Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án 2 tuần 8

Được đăng lên bởi huehoang685
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàng Thị Huế – Lớp 2 – Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú – Năm học 2014-2015

TUẦN 8
Ngày soạn: 27/ 9/ 2014
Ngày giảng: Thứ 2/ 29/ 9/ 2014
Tiết 1: Chào cờ
--------- ™ ™ ™ ---------

Tiết 2 + 3: Tập đọc
NGƯỜI MẸ HIỀN
I .Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ; bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Cô giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo
các em nên người.( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
2. Kĩ năng:
- HS đọc đúng, đọc trơn và lưu loát, thay đổi giọng khi đọc lời nhân vật, đọc
hiểu nội dung bài.
* KNS: - Thể hiện sự cảm thông
- Kiểm soát cảm xúc
- Tư duy phê phán
3. Giáo dục:
- GDHS biết nhận lỗi và sửa lỗi, chăm chỉ học tập biết giữ vệ sinh cá nhân
quý trọng thời gian học tập.
- Hiểu 1 số từ đơn giản, nêu được ND bài.
BVMT:- Kính yêu thầy cô, chấp hành nội quy nhà trường, học tập tốt luôn
có hình ảnh đẹp về người thầy. Cô giáo như mẹ hiền hs được an ủi tha thứ khi lỗi
lầm (trực tiếp)
KNS: - Giáo dục học sinh biết nhận lỗi và sửa lỗi ( gián tiếp)
- Chăm chỉ học tập biết giữ vệ sinh cá nhân, quý trong thời gian học tập
( trực tiếp)
- TCTV cho HS qua giải nghĩa từ và tìm hiểu bài.
- Hs có khó khăn về tiếng việt.
II. Phương pháp dạy học:
- Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực
III. Chuẩn bị:
- Tranh, b/phụ
IV. Các hoạt động day học:
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
A.KTBC: (4’)
- Gọi 2 hs đọc bài : "Thời khoá biểu " - 2 hs đọc
và trả lời câu hỏi.
- N/x ghi điểm
- Theo dõi
B. Bài mới (70’)
1. Gtb: (2' )
- Theo dõi
1

Hoàng Thị Huế – Lớp 2 – Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú – Năm học 2014-2015

- Ghi bảng
2. Luyện đọc (32’)
- GV đọc mẫu và g/t về tác giả.
- GV theo dõi đưa ra từ khó.
- Hướng dẫn đọc từ khó: (mục I )
- Gọi hs đọc Cn – Đt.
- Hs đọc nối tiếp câu.
- Treo bảng phụ - Hd đọc - đọc mẫu.
- Gọi hs đọc Cn- Đt.

- Theo dõi
- Đọc Cn - Đt

- HS đọc.
Cô xoa đầu Nam/ và gọi Minh đang
thập thò ở cửa lớp vào,/ nghiêm giọng
hỏi:// " Từ nay các em có chốn học đi
chơi nữa không ?// "
- Bài có mấy vai đọc ?
- 4 vai đọc.
+ Lời Minh: hào hứng, rụt rè, hối lỗi.
+ Lời bác bảo vệ: nghiêm nhng nhẹ
nhàng.
+ Lời cô giáo: khi ân cần trìu mến, khi
nghiêm khắc.
+Lời kể : chậm rãi.
- Chia đoạn.
- Bài chia 4 đoạn.
- Y/c hs đọc nối tiếp đoạn, sau mỗi đoạn - Đọc nối tiếp đoạn.
giải nghĩa từ mới.
- Gọi HS giải nghĩa - GV giải nghĩa.
- Giải nghĩa
- Chia lớp làm 4 nhóm.
- Nhận nhóm
- Y/c đọc nối tiếp trong nhóm.
- Đọc nối tiếp nhóm
- Gọi 2 nhóm lên thi đọc.
- Thi đọc
- Gv theo dõi nhận xét.
- Nhận xét
- Đọc ĐT đoạn...
Hoàng Thị Huế – Lớp 2 – Trường PTDTBT Tiểu học Lũng Cú – Năm học 2014-2015
TUẦN 8
Ngày soạn: 27/ 9/ 2014
Ngày giảng: Thứ 2/ 29/ 9/ 2014
Tiết 1: Chào cờ
--------- ---------
Tiết 2 + 3: Tập đọc
NGƯỜI MẸ HIỀN
I .Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ; bước đầu đọc rõ lời các nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Cô giáo như mẹ hiền , vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy bảo
các em nên người.( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
2. Kĩ năng:
- HS đọc đúng, đọc trơn và lưu loát, thay đổi giọng khi đọc lời nhân vật, đọc
hiểu nội dung bài.
* KNS: - Thể hiện sự cảm thông
- Kiểm soát cảm xúc
- Tư duy phê phán
3. Giáo dục :
- GDHS biết nhận lỗi sửa lỗi, chăm chỉ học tập biết giữ vệ sinh nhân
quý trọng thời gian học tập.
- Hiểu 1 số từ đơn giản, nêu được ND bài.
BVMT:- Kính yêu thầy cô, chấp hành nội quy nhà trường, học tập tốt luôn
hình ảnh đẹp về người thầy. giáo như mẹ hiền hs được an ủi tha thứ khi lỗi
lầm (trực tiếp)
KNS: - Giáo dục học sinh biết nhận lỗi và sửa lỗi ( gián tiếp)
- Chăm chỉ học tập biết giữ vệ sinh nhân, quý trong thời gian học tập
( trực tiếp)
- TCTV cho HS qua giải nghĩa từ và tìm hiểu bài.
- Hs có khó khăn về tiếng việt.
II. Phương pháp dạy học:
- Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực
III. Chuẩn bị:
- Tranh, b/phụ
IV. Các hoạt động day học:
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS
A.KTBC: (4’)
- Gọi 2 hs đọc bài : "Thời khoá biểu "
và trả lời câu hỏi.
- N/x ghi điểm
B. Bài mới (70’)
1. Gtb: (2' )
- 2 hs đọc
- Theo dõi
- Theo dõi
1
Giáo án 2 tuần 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án 2 tuần 8 - Người đăng: huehoang685
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giáo án 2 tuần 8 9 10 279