khuyên,kể chuyện. Câu ứng dụng
Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về .
HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Em thích đọc truyện.
3/Thái độ : GDHS đọc truyện vào lúc rảnh rỗi.
B/Chuẩn bị :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ : mùa xuân , bóng chuyền , câu ứng
dụng và phần luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Các HĐDH
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ôn định tổ chức :
- HS chuẩn bị Đ D
4’ II/ Kiểm tra bài cũ
- GV ghi gọi hs đọc :uơ- huơ vòi,uya-đêm -3 em (tb,y)
khuya
+ thuở xưa,huơ tay – giấy pơ luya, phéc
mơ tuya
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- 2 em( tb)- lớp nhận xét
- GV đọc hs viết : huơ tay , đêm khuya
- 2 em(g,k)– lớp viết bảng
Nhận xét , ghi điểm.
con
32 III/ Giảng bài mới :
1’ 1/ Giới thiệu ghi đề :
trực tiếp
2/ Bài mới :
7’ a- Dạy vần mới : uân
* Nhận dạng vần
- GV đính vần uân giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần uân
+3 âm:u trước â giữa n
- GV cho hs ghép vần uân
sau (k)
* Đánh vần và đọc
- HS ghép
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ uân” - u –â-n – uân /uân
CN ( tb,y) , ĐT
29

7’

5’
8’

5’

2’

1’

- GV hdẫn hs ghép “ xuân” và yêu cầu
+ Phân tích tiếng , đánh vần , đọc trơn
- GV cho hs xem tranh “ mùa xuân” giới
thiệu và ghi từ gọi hs đọc
-GVgọi hs đọc tổng hợp:
uân – xuân – mùa
b- Dạy vần mới : uyên
- GV hdẫn tương tự:
uyên –chuyền–bóng chuyền
+ So sánh uân và uyên ?
* Đọc toàn phần : uân- xuân – mùa xuân
uyên – chuyền – bóng chuyền
* Giải lao : chơi “ Lắc lư “ - hát
b- Tập viết : uân- uyên-mùa xuân-bóng
chuyền
- GV viết mẫu hdẫn quy trình viết
Nhận xét , sửa sai.
c- Đọc từ ngữ ứng dụng :
huân chương
tuần lễ
chim khuyên
kể chuyện
- GV ghi các từ ngữ cho hs tìm tiếng có
vần mới
+ Đọc và phân tích tiếng mới
+ Đọc trơn tiếng , từ có thứ tự không thứ
tự
- GV đọc mẫu giải thích từ .
IV/ Củng cố :
-GV cho hs đọc lại bài
-GV cho hs tìm tiếng có vần uân , uyên.
V/ Nhận xét – dặn dò :
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò : Chuẩn bị đọc câu ứng dụng và
phần luyện nói để tiết sau học tốt.

- HS thực hành
- HS quan sát
- CN (g-k) – lớp
- CN (k-tb-y-kt) – nhóm

+ Giống: có âm u đứng
đầu ,âm n cuối vần
khác: âm ở giữa vần (g-k)
- 2 em (k,tb) – lớp

- HS viết bảng ...
Thứ ngày / 2 /2010
Học vần
Bài 100 : uân - uyên
A/ Mục tiêu :
1/ Kiến thức: Giúp hs nắm được cấu tạo vần : uân – uyên
+ Đọc viết được : uân – uyên – mùa xuân – bóng chuyền
+ Nhận ra những tiếng từ có chứa vần : uân , uyên
2/Kĩ năng: Rèn HS đọc được các từ ngữ :huân chương, tuần lễ–chim
khuyên,kể chuyện. Câu ứng dụng
Chim én bận đi đâu
Hôm nay về mở hội
Lượn bay như dẫn lối
Rủ mùa xuân cùng về .
HS phát triển được lời nói tự nhiên theo chủ đề : Em thích đọc truyện.
3/Thái độ : GDHS đọc truyện vào lúc rảnh rỗi.
B/Chuẩn bị :
- GV : Bảng phụ – Tranh minh hoạ : mùa xuân , bóng chuyền , câu ứng
dụng và phần luyện nói – SGK – bộ chữ – phấn màu
- HS : SGK – vở tập viết – bảng con – bộ chữ
C/ Các HĐDH
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
32
1’
7’
Tiết 1
I/ Ôn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ
- GV ghi gọi hs đọc :uơ- huơ vòi,uya-đêm
khuya
+ thuở xưa,huơ tay – giấy pơ luya, phéc
mơ tuya
- GV gọi hs đọc câu ứng dụng SGK
- GV đọc hs viết : huơ tay , đêm khuya
Nhận xét , ghi điểm.
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề : trực tiếp
2/ Bài mới :
a- Dạy vần mới : uân
* Nhận dạng vần
- GV đính vần uân giới thiệu và yêu cầu :
+ Phân tích vần uân
- GV cho hs ghép vần uân
* Đánh vần và đọc
- GV hdẫn hs đánh vần và đọc vần “ uân”
- HS chuẩn bị Đ D
-3 em (tb,y)
- 2 em( tb)- lớp nhận xét
- 2 em(g,k)– lớp viết bảng
con
+3 âm:u trước â giữa n
sau (k)
- HS ghép
- u –â-n – uân /uân
CN ( tb,y) , ĐT
29
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 991