Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy thực hành lái xe

Được đăng lên bởi Phong Nguyễn
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 8h
Bài học trước:
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............

TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TẠI CHỖ KHÔNG NỔ MÁY
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết tên gọi, vị trí, cách sử dụng và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận trang thiết bị
trong và ngoài buồng lái của xe ô tô.
-Thực hiện chính xác các thao tác lên, xuống xe, tư thế ngồi lái, khởi hành, tăng giảm số,
dừng xe đúng quy trình khi xe không nổ máy.
- Có ý thức chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên và đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện trong quá trình luyện tâp.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo Lanos 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
- Dụng cụ kê kích, chèn lốp, bảng số
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

Thời gian:

01 phút
- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG
CỦA GV

THỜI
GIAN

CỦA HV

Dẫn nhập:

5’

Học bất kỳ nghề gì cũng phải học lý
thuyết trước rồi học thực hành. Nghề
lái xe không phải là nghề khó học

Thuyết trình

Lắng nghe

nhưng cũng không phải dễ khi lái xe
tham gia giao thông trên đường có
1.

đông người và phương tiện.
Hướng dẫn ban đầu

-

Mục đích, yêu cầu

-

30’
Nêu vấn đề

Lắng nghe

Giới thiệu và hướng dẫn vị trí và tác

Thuyết trình có

quan sát

dụng của các bộ phận điều khiển trên

minh học

ghi nhớ

-

xe

-

Kiểm tra an toàn trước khi lên xe

-

Thao tác lên và xuống xe
Cách điều chỉnh ghế, gương chiếu hậu,

-

thắt dây an toàn

3.

Kiểm tra an toàn trước khi xuống xe
Hướng dẫn thường xuyên

-

Thực hiện từng thao tác mẫu:

Trực quan,

Quan sát, ghi

- Cầm và điều khiển vô lăng

Giảng giải

nhớ

Quan ...
GIÁO ÁN SỐ: 01 Thời gian thực hiện: 8h
Bài học trước:
Thực hiện từ ngày ............ đến ngày ..............
TÊN BÀI: TẬP LÁI XE TẠI CHỖ KHÔNG NỔ MÁY
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này, người học viên có khả năng:
- Biết tên gọi, vị trí, cách sử dụng và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận trang thiết bị
trong và ngoài buồng lái của xe ô tô.
-Thực hiện chính xác các thao tác lên, xuống xe, thế ngồi lái, khởi hành, tăng giảm số,
dừng xe đúng quy trình khi xe không nổ máy.
- Có ý thức chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên và đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện trong quá trình luyện tâp.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Xe tập lái Daewoo Lanos 5 chỗ
- Giáo án, bài giảng
- Dụng cụ kê kích, chèn lốp, bảng số
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Hướng dẫn ban đầu: tập trung cả nhóm
- Hướng dẫn thường xuyên: từng học viên
- Hướng dẫn kết thúc: theo nhóm
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:
01 phút
- Điểm
danh: ......................................................................................................................................
..
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Giáo án dạy thực hành lái xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy thực hành lái xe - Người đăng: Phong Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo án dạy thực hành lái xe 9 10 335