Ktl-icon-tai-lieu

giáo án âm nhạc lóp 4

Được đăng lên bởi Ngọc Nguyễn
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường tiểu học số 1 Đập Đá

Năm học 2012-2013

Thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2010
GIÁO ÁN
ÂM NHẠC

Tiết 1:
ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÝ HIỆU GHI NHẠC
ĐÃ HỌC Ở LỚP 3

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Học sinh ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.
- Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, nhạc cụ,phách song loan. bảng ghi các ký hiệu nhạc.
- Học sinh: Thanh phách, sách giáo khoa, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TL

Hoạt động của GV

2p

1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra nhạc cụ thanh
phách của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ
.3. Bài mới (25p). Giới thiệu bài:
Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ ôn lại 3 bài hát
đã học ở lớp 3 và kí ghi nhạc
* Hoạt động : 1 Ôn các bài hát đã học lớp 3
- Giáo viên chọn 3 bài hát đã học ở lớp 3 cho học
20p sinh ôn lại. Yêu cầu học sinh kể tên những bài hát
đã học ở lớp 3.
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh ôn lần lượt từng
bài và sửa sai cho học sinh.
- Cho học sinh hát kết hợp một số hoạt động như
gõ đệm, vận động kết hợp múa một số động tác.
* Hoạt động:2 Ôn kí hiệu ghi nhạc
- Cho học sinh ôn lại một số ký hiệu ghi nhạc
? ở lớp 3 các em đã được học những ký hiệu
ghi nhạc nào ? Em biết những hình nốt nhạc nào
15p - Cho học sinh trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo
GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc

HĐ của HS
- Cả lớp hát

- Học sinh lắng nghe

- Quốc ca Việt Nam
- Bài ca đi học
- Cùng múa hát dưới trăng
- Hát từng bài (GVđệm đàn )
- Gõ đệm

- Học sinh nêu tên các ký
hiệu và tên nốt khuông nhạc
O}

Lớp 4 C

Trường tiểu học số 1 Đập Đá

Năm học 2012-2013

khoa âm nhạc:
- Giáo viên cho học sinh nhìn lên bảng đã viết
sẵn BT1, BT2 và yêu cầu học sinh làm.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
Bài 2 gọi học sinh lên bảng viết
- Giáo viên nhận xét, chữa và tuyên dương học
sinh.
4. Củng cố dặn dò (4p)
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát bài “Bài ca
đi học”.
- Nhận xét tinh thần giờ học
- Dặn dò: Về nhà ôn lại các bài hát đã ôn

Khóa son:
Nốt nhạc
- Hình nốt nhạc:
Bài 1:

- Cả lớp hát lại bài hát này 1
lần
- Ghi Nhớ lời GV

Thứ 4 ngày 25 tháng 8 năm 2010
GIÁO ÁN
ÂM NHẠC

Tiết : 2
HỌC HÁT BÀI EM YÊU HÒA BÌNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Học sinh hát đúng và thuộc bài: Em yêu hòa bình.
- Qua bài hát giáo dục các em lòng yêu hòa bình, yêu quê hương đất nước.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chép sẵn nội dung bài hát lên bảng, nhạc cụ đàn ooc gan (thanh phách).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TL

HĐ của GV

GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc

HĐ của HS

Lớp 4 C

Trường tiểu học số 1 Đập Đá

(1p) 1. Ổn định tổ chức
- Kiểm ...
Trường tiểu học số 1 Đập Đá Năm học 2012-2013
Thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2010
GIÁO ÁN
ÂM NHẠC
Tiết 1:
ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÝ HIỆU GHI NHẠC
ĐÃ HỌC Ở LỚP 3
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
- Học sinh ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.
- Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, nhạc cụ,phách song loan. bảng ghi các ký hiệu nhạc.
- Học sinh: Thanh phách, sách giáo khoa, bảng con, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TL Hoạt động của GV HĐ của HS
2p
20p
15p
1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra nhạc cụ thanh
phách của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ
.3. Bài mới (25p). Giới thiệu bài:
Tiết âm nhạc hôm nay các em sẽ ôn lại 3 bài hát
đã học ở lớp 3 và kí ghi nhạc
* Hoạt động : 1 Ôn các bài hát đã học lớp 3
- Giáo viên chọn 3 bài hát đã học lớp 3 cho học
sinh ôn lại. Yêu cầu học sinh kể tên những bài hát
đã học ở lớp 3.
- Giáo viên bắt nhịp cho học sinh ôn lần lượt từng
bài và sửa sai cho học sinh.
- Cho học sinh hát kết hợp một số hoạt động như
gõ đệm, vận động kết hợp múa một số động tác.
* Hoạt động:2 Ôn kí hiệu ghi nhạc
- Cho học sinh ôn lại một số ký hiệu ghi nhạc
? ở lớp 3 các em đã được học những ký hiệu
ghi nhạc nào ? Em biết những hình nốt nhạc nào
- Cho học sinh trả lời câu hỏibài tập sách giáo
- Cả lớp hát
- Học sinh lắng nghe
- Quốc ca Việt Nam
- Bài ca đi học
- Cùng múa hát dưới trăng
- Hát từng bài (GVđệm đàn )
- Gõ đệm
- Học sinh nêu tên các
hiệu và tên nốt khuông nhạc
O}
GV: Nguyn Th Bích Ngc Lp 4 C
giáo án âm nhạc lóp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án âm nhạc lóp 4 - Người đăng: Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
giáo án âm nhạc lóp 4 9 10 752