Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy nghề

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TRÀ VINH


SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP
Mô đun: PANE ÔTÔ
Lớp : TC4.CNOT2.09
Họ và tên giáo viên: Trần Phong Dân
Năm học: 2010 – 2011

1

GIÁO ÁN SỐ: 01………………

Thời gian thực hiện: 8 giờ
Tên bài học trước:……………………………….
……………………………………………………..
Thực hiện từ ngày ………………….. ………….

TÊN BÀI: VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU CHỈNH KHÔNG TẢI ĐỘNG CƠ XĂNG
......................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Biết được phương pháp điều chỉnh không tải.
- Nắm được sơ đồ của mạch xăng không tải.
- Biết các phương pháp trước và sau khi vận hành động cơ.
- Giải thích các hiện tượng pan thường gặp đối với động cơ xăng một cách chính
xác.
- Giải thích các nguyên nhân dẫn đến pan động cơ xăng một cách đầy đủ và
chính xác.
- Biết phương pháp phán đoán xử lý pan động cơ xăng một cách chính xác.
- Tiến hành tìm và sửa chữa pan của các bộ phận trong động cơ xăng đảm bảo
động cơ hoạt động bình thường, an toàn và đạt hiệu quả kinh tế.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Phấn màu, giáo án, đề cương, projector, động cơ xăng, dụng cụ đồ nghề dùng để sửa
chữa, đồng hồ áp suất xylanh, giấy bìa, mỡ bò, nhớt, xăng v. v .v. ...........................................
......................................................................................................................................................
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận và thực hành, thao tác mẫu, thực hiện tại xưởng .......
......................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 02 phút
Điểm danh, chia nhóm, giáo dục hoặc biểu dương...........................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
T
T
1

2

NỘI DUNG
Dẫn nhập:
Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế tích
cực cho người học.

Giới thiệu chủ đề:
1. Những công việc
trước khi vận hành
2. Phương pháp vận
hành động cơ:
3. Phương pháp điều
chỉnh không tải động cơ
xăng:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
Giới thiệu sơ lược về nội Lắng nghe và lĩnh
dung các hệ thống trên hội các kiến thức về
động cơ xăng, phương những vấn đề mà
pháp vận hành, chẩn đoán GV trình bày.
và các hiện tượng mà động
cơ xăng thường gặp và tỷ lệ
hư hỏ...
1
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TRÀ VINH
SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP
Mô đun: PANE ÔTÔ
Lớp : TC4.CNOT2.09
Họ và tên giáo viên: Trần Phong Dân
Năm học: 2010 – 2011
Giáo án dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy nghề - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo án dạy nghề 9 10 623