Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đạo đức
ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH ( T2 )

Tiết 24:
A/ Mục tiêu :
1/Kiến thức: Giúp hs hiểu phải đi bộ trên vỉa hè , nếu đường không có vỉa
hè phải đi sát lề đường phía tay phải , qua ngã tư , ngã ba phải đi theo đúng
đèn hiệu và đi vào vạch quy định . Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn
cho bản thân và mọi người .
2/Kĩ năng : HS thực hiện đi bộ đúng quy định
3/Thái độ : Giáo dục hs có ý thức chấp hành luật giao thông
B/ Chuẩn bị:
- GV :Tranh các bài tập1,2 phóng to–Vở BT đạo đức – 3 chiếc đèn hiệu làm
bằng bìa : xanh , đỏ , vàng
- HS : Vở BT đạo đức
C/ Các HĐDH
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1’
I/ Ôn định tổ chức :
- HS hát tập thể
3’
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV hỏi :
- 2 em ( tb )
+ Ở thành phố hoặc nông thôn khi đi bộ
trên đường em phải đi như thế nào ?
Nhận xét chung.
30’
III/ Giảng bài mới :
1’
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
10’
a- Hoạt động 1 : Làm BT3 (PP TL)
- GV hdẫn hs xem tranh BT3 và thảo
- HS thảo luận cặp
luận :
+ Không đúng
+Các em nhỏ trong tranh đi bộ đúng qui
định không ?
+Gâytai nạn, sai quy
+ Điều gì có thể xảy ra ? Vì sao ?
định
+ Nhắc bạn đi trên vỉa
+ Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như
hè và đi bên phải.
thế?
- Hs theo dõi.

10’

* Kết luận :Đi dưới lòng đường là sai
quy định có thể gây nguy hiểm cho bản
thân và cho người khác
b- Hoạt động 2 : Làm BT4 (PP TL,
TH)
- GV cho hs nêu yêu cầu BT4 (a,b), xem
tranh và thảo luận :
+ Em hãy nối các tranh vẽ người đi bộ

- HS thảo luận nhóm

đúng quy định với khuôn mặt “ Tươi
-2 em –lớp nhận xét .
cười “
+ Trong các việc đó , việc nào em đã làm
đánh dấu + vào ô trống dưới tranh
- GV cho hs làm BT trên bảng
* Kết luận : Tranh 1, 2,3, 4, 6 : đúng
quy định . Tranh 5, 7, 8, sai quy định .
Đi bộ đúng quy định là tự bảo vệ mình
và bảo vệ người khác .
- HS chơi
5’
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư “ - Hát
4’
c- Hoạt động 3 :
(PP TC)
Chơi “ Đèn xanh , đèn đỏ ”
- GV cho hs đứng tại chỗ làm theo hiệu
– CN đọc - Lớp
lệnh . Khi có đèn xanh 2 tay quay
nhanh , đèn vàng quay từ từ , đèn đỏ tay
không chuyển động
- GV cho hs đọc đoạn thơ cuối bài đọc
mẫu
“ Đi bộ trên vỉa hè
Lòng đường để cho xe
-Đi bộ đúng qui định.
Nếu hè đường không có
…………………..
- Hs theo dõi.
An toàn còn gì hơn “
1’
IV/ Củng cố:
Vừa rồi học bài gì?
1’
V/ Hoạt động nối tiếp :
- GV nhận xét tiết học
- Dặn dò : Thực hiện tốt bài học – Ôn
tập các bài đã học từ tuần 19 đến tuần 24
chuẩn bị thực hành giữa học kì 2
* Rút kinh nghiệm :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Đạo đức
Tiết 24: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH ( T2 )
A/ Mục tiêu :
1/Kiến thức: Giúp hs hiểu phải đi bộ trên vỉa hè , nếu đường không có vỉa
hè phải đi sát lề đường phía tay phải , qua ngã tư , ngã ba phải đi theo đúng
đèn hiệu và đi vào vạch quy định . Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn
cho bản thân và mọi người .
2/Kĩ năng : HS thực hiện đi bộ đúng quy định
3/Thái độ : Giáo dục hs có ý thức chấp hành luật giao thông
B/ Chuẩn bị:
- GV :Tranh các bài tập1,2 phóng to–Vở BT đạo đức – 3 chiếc đèn hiệu làm
bằng bìa : xanh , đỏ , vàng
- HS : Vở BT đạo đức
C/ Các HĐDH
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
3’
30’
1’
10’
10’
I/ Ôn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV hỏi :
+ Ở thành phố hoặc nông thôn khi đi bộ
trên đường em phải đi như thế nào ?
Nhận xét chung.
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hoạt động 1 : Làm BT3 (PP TL)
- GV hdẫn hs xem tranh BT3 và thảo
luận :
+Các em nhỏ trong tranh đi bộ đúng qui
định không ?
+ Điều gì có thể xảy ra ? Vì sao ?
+ Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như
thế?
* Kết luận :Đi dưới lòng đường là sai
quy định có thể gây nguy hiểm cho bản
thân và cho người khác
b- Hoạt động 2 : Làm BT4 (PP TL,
TH)
- GV cho hs nêu yêu cầu BT4 (a,b), xem
tranh và thảo luận :
+ Em hãy nối các tranh vẽ người đi bộ
- HS hát tập thể
- 2 em ( tb )
- HS thảo luận cặp
+ Không đúng
+Gâytai nạn, sai quy
định
+ Nhắc bạn đi trên vỉa
hè và đi bên phải.
- Hs theo dõi.
- HS thảo luận nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 54