Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án đội hình đội ngũ

Được đăng lên bởi Ý Nhii Trần
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3799 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ù

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG TRÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 HƯƠNG VINH


HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
GIÁO ÁN : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Giáo viên hướng dẫn
Lê Văn Cần

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Cường
Huế, tháng 11/2011
1

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
GIÁO ÁN : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Thời gian: Tiết ngày
Dạy tại lớp:
Người soạn: Nguyễn Cường
Giáo viên hướng dẫn: Lê Văn Cần
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Đội hình đội ngũ được tập hợp khi làm lễ, điểm số báo cáo, tổ chức sinh hoạt tập thể. Rèn luyện cho các em tính
nhanh nhẹn, ngay ngắn, nghiêm túc, chính xác.
- Giúp các em nắm được các loại đội hình của nghi thức đội. Cách thức triển khai các loại đội hình.
2. Yêu cầu:
- Trang phục phải đúng theo quy định.
- Trong quá trình học phải biết lắng nghe và nghiêm túc.
II. Nội dung và hình thức:
1. Nội dung:
Đội hình, đội ngũ
2. Hình thức:
- Lý thuyết kết hợp với thực hành.
- Thực hiện theo lời chỉ dẫn của giáo viên.
III. Công tác chuẩn bị:
1.Đối với Giáo viên - Tổng phụ trách:
- Giáo án.
- Sân bãi.
- Tranh ảnh.
- Còi.
2. Đội viên:
- Vở, viết.
- Khăn quàng
2

- Trang phục đội viên.
IV Tiến hành hoạt động:
1. Ổn định tổ chức: (3 phút)
- Tập trung học sinh, ổn định lớp học, điểm số, báo cáo.
2. Kiểm tra nội dung của tuần học trước:
3. Giảng bài mới:
a. Giới thiệu bài mới: (2 phút)
- Đội hình hàng ngang.
- Đội hình dọc.
- Đội hình chữ U.
- Đội hình vòng tròn.
b. Các nội dung chính:
+ Lý thuyết: (10 phút)

3

Nội dung cụ thể

Hoạt động
của Học Sinh
I. Đội hình:
- Nói cho các em hiểu cách thực Học sinh quan
1. Đội hình hàng dọc: Thường được dùng để tập hiện động tác.
sát và thực
hợp điểm số báo cáo hoặc tiến hành các hoạt động. - Làm mẫu động tác để cho học hiện
(Hình 1 ở phần phụ lục).
sinh quan sát và thực hiện.
- Phân đội hàng dọc: Phân đội trưởng đứng đầu, các - Hô khẩu lệnh.
đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, Phân đội
phó đứng cuối hàng. Khi nghe lệnh tập hợp các đội
viên trong Phân đội chạy tại chỗ, sau đó chạy đến
điểm giót, theo hướng người Phân đội trưởng, cả
Phân đội cùng chạy sau Phân đội trưởng đến vị trí
quy định.
- Chi đội hàng dọc: Phân đội 1 xếp hàng dọc làm
chuẩn . Theo thứ tự các Phân đội khác lần lượt xếp
hàng dọc bên trái Phân đội 1. Khi nghe lệnh tập hợp
các đội viên trong Chi đội chạy tại chỗ, theo Phân
đội trưởng chạy đến điểm giót và tiến đến vị trí theo
quy định.
- Liên đội hàng dọc: Các Chi đội xếp hàng dọc, trên
cùng là Chi đội 1, các Chi đội theo thứ tự đứng sau
Chi đội 1 (dùng khi diễu hành).
 Em đứng đầu tay đưa thẳng lên cao các ngón tay
khép ...
ù
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN HƯƠNG TRÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 HƯƠNG VINH
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
GIÁO ÁN : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
Lê Văn Cần Nguyễn Cường
Huế, tháng 11/2011
1
Giáo án đội hình đội ngũ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án đội hình đội ngũ - Người đăng: Ý Nhii Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án đội hình đội ngũ 9 10 439