Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài HCl

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa 10 nâng cao

Hiđro clorua – Axit clohiđric

Bài 31 : HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
 Học sinh biết:
- Tính chất vật lý và tính chất hóa học của khí hiđro clorua và của axit
clohiđric.
- Tính chất của muối clorua và cách nhận biết ion clorua.
 Học sinh hiểu:
- Trong phân tử HCl, clo có số oxi hóa -1 là số oxi hóa thấp nhất, vì vậy
HCl thể hiện tính khử.
- Nguyên tắc điều chế hiđro clorua trong phòng thí nghiệm và trong
công nghiệp.
 Học sinh vận dụng:
- Viết phương trình hóa học minh họa cho tính axit và tính khử của axit
clohiđric.
- Nhận biết hợp chất chứa ion clorua.
2. Kĩ năng
 Làm các bài tập về khí hiđro clorua và axit clohiđric.
 Làm một số thí nghiệm về khí hiđro clorua và axit clohiđric.
 Quan sát, phân tích các thí nghiệm, từ đó biết rút ra kết luận.
3. Thái độ
 Nghiêm túc trong học tập.
 Thông qua các thí nghiệm giúp HS có lòng say mê, yêu thích hơn với
môn học.
 Thông qua nội dung bài học, giáo dục HS về môi trường, sự ô nhiễm
môi trường. Từ đó giáo dục cho HS có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
 Giáo viên:
Hoá chất: 1 bình khí HCl, bình đựng axit HCl đặc, dd AgNO 3, dd
NaCl, dd HCl, dd NaOH, dd phenolphtalein.
Dụng cụ: ống nghiệm, chậu (cốc) thuỷ tinh đựng nước cất, nút cao
su có ống dẫn khí xuyên qua, kẹp gỗ.
Tranh vẽ về điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm (hình
5.5 SGK).
- Phiếu học tập.
 Học sinh: học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
III. Phương pháp dạy học
Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề.
Phương pháp biểu diễn thí nghiệm trực quan.
IV. Nội dung bài học
1. Ổn định lớp
2. Bài mới

08SHH

1

Hóa 10 nâng cao

Hiđro clorua – Axit clohiđric

Hoạt động của giáo
Hoạt động của học
Nội dung bài học
viên
sinh
Hoạt động 1: Vào bài
GV: Tại sao dạ dày chúng ta có thể tiêu hoá được thức ăn?
HS: Do trong dạ dày có axit.
GV: Trong cuộc sống axit còn được dùng để làm gì?
HS: Để điều chế nhiều chất quan trọng.
GV: Cho biết ở bài học trước đã dùng axit nào để điều chế khí clo?
HS: Axit HCl.
GV: Vậy HCl có những tính chất lí, hoá học gì? Cách điều chế như thế nào?
Làm thế nào để nhận biết nó và muối của nó? Đó là nội dung bài học hôm
nay.
Hoạt động 2 :
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
*GV:
Hiđro clorua và axit clohiđric có CTPT
HS
lên
bảng
HCl, khối lượng mol là 36,5.
-Viết công thức
viết CTCT của Công thức cấu tạo:
cấu tạo của phân HCl và trả lời
..
tử HCl.
liên kết hóa
H : Cl : hay H - Cl
..
học trong phân
- Cho biết loại
tử HCl là liên
liên kết hoá học
kết cộng hóa
trong phân tử
trị phân cực.
HCl.
*GV: Cho HS ...
Hóa 10 nâng cao Hiđro clorua – Axit clohiđric
Bài 31 : HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIĐRIC
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Học sinh biết:
- Tính chất vật tính chất hóa học của khí hiđro clorua của axit
clohiđric.
- Tính chất của muối clorua và cách nhận biết ion clorua.
Học sinh hiểu:
- Trong phân tử HCl, clo có số oxi hóa -1 là số oxi hóa thấp nhất, vì vậy
HCl thể hiện tính khử.
- Nguyên tắc điều chế hiđro clorua trong phòng thí nghiệm trong
công nghiệp.
Học sinh vận dụng:
- Viết phương trình hóa học minh họa cho tính axit nh khử của axit
clohiđric.
- Nhận biết hợp chất chứa ion clorua.
2. Kĩ năng
Làm các bài tập về khí hiđro clorua và axit clohiđric.
Làm một số thí nghiệm về khí hiđro clorua và axit clohiđric.
Quan sát, phân tích các thí nghiệm, từ đó biết rút ra kết luận.
3. Thái độ
Nghiêm túc trong học tập.
Thông qua các thí nghiệm giúp HS lòng say mê, yêu thích hơn với
môn học.
Thông qua nội dung bài học, giáo dục HS về môi trường, sự ô nhiễm
môi trường. Từ đó giáo dục cho HS có ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
Giáo viên:
- Hoá chất: 1 bình khí HCl, bình đựng axit HCl đặc, dd AgNO
3
, dd
NaCl, dd HCl, dd NaOH, dd phenolphtalein.
- Dụng cụ: ống nghiệm, chậu (cốc) thuỷ tinh đựng nước cất, nút cao
su có ống dẫn khí xuyên qua, kẹp gỗ.
- Tranh vẽ về điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm (hình
5.5 SGK).
- Phiếu học tập.
Học sinh: học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
III. Phương pháp dạy học
Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề.
Phương pháp biểu diễn thí nghiệm trực quan.
IV. Nội dung bài học
1. Ổn định lớp
2. Bài mới
08SHH 1
Giáo án bài HCl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài HCl - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án bài HCl 9 10 628