Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 29
Thứ hai ngày 31/3 /2008
Tập đọc
ĐẦM SEN
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng có âm đầu s,x âm cuối t
từ ngữ khó : xanh mát , xoè ra , ngan ngát , thanh khiết . Biết nghỉ hơi khi
gặp dấu câu
+ Ôn các vần en , oen , tìm tiếng nói được câu chứa tiếng có vần en , oen
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : đài sen , nhị , thanh khiết , ngan ngát
+ Hiểu được nội dung bài : vẻ đẹp của hoa sen
+ Nói được vẻ đẹp của lá hoa và hương sen
- Giáo dục hs tình yêu thiên nhiên
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Vì bây giờ mẹ mới - 2 em(k,tb) – lớp nhận
về ”
xét
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không
35’ không ?
1
+ Lúc nào cậu bé mới khóc ? Vì sao ?
III/ Giảng bài mới :
16 1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- HS theo dõi
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- Vài CN (tb,y)
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó : sen suốt , sáng , xanh , xoè , mát
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
,nhạt, ngát, khiết,dẹt
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
xanh mát ,xoè ra , thanh khiết , ngan ngát
- GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ :ngan ngát , thanh
khiết ,
- CN – nhóm – lớp
đài sen , nhị

* Luyện đọc câu
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
5
câu
10 * Luyện đọc đoạn :
- GV gọi hs đọc từng đoạn và nối tiếp các
đoạn
* Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần en - oen
* Tìm tiếng trong bài có vần en
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GVyêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
en
- GV chỉ hs đọc tiếng
* Tìm tiếng ngoài bài có vần en – oen
- GV cho hs nêu yêu cầu và đọc câu mẫu
3
- GV cho hs tìm tiếng
- GV cho hs nói tiếng
* Nói câu chứa tiếng có vần en – oen
39’ - GV cho hs đọc yêu cầu
15 - GV gọi hs đọc câu mẫu
-GV cho hs th luận nói câu có tiếng cóvần
en , oen
- GV cho hs thi đua nói câu
3/ Củng cố :
- GV gọi hs thi đọc bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
- GV cho hs đọc toàn bài vài lượt
* Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào ?
10 - GV gọi hs đọc câu hỏi 1
- GV gọi hs đọc đoạn 2
5
-GV cho hs thảo luận
5
- GV gọi hs trả lời
* Đọc câu văn tả hương sen
- GV gọi hs đọc câu hỏi 2
- GV cho hs đọc trong nhóm
- GV gọi hs trả lời
4
2/ Đọc SGK
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng b...
TUẦN 29
Thứ hai ngày 31/3 /2008
Tập đọc
ĐẦM SEN
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , phát âm đúng các tiếng có âm đầu s,x âm cuối t
từ ngữ khó : xanh mát , xoè ra , ngan ngát , thanh khiết . Biết nghỉ hơi khi
gặp dấu câu
+ Ôn các vần en , oen , tìm tiếng nói được câu chứa tiếng có vần en , oen
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : đài sen , nhị , thanh khiết , ngan ngát
+ Hiểu được nội dung bài : vẻ đẹp của hoa sen
+ Nói được vẻ đẹp của lá hoa và hương sen
- Giáo dục hs tình yêu thiên nhiên
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Vì bây giờ mẹ mới
về ”
+ Khi bị đứt tay cậu bé có khóc không
không ?
+ Lúc nào cậu bé mới khóc ? Vì sao ?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó : sen suốt , sáng , xanh , xoè , mát
,nhạt, ngát, khiết,dẹt
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
xanh mát ,xoè ra , thanh khiết , ngan ngát
- GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ
-GV chỉ hs đọc thứ tự , không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ :ngan ngát , thanh
khiết ,
đài sen , nhị
- HS chuẩn bị SGK
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 347