Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Được đăng lên bởi Mai Anh Dũng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Chủ đề:

Mẹ và những người thân của bé

Tên bài :

Chạy theo hướng thẳng

BTPTC:

Bé tập với nơ

TCVĐ:

Nu na nu nống

Đối tượng:

Trẻ 24 – 36 tháng

Thời gian:

10 – 15 phút

Ngày soạn:

04/03/2015

Ngày dạy:

/ 03/2015

Giáo sinh: Phan Thanh Hằng
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Chiến

I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động cơ bản: “Chạy theo hướng thẳng”
- Trẻ biết chạy theo hướng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân nhấc cao vừa phải.
- Trẻ hiểu cách chạy nhanh theo hướng thẳng đến đích lấy bông hoa cắm vào
lọ .
2. Kĩ năng
- Trẻ biết cách chạy nhanh đến đích lấy bông hoa cắm vào lọ.
3. Thái độ
- Trẻ nỗ lực, hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết đoàn kết, thi đua trong quá trình vận động theo nhóm.

II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Hoa
- Lọ để hoa
- Gấu bông
- Ngôi nhà
- Vạch xuất phát
- Đường thẳng
- Cô dán sẵn 2 đường thẳng song song, mỗi đường rộng khoảng 40cm, dài
khoảng 150cm – 200cm, 2 đường cách nhau 50 – 80cm.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ăn mặc gọn gàng, phù hợp giờ học, thời tiết
III. Tiến hành
Hoạt động của cô
I- Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động của trẻ

- Cô và trẻ làm đoàn tàu

- Trẻ làm đoàn tàu, đi các

II- Hoạt động 2: Trọng động

kiểu theo hiệu lệnh của cô

a. Bài tập phát triển chung: “ Bé tập với nơ”
* Gồm 4 động tác
- Động tác hô hấp: Thổi nơ (2 lần 8 nhịp)

-Trẻ làm động tác theo cô

- Động tác tay vai (2 lần 8 nhịp)

-Trẻ làm động tác theo cô

- Động tác chân: Đứng lên, ngồi xuống (2 lần 8 nhịp) -Trẻ làm động tác theo cô
- Động tác bật: Bật tại chỗ (2 lần 8 nhịp)

-Trẻ làm động tác theo cô

b. Vận động cơ bản: “Chạy theo hướng thẳng”
* Cô làm mẫu:
+Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích động tác
+Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác:
“Cô đứng trước vạch xuất phát hai tay thả xuôi, mắt
nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh chạy, cô chạy nhanh về
phía trước mắt nhìn thẳng, chân nhấc cao lấy một
bông hoa cắm vào lọ và trở về phía cuối hàng ”
* Trẻ thực hiện

- Trẻ đứng quan sát cô.
- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Lần lượt trẻ thực hiện.

+ Cả lớp thực hiện lần lượt cho đến hết số trẻ
+ Chia trẻ thành 2 đội cho trẻ thi đua
+ Cô cho từng nhóm trẻ trai, gái lên thực hiện.
+ Cô mời hai trẻ xuất sắc lên thực hiện lại lần nữa

- Cô sửa sai giúp đỡ cho từng cháu làm được.

- Trẻ thi đua.
- Lần lượt trẻ thực hiện.
- Trẻ nhắc lại tên bài tập.
2 trẻ lên thực hiện lại.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

+ Trong khi trẻ thực hiện, cô chú ý quan sát và sửa
sai cho trẻ. Nhắc nhở trẻ không chạy ra ngoài đường
vẽ ...
GIÁO ÁN
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Chủ đề: Mẹ và những người thân của bé
Tên bài : Chạy theo hướng thẳng
BTPTC: Bé tập với nơ
TCVĐ: Nu na nu nống
Đối tượng: Trẻ 24 – 36 tháng
Thời gian: 10 – 15 phút
Ngày soạn: 04/03/2015
Ngày dạy: / 03/2015
Giáo sinh: Phan Thanh Hằng
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Chiến
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động cơ bản: “Chạy theo hướng thẳng”
- Trẻ biết chạy theo hướng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân nhấc cao vừa phải.
- Trẻ hiểu cách chạy nhanh theo hướng thẳng đến đích lấy bông hoa cắm vào
lọ .
2. Kĩ năng
- Trẻ biết cách chạy nhanh đến đích lấy bông hoa cắm vào lọ.
3. Thái độ
- Trẻ nỗ lực, hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết đoàn kết, thi đua trong quá trình vận động theo nhóm.
GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Trang 2
GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Người đăng: Mai Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 9 10 868