Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hàn tiện nguội

Được đăng lên bởi Thanhvan.bachnghe
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2499 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
KHOA MÁY TÀU BIỂN
-------&-------

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
Môn học: HÀN TIỆN NGUỘI
Lớp : MKT – SC NT Khoá : 2013
Họ và tên giáo viên :le thanh vân …………………………………….
Năm học: 2012 - 2013

Quyen so; o1

1

GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 180 phút
Thực hiện ngày ….. tháng ….. năm 2013

TÊN BÀI:
BÀI 1. An toàn và các thiết bị an toàn cho công việc hàn cắt dưới tàu biển
Mục tiêu bài học:
Học xong chương này học sinh có khả năng:
Biết rõ các dụng cụ và bảo hộ lao động cho nghề Hotwork. Khi làm Hotwork ở
những nơi nào phải cần giấy phép, thiết bị phòng cháy nổ, hút khói và thông gió, giấy an
toàn, người trực phụ, các biển báo nguy hiểm và các cảnh báo khác
Phương tiện dạy học:
Giầy, mũ, găng tay da, tạp giề da, dây an toàn, quạt hút khói, quạt thông gió, rồng
cứu hỏa, thùng nước, máy đo nồng độ khí hỗn hợp trong két, bình cứu hỏa, 1 số biển báo
nguy hiểm.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Tập trung cả lớp
I. ỔN ĐỊNH LỚP
Thời gian: 05 phút
- Chào hỏi ổn định trật tự của lớp
- Kiểm tra sĩ số lớp: ……/ ……
- Số học sinh vắng: …….. Có lý do: ……..
Không lý do: ……..
- Kiểm tra điều kiện khách quan phục vụ cho việc dạy và học.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC

TT

1

2

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN

Giáo viên thuyết trình và
Dẫn nhập:
làm mẫu sử dụng một số
Giải thích quán triệt mục
thiết bị an toàn cho nghề
tiêu an toàn cho hàn cắt
hàn cắt để học viên dễ lĩnh
dưới tàu biển
hội nhanh
Giới thiệu chủ đề:
Quán triệt thực hiện
Chuẩn bị dụng cụ
- Dụng cụ bảo hộ cho
người
- Dụng cụ chắn cản hồ
quang

- Giáo viên giới thiệu từng
dụng cụ để học sinh xem
- Giáo viên hướng dẫn các
thao tác khi sử dụng các
thiết bị dụng cụ thuyết
trình kết hợp đàm thoại

SINH VIÊN
Học sinh chú ý lắng
nghe theo dõi mọi
hướng dẫn của giáo
viên và tự xác định
những gì thuộc về
người thực hiện công
việc Hotwork
- Lắng nghe, quan sát
- Lắng nghe, ghe
chép
- Hỏi đáp các vấn đề
chưa hiểu

THỜI
GIAN

120
phút

20
phút
10
phút

2

TT

NỘI DUNG

3

- Dụng cụ phòng cháy
nổ
- Dụng cụ chữa cháy
- Dụng cụ thủy khí + hút
khói
- Dụng cụ đo khí hỗn
hợp
- Đèn di động
Giải quyết vấn đề:
Triển khai thực hành
theo hướng dẫn.
Kiểm tra uốn nắn việc
thực hiện của học sinh.
Chú ý: Giúp những học
sinh yếu kém.
Kết thúc vấn đề:
- Củng cố kiến thức:
đánh giá và rút kinh
nghiệm về quá trình
luyện tập của học sinh
- Củng cố kỹ năng rèn
luyện
Hướng dẫn tự học:

4

5

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN

SINH VIÊN

THỜI
GIAN

- Giáo viên phát những - Học sinh thực hiện
20
dụng cụ an toàn lao động theo đú...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH NGHỆ HẢI PHÒNG
KHOA MÁY TÀU BIỂN
-------&-------
SỔ GIÁO ÁN
TÍCH HỢP
Môn học: H N TI N NGU IÀ
Lớp : MKT SC NT Khoá : 2013
Họ và tên giáo viên :le thanh vân .……………………………………
Năm học: 2012 - 2013
Quyen so; o1
1
Giáo án hàn tiện nguội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hàn tiện nguội - Người đăng: Thanhvan.bachnghe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án hàn tiện nguội 9 10 80