Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án : Địa lý lớp 7

Được đăng lên bởi Ngựa Dò
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 17264 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường THCS Nguyễn Trãi

Phần 1
Tiết 1

Giáo án: Địa Lí 7

THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Bài 1
DÂN SỐ

I. MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh phải nắm được.
1. Kiến thức:
Trình bày được quá trình phát triển và gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả
của nó.
2. Kĩ năng:
- Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số.
- Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế
giới.
3. Thái độ: Có ý thức về sự cần thiết phải phát triển dân số một cách có kế hoạch.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Tranh tháp dân số; các H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 trong sgk phóng to.
2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong SGK.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới:
a. Vào bài: Dân số là một vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay vì nó ảnh hưởng to lớn
đến nguồn lao động và đồng thời cũng là thị trường tiêu thụ để sản xuất phát triển. Sự
gia tăng dân số ở mức quá cao hay quá thấp đều có tác động sâu sắc tới sự phát triển
kinh tế - xã hội của một dân tộc. Dân số là bài học đầu tiên trong chương trình lớp 7
được chúng ta nghiên cứu trong chương trình lớp 7.
b. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG CHÍNH
1. Dân số, nguồn lao động.
Bước 1.
- Gv hỏi: Thế nào gọi là dân số?
- Dân số là tổng số dân sinh sống trên
- Gv: Cho học sinh nhận biết về tháp tuổi .
một lãnh thổ ở một thời điểm cụ thể.
+ Bên trái thể hiện số Nam.
+ Bên phải thể hiện số Nữ.
- Dân số là nguồn lao động quý báu cho
+ Mỗi băng thể hiện một độ tuổi
sự phát triển kinh tế-xã hội.
Ví dụ: 0 – 4 tuổi, 5 – 9 tuổi …độ dài băng
cho biết số người trong từng độ tuổi . Trên - Dân số thường được biểu hiện cụ thể
tháp tuổi người ta tô màu cho 3 độ tuổi là trẻ bằng một tháp tuổi.
em , trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao
động.
Bước 2.Thảo luận nhóm
- Gv nêu yêu cầu: Theo 2 câu hỏi cuối trang 3
- - Chia lớp thành 8 nhóm, nhóm chẳn thảo
luận câu 1, nhóm lẽ thảo luận câu 2. Thời
gian thảo luận là 5 phút.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ
sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức.
Giáo viên : Trần Thị Thương

Trang 1

Trường THCS Nguyễn Trãi

Giáo án: Địa Lí 7

Mục tiêu 2.: sự gia tăng nhanh chóng của
dân số thế giới
- Gv: Cho học sinh đọc “ tỉ lệ sinh”, “Tỉ lệ
tử”, “gia tăng dân số” ở bảng thuật ngữ. Gv
nêu cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và
tỉ lệ gia tăng dân số cơ giới.
- Yêu cầu Hs Quan sát hình 1.2 => Em hãy
nhận xét về tình hình tăng dân số thế giớ...
Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án: Địa Lí 7
Phần 1 THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Tiết 1 Bài 1 DÂN SỐ
I. MỤC TIÊU: Sau bài học này học sinh phải nắm được.
1. Kiến thức:
Trình bày được quá trình phát triển và gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả
của nó.
2. Kĩ năng:
- Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số.
- Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế
giới.
3. Thái độ: Có ý thức về sự cần thiết phải phát triển dân số một cách có kế hoạch.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Tranh tháp dân số; các H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 trong sgk phóng to.
2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học và trả lời các câu hỏi in nghiêng trong SGK.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Nội dung bài mới:
a. Vào bài: Dân số một vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay ảnh hưởng to lớn
đến nguồn lao động và đồng thời ng thị trường tiêu thụ để sản xuất phát triển. S
gia tăng dân số mức quá cao hay quá thấp đều tác động sâu sắc tới sự phát triển
kinh tế - hội của một dân tộc. Dân số bài học đầu tiên trong chương trình lớp 7
được chúng ta nghiên cứu trong chương trình lớp 7.
b. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH
Bước 1.
- Gv hỏi: Thế nào gọi là dân số?
- Gv: Cho học sinh nhận biết về tháp tuổi .
+ Bên trái thể hiện số Nam.
+ Bên phải thể hiện số Nữ.
+ Mỗi băng thể hiện một độ tuổi
dụ: 0 4 tuổi, 5 9 tuổi …độ dài băng
cho biết số người trong từng độ tuổi . Trên
tháp tuổi người ta màu cho 3 độ tuổi trẻ
em , trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao
động.
Bước 2.Thảo luận nhóm
- Gv nêu yêu cầu: Theo 2 câu hỏi cuối trang 3
- - Chia lớp thành 8 nhóm, nhóm chẳn thảo
luận u 1, nhóm lẽ thảo luận câu 2. Thời
gian thảo luận là 5 phút.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ
sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức.
1. Dân số, nguồn lao động.
- Dân s tổng số dân sinh sống trên
một lãnh thổ ở một thời điểm cụ thể.
- Dân số là nguồn lao động quý báu cho
sự phát triển kinh tế-xã hội.
- Dân số thường được biểu hiện cụ thể
bằng một tháp tuổi.
Giáo viên : Trần Thị Thương Trang 1
Giáo án : Địa lý lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án : Địa lý lớp 7 - Người đăng: Ngựa Dò
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Giáo án : Địa lý lớp 7 9 10 871