Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án buổi hai lớp 4

Được đăng lên bởi Chính
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án buổi hai lớp 4
Tuần 27
Ngày soạn: 23 tháng 3 năm 2014
Ngày dạy: Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2014
HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT
TUẦN 27 - TIẾT 1
I- Mục tiêu:
- HS đọc đúng, lưu loát và diễn cảm bài tập đọc Vũ Văn Chiêm giành lại cuộc sống
cho ngư dân.
Đọc đúng : thoát nạn, cứu sống, lương khô, xuất sắc, ...
-Nội dung : Ca ngợi anh Vũ Văn Chiêm đã cùng đồng đội dũng cảm, vật lộn với
sóng gió nguy hiểm để cứu giúp bà con ngư dân trong cơn bão và khắc phục hậu
quả do bão gây ra.
-Trả lời được các câu hỏi trong VBT.
II- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài: Tiêu diệt mãng xà
-2 HS đọc
- Nhận xét
- Nhận xét
2, Dạy học bài mới:
2.1, Giới thiệu bài:
2.2, Hướng dẫn luyện đọc:
a, Luyện đọc:
- 1 HS đọc
- Hướng dẫn chia đoạn.
- Chia làm 4 đoạn.
- Tổ chức cho h.s đọc đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp.
- G.v chý ý sửa đọc cho h.s
( 2- 3 lượt )
- Hướng dẫn h.s luyện đọc một số từ - H.s đọc theo nhóm 2.
khó:
- Một vài nhóm đọc nối tiếp đoạn trước
lớp.
- 5-7 HS đọc cá nhân
- Hướng dẫn đọc diễn cảm
- HS thi đọc diễn cảm
2.3, Tìm hiểu bài:
- GV lần lượt nêu các câu hỏi
- HS tiếp nối trả lời
- Nhận xét
+ Câu hỏi 1:
+ Đáp án c
+ Câu hỏi 2:
+ Ba việc làm của anh và đồng đội: Tổ
chức tuyên truyền vận động nhân dân đi
tránh bão, tìm kiếm cứu dân, khắc phục
hậu quả sau bão.
+ Câu hỏi 3:
+ Đáp án d
+ Câu hỏi 4: Khi cứu người, anh Chiêm + Bị nước cuốn trôi.
có thẻ gặp nguy hiểm gì?
+ Câu hỏi 5:
+ Đáp án c
+ Câu hỏi 6:
+ Ca ngợi anh Vũ Văn Chiêm đã cùng
- Nội dung câu chuyện này là gì?
đồng đội dũng cảm, vật lộn với sóng gió
nguy hiểm để cứu giúp bà con ngư dân
trong cơn bão và khắc phục hậu quả do
bão gây ra.
Vũ Thị Kim Hưng

----

Trường tiểu học Ngọc Liệp

Giáo án buổi hai lớp 4
3, Củng cố, dặn dò:
- HS đọc lại bài
- Chuẩn bị bài sau
LỊCH SỬ
THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI – XVII.
I, Mục tiêu: Giúp học sinh
1. Kiến thức:
- Miêu tả những nét cụ thể, sinh động về ba thành thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội
An ở thế kỉ XVI – XVII để thấy rằng thương nghiệp thời kì này rất phát triển ( cảnh
buôn bán nhộn nhịp, phố phường nhà cửa, cư dân ngoại quốc).
- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh ảnh về các thành thị này.
2. Kĩ năng: rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm.
3. Thái độ: HS có ý thức giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của thành thị xưa.
II, Đồ dùng dạy học:
- Phiếu học tập cá nhân, các hình minh họa SGK phóng to (nếu có điều kiện).
- Sưu tầm tranh tư liệu về 3 thành thị lớn thế kỉ XVI - XVII
III, Các hoạt...
Giáo án buổi hai lớp 4
Tuần 27 Ngày soạn: 23 tháng 3 năm 2014
Ngày dạy: Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2014
HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT
TUẦN 27 - TIẾT 1
I- Mục tiêu:
- HS đọc đúng, lưu loát diễn cảm bài tập đọc Vũ Văn Chiêm giành lại cuộc sống
cho ngư dân.
Đọc đúng : thoát nạn, cứu sống, lương khô, xuất sắc, ...
-Nội dung : Ca ngợi anh Văn Chiêm đã cùng đồng đội dũng cảm, vật lộn với
sóng gió nguy hiểm để cứu giúp con n dân trong cơn bão khắc phục hậu
quả do bão gây ra.
-Trả lời được các câu hỏi trong VBT.
II- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1, Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS đọc bài: Tiêu diệt mãng xà
- Nhận xét
2, Dạy học bài mới:
2.1, Giới thiệu bài:
2.2, Hướng dẫn luyện đọc:
a, Luyện đọc:
- Hướng dẫn chia đoạn.
- Tổ chức cho h.s đọc đoạn trước lớp.
- G.v chý ý sửa đọc cho h.s
- Hướng dẫn h.s luyện đọc một số từ
khó:
- Hướng dẫn đọc diễn cảm
2.3, Tìm hiểu bài:
- GV lần lượt nêu các câu hỏi
+ Câu hỏi 1:
+ Câu hỏi 2:
+ Câu hỏi 3:
+ Câu hỏi 4: Khi cứu người, anh Chiêm
có thẻ gặp nguy hiểm gì?
+ Câu hỏi 5:
+ Câu hỏi 6:
- Nội dung câu chuyện này là gì?
-2 HS đọc
- Nhận xét
- 1 HS đọc
- Chia làm 4 đoạn.
- Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp.
( 2- 3 lượt )
- H.s đọc theo nhóm 2.
- Một vài nhóm đọc nối tiếp đoạn trước
lớp.
- 5-7 HS đọc cá nhân
- HS thi đọc diễn cảm
- HS tiếp nối trả lời
- Nhận xét
+ Đáp án c
+ Ba việc làm của anh đồng đội: Tổ
chức tuyên truyền vận động nhân dân đi
tránh bão, tìm kiếm cứu dân, khắc phục
hậu quả sau bão.
+ Đáp án d
+ Bị nước cuốn trôi.
+ Đáp án c
+ Ca ngợi anh Văn Chiêm đã cùng
đồng đội dũng cảm, vật lộn với sóng gió
nguy hiểm để cứu giúp con ngư dân
trong cơn bão khắc phục hậu quả do
bão gây ra.
Vũ Thị Kim Hưng ---- Trường tiểu học Ngọc Liệp
Giáo án buổi hai lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án buổi hai lớp 4 - Người đăng: Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án buổi hai lớp 4 9 10 31