Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ 8

Được đăng lên bởi ongdongheo-gmail-com
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 13390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án Công Nghệ 8 – Năm học 2013 - 2014

Ngày soạn:10.08.2013
Ngày dạy: 8C: 13.08.2013
8B: 17.08.2013
Tiết 1:
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỒNG
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm về BVKT, vai trAò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.
2. Kỹ năng:
- Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn Vẽ kỹ thuật
3. Thái độ:
- Có nhận thức đúng đối với việc học môn vẽ kĩ thuật.
II/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: - S Tham khảo sgk và sgv.
Các tranh ảnh có liên quan đến bản vẽ kĩ thuật. hình 1.1,1.2(nếu có)
2. Học sinh: - Sách giáo khoa; Sách bài tập
III/ Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : Đvđ: Cho HS quan sát hình 1.1 và đặt câu hỏi :
+ Trong giao tiếp hàng ngày con người phải dùng những phương tiện nào ?
+ Còn trong sản xuất phương tiện dùng để giao tiếp với nhau là gì ?
Để biết được chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay.
3. Bài mới
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi Bảng
HĐ1. Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất.( 15’)( PP: Tổng hợp- KT: cá nhân)

- Cho HS quan sát tranh hay vật
mẫu các công trình hay thiết bị
máy móc và đặt câu hỏi :
Các sản phẩm và công trình
muốn được chế tạo hoặc thi công
như ý của người thiết kế thì
người thiết kế phải thể hiện nó
bằng cái gì ?
- Ngoài việc thể hiện được ý
tưởng của người thiết kế trong
sản xuất bản vẽ kỹ thuật có vai
trò như thế nào ?
- BVKT là gì?Tác dụng của
BVKT
- Rút ra kết luận về vai trò

- HS quan sát tranh
vẽ và trả lời : Các sản
phẩm và công trình
muốn được chế tạo
hoặc thi công như ý
của người thiết kế thì
người thiết kế phải
thể hiện nó bằng bản
vẽ.
- Được dùng trong thi
công, trao đổi, kiểm
tra…
- Ghi nhận.

I.

Khái niệm về
bản vẽ KT
-BVKT trình các thong tin
KT của sản phẩm dưới
dạng các hình vẽ và các kí
hiệu theo quy tắc thồng
nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
II.
Bản vẽ kỹ thuật
đối với sản
xuất :
Hình vẽ là phương tiện
quan trọng dùng trong giao
tiếp.

Giáo viên: Ngô Thị Minh Hương – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1

Giáo án Công Nghệ 8 – Năm học 2013 - 2014

BVKT?

Bản vẽ kỹ thuật là ngôn
ngữ chung dùng trong kỹ
thuật
HĐ2: : Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối vơi đời sống (10’)
(PP: Tổng hợp- KT: BT nặn bột)

II. Bản vẽ kỹ thuật đối với
- Xem tranh
đời sống :
- Đọc các hướng dẫn
kèm theo sản phẩm.
- Bản hướng dẫn sử
dụng, tivi, xe máy,
Để người tiêu dùng sử dụng
các mạch điện đơn
một cách có hiệu quả và an
giản,…
toàn, mỗi chiếc máy hoặc
- Bản vẽ dùng trong
thiết bị phải kèm theo bản
- Yêu cầu HS so sánh bản vẽ
sản xuất yêu cầu phải chỉ dẫn bằng lời...
Giáo án Công Nghệ 8 – Năm học 2013 - 2014
Ngày soạn:10.08.2013
Ngày dạy: 8C: 13.08.2013
8B: 17.08.2013
Tiết 1:
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỒNG
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm về BVKT, vai trAò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống.
2. Kỹ năng:
- Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn Vẽ kỹ thuật
3. Thái độ:
- Có nhận thức đúng đối với việc học môn vẽ kĩ thuật.
II/ Chuẩn bị
1. Giáo viên: - S Tham khảo sgk và sgv.
Các tranh ảnh có liên quan đến bản vẽ kĩ thuật. hình 1.1,1.2(nếu có)
2. Học sinh: - Sách giáo khoa; Sách bài tập
III/ Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : Đvđ: Cho HS quan sát hình 1.1 và đặt câu hỏi :
+ Trong giao tiếp hàng ngày con người phải dùng những phương tiện nào ?
+ Còn trong sản xuất phương tiện dùng để giao tiếp với nhau là gì ?
Để biết được chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay.
3. Bài mới
HĐ của GV HĐ của HS Ghi Bảng
HĐ1. Tìm hiểu bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất.( 15’)( PP: Tổng hợp- KT: cá nhân)
- Cho HS quan sát tranh hay vật
mẫu các công trình hay thiết bị
máy móc và đặt câu hỏi :
Các sản phẩm và công trình
muốn được chế tạo hoặc thi công
như ý của người thiết kế thì
người thiết kế phải thể hiện nó
bằng cái gì ?
- Ngoài việc thể hiện được ý
tưởng của người thiết kế trong
sản xuất bản vẽ kỹ thuật có vai
trò như thế nào ?
- BVKT là gì?Tác dụng của
BVKT
- Rút ra kết luận về vai trò
- HS quan sát tranh
vẽ và trả lời : Các sản
phẩm và công trình
muốn được chế tạo
hoặc thi công như ý
của người thiết kế thì
người thiết kế phải
thể hiện nó bằng bản
vẽ.
- Được dùng trong thi
công, trao đổi, kiểm
tra…
- Ghi nhận.
I. Khái niệm về
bản vẽ KT
-BVKT trình các thong tin
KT của sản phẩm dưới
dạng các hình vẽ và các kí
hiệu theo quy tắc thồng
nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
II. Bản vẽ kỹ thuật
đối với sản
xuất :
Hình vẽ là phương tiện
quan trọng dùng trong giao
tiếp.
Giáo viên: Ngô Thị Minh Hương – Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1
Giáo án công nghệ 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án công nghệ 8 - Người đăng: ongdongheo-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Giáo án công nghệ 8 9 10 986