Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giảng dạy môn bóng rổ

Được đăng lên bởi Huynh Ngoc Son
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO ÁN MÔN: BÓNG RỔ
GIÁO ÁN SỐ 6

TP. HCM, Ngày …. Tháng…… Năm

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 6
MÔN: BÓNG RỔ
GIÁO SINH : HUỲNH NGỌC SƠN
NGÀY THỰC HIỆN:
ĐỊA ĐIỂM: SÂN 1, TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM.
THỜI GIAN: 150 PHÚT
DỤNG CỤ: BÓNG, SÂN TẬP, BẢNG RỔ
SỈ SỐ:…………

VẮNG:…………..

I . MỤC TIÊU :
-

Giúp cho sinh viên hình thành được các kỹ năng cơ bản của
kỹ thuật bóng rổ.

II. NHIỆM VỤ:
-

Ôn lại các kỹ thuật tại chỗ ném rổ.

-

Ôn kỹ thuật chuyền bóng, kỹ thuật di chuyển 2 bước
chuyền bóng, di chuyển tới rổ rồi ném bóng vào rổ.

-

Tiếp tục củng cố kỹ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ 1 tay
trên vai.

- Phát triển thể lực chung.
III. YÊU CẦU:
- Lớp có mặt đầy đủ mặc trang phục thể thao
- Sinh viên nắm vững kiến thức, và hoàn thiện các kỹ thuật đã
học.
- Thực hiện nghiêm túc và tích cực khi thực hiện các bài tập

- Phòng ngừa chấn thương xảy ra

Stt

I

Nội dung
 Phần mở đầu
1. Nhận lớp:
- Điểm danh, phổ
biến nội dung giờ
học.
2. khởi động:
a) Khởi động chung:
- Xoay khớp cổ, cổ
tay, cổ chân, bả vai.
xoay hông, xoay
gối…………
- Ép dọc, ép ngang….
b) Khởi động chuyên
môn:
 không bóng :
- Chạy zích zất.
- Chạy biến tốc.
 Có bóng :
- Đứng tại chỗ nhồi
bóng.

- Dẫn bóng lên giữa
sân rồi quay về.đưa
cho người phía sau

Định
lượng
( tổng
20p )
5p
15
phút

×××

Phương pháp
tổ chức
Đội hình
nhận lớp
×

×××

Ghi chú

×

×

×

××

××× ×

×

×

××

×××

×

X : Sinh
viên
(SV)
€ : giáo
viên
(GV)

€
Đội hình
khởi động
×××

×
×

×

×××

×

××

×

××

×××
×××

€
 Cho sinh viên xếp 2 hàng
ngang chạy theo hình zích
zất.
 Cho sinh viên xếp 2 hàng
ngang chạy lên giữa sân
quay về tồi chạy lên cuối
sân.
×××
×

×

×

×××

×

××

c

×××

×

×××

: bóng

××

:
hướng

€

dẫn bóng

-

×××

××

Â

€
Cho SV xếp 2 hàng dọc dẫn
bóng lên giữa sân, rồi dẫn
bóng quay về đưa bóng cho
người sau,cứ tiếp tục cho
tới người cuối cùng

II

 Cơ bản
1. Ôn lại các kỹ thuật
tại chỗ ném rổ
- Cho đứng tại chỗ
ném rổ.

- Chia 2 đội thi đấu
tại chỗ ném rỗ
2. Ôn lại các kỹ thuật
chuyền bóng.
- Tại cho 2 người
chuyền bóng qua lại.
với nhau.

( tổng
115
phút)
20
phút

XXXXXXX

:
bảng
rổ

€
- Chia sinh viên ra 2 nhóm
:
ứng với 2 bảng rổ, xếp
hướng
một hàng dọc lần lượt
ném
từng người ném rổ.
bóng.

10
phút
*

XXXX

€
10
phút.

- Di chuyển 2 bước rồi
chuyền bóng, di
chuyển tới rổ rồi ném
15
bóng vào rổ.
phút

5 phút
* Củng cố kỹ thuật
dẫn bóng hai bước
lên rổ 1 tay trên vai
+ Dẫn bóng đi bộ vào 10
rổ rồi thực hiện 2 bước phút...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN:GIÁO DỤC THỂ CHẤT
GIÁO ÁN MÔN: BÓNG RỔ
GIÁO ÁN SỐ 6
TP. HCM, Ngày …. Tháng…… Năm
Giáo án giảng dạy môn bóng rổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án giảng dạy môn bóng rổ - Người đăng: Huynh Ngoc Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án giảng dạy môn bóng rổ 9 10 893