Ktl-icon-tai-lieu

giáo án cơ bản hóa 11

Được đăng lên bởi hoaianh1981
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1:
Tiết 1:

Ngày soạn:
Ngày dạy:
ÔN TẬP ĐẦU NĂM (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS ôn tập, củng cố kiến thức cơ sở lý thuyết hoá học về nguyên tử, liên
kết hoá học, định luật tuần hoàn, BTH, phản ứng oxy hoá – khử, tốc độ phản ứng và
cân bằng HH.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng các phương pháp để giải các bài toán về nguyên tử, ĐLBT, BTH, liên kết
hoá học…
- Lập PTHH của phản ứng oxy hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập về câu hỏi và bài tập, BTH các nguyên tố. Máy
chiếu.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức cơ bản của chương trình hóa học lớp 10.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, tái hiện kiến thức đã học
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Nội dung:
GV đặt vấn đề: Để chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu kiến thức mới, chúng ta cần điểm qua
một số kiến thức cơ bản của chương trình lớp 10
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Cấu tạo nguyên tử
MT: Cho hs hệ thống hóa lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử
PP: Đàm thoại, vấn đáp
I. Cấu tạo nguyên tử
- GV: Hệ thống lại các kiến thức cơ bản 1. Nguyên tử
trọng tâm của chương trình hoá lớp 10 + Vỏ : các electron điện tích 1-.
về: Cơ sở lý thuyết hoá học, giúp hs + Hạt nhân : proton điện tích 1+ và
thuận lợi khi tiếp thu kiến thức HH lớp nơtron không mang điện.
11.
2. Đồng vị
A

a.X  b.Y
100

- GV: ? Cấu tạo ? Đặc điểm của các loại
Thí dụ:
hạt ?
Đồng vị ? Biểu thức tính khối lượng A 75,77.35  24,23.37 ≈ 35,5
100
nguyên tử trung bình ?
3. Cấu hình electron nguyên tử
E : 1s22s22p63s23p64s1
19K
Ch : 1s22s22p63s23p64s1
20Ca
- GV: cho ví dụ:
E : 1s22s22p63s23p64s2
-Tính khối lượng nguyên tử trung bình
Ch : 1s22s22p63s23p64s2
của Clo biết clo có 2 đồng vị là
26Fe
E : 1s22s22p63s23p64s23d6
Ch : 1s22s22p63s23p63d64s2
35
37
Cl
Cl
chiếm 75,77% và 17
chiếm
17
35Br
(Cl)

1

E :1s22s22p63s23p64s23d104p5
Ch :1s22s22p63s23p63d104s24p5

24,23% tổng số nguyên tử.
HS:giải bt

Hoạt động 2: Định luật tuần hoàn
MT: Cho hs hệ thống hóa lại kiến thức về BTH và định luật tuần hoàn các nguyên
tố hóa học
PP: Đàm thoại, vấn đáp
II. Định luật tuần hoàn
1. Nội dung
2. Sự biến đổi tính chất
- GV: ? Cấu hình electron nguyên tử ? Thí dụ: so sánh tính chất của đơn chất và
Thí dụ
hợp chất của nitơ và photpho.
Viết cấu hình electron nguyên tử 19K, 7N : 1s22s22p3
2
2
6
2
3
20Ca, 26Fe, 35Br.
15P : 1s 2s 2p 3s 3p
Hướng dẫn học sinh viết phâ...
Tuần 1: Ngày soạn:
Tiết 1: Ngày dạy:
ÔN TẬP ĐẦU NĂM (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS ôn tập, củng cố kiến thức cơ sở lý thuyết hoá học về nguyên tử, liên
kết hoá học, định luật tuần hoàn, BTH, phản ứng oxy hoá – khử, tốc độ phản ứng và
cân bằng HH.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng các phương pháp để giải các bài toán về nguyên tử, ĐLBT, BTH, liên kết
hoá học…
- Lập PTHH của phản ứng oxy hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
3.Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập về câu hỏi và bài tập, BTH các nguyên tố. Máy
chiếu.
2. Học sinh: Ôn lại kiến thức cơ bản của chương trình hóa học lớp 10.
III. PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, tái hiện kiến thức đã học
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Nội dung:
GV đặt vấn đề: Để chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu kiến thức mới, chúng ta cần điểm qua
một số kiến thức cơ bản của chương trình lớp 10
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Cấu tạo nguyên tử
MT: Cho hs hệ thống hóa lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử
PP: Đàm thoại, vấn đáp
- GV: Hệ thống lại các kiến thức bản
trọng tâm của chương trình hoá lớp 10
về: sở thuyết hoá học, giúp hs
thuận lợi khi tiếp thu kiến thức HH lớp
11.
- GV: ? Cấu tạo ? Đặc điểm của các loại
hạt ?
Đồng vị ? Biểu thức tính khối lượng
nguyên tử trung bình ?
- GV: cho ví dụ:
-Tính khối lượng nguyên tử trung bình
của Clo biết clo có 2 đồng vị là
Cl
35
17
chiếm 75,77%
Cl
37
17
chiếm
I. Cấu tạo nguyên tử
1. Nguyên tử
+ Vỏ : các electron điện tích 1-.
+ Hạt nhân : proton điện tích 1+ và
nơtron không mang điện.
2. Đồng vị
100
b.Ya.X
A
Thí dụ:
100
24,23.3775,77.35
A
(Cl)
≈ 35,5
3. Cấu hình electron nguyên tử
19
K E : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
Ch : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
20
Ca
E : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
Ch : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
26
Fe
E : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
6
Ch : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
35
Br
1
giáo án cơ bản hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án cơ bản hóa 11 - Người đăng: hoaianh1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
giáo án cơ bản hóa 11 9 10 759