Ktl-icon-tai-lieu

giáo án lớp 3

Được đăng lên bởi manhtien0987
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án lớp 3C: Trung tâm

Năm học 2014-2015

TUẦN 17:
Ngày soạn: 04/12/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014
Buổi sáng
Tiết 1: Hoạt động đầu tuần
CHÀO CỜ TUẦN 17
(Lớp trực tuần nhận xét)
_________________________________________
Tiết 2+3: Tập đọc-Kể chuyện

MỒ CÔI XỬ KIỆN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.Tập đọc
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ND: ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi (trả lời được các câu hỏi
trong SGK)
2.Kể chuyện
- Kể lai được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
II. ĐỒ DÙNG:
- Tranh ảnh minh họa trong sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định lớp
- Hát.
2.Kiểm tra bài cũ
- Gọi 3 em đọc thuộc lòng bài thơ:Về
- 3 HS lên bảng đọc bài thơ + TLCH
thăm quê và TLCH.
theo yêu cầu của GV.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài.
b. Luyện đọc.
- Đọc mẫu toàn bài.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn giọng đọc.
* Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc 1 câu.
- GV theo dõi sửa lỗi phát âm.
- Luyện đọc các từ khó.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- GV chia đoạn.
- HS đánh dấu đoạn.
- HD luyện đọc câu dài.
- Luyện đọc câu dài.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong
bài .
- Kết hợp giải thích các từ khó trong
sách giáo khoa (Mồ Cô , bồi thường ).
* Đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS đọc nhóm đôi.
- HS thi đọc giữa các nhóm.
- Nhận xét.
* Đọc đồng thanh.
- HS đọc ĐT đoạn 1.
Họ và tên: Teo Văn Xuân

121

Giáo án lớp 3C: Trung tâm

Năm học 2014-2015

c. Hướng dẫn tìm hiểu bài
- GV đọc bài.
+ Câu chuyện có những nhân vật nào?

- Đọc thầm .
- Trong câu chuyện có chủ quán, bác
nông dân và chàng Mồ Cô.
- Về tội bác nông dân vào quán hít
các mùi thơm của gà quay, heo rán
…mà không trả tiền.
- HS trả lời.

+ Chủ quán kiện bác nông dân về việc
gì?
+ Theo em, nếu ngửi mùi thơm của
thức ăn trong quán có phải trả tiền
không? Vì sao?
+Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông
dân?

- Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn
miếng cơm nắm chứ không mua gì
cả.
+ Khi bác nông dân nhận có hít mùi
- Xử bác nông dân phải bồi thường,
thơm trong quán Mồ Côi xử thế nào?
đưa 20 đồng để quan tòa phân xử.
+ Thái độ của bác nông dân như thế - Bác giãy nảy lên …
nào khi nghe lời phán xử ?
+ Tại sao Mồ Côi lại bảo bác nông dân - Vì bác xóc 2 đồng bạc đúng 10 lần
xóc đúng 10 lần?
mới đủ 20 đồng.
+ Mồ Côi đã nói gì sau phiên tòa ?
- Mồ Côi nói : bác này đã bồi thường
đủ số tiền vì một bên hít mùi thơm
và một bên nghe tiếng bạc thế là
công bằng.
- GV kết luận chốt l...
Giáo án lớp 3C: Trung tâm Năm học 2014-2015
TUẦN 17:
Ngày soạn: 04/12/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2014
Buổi sáng
Tiết 1: Hoạt động đầu tuần
CHÀO CỜ TUẦN 17
(Lớp trực tuần nhận xét)
_________________________________________
Tiết 2+3: Tập đọc-Kể chuyện
MỒ CÔI XỬ KIỆN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.Tập đọc
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
- Hiểu ND: ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi (trả lời được các câu hỏi
trong SGK)
2.Kể chuyện
- Kể lai được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
II. ĐỒ DÙNG:
- Tranh ảnh minh họa trong sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
- Gọi 3 em đọc thuộc lòng bài thơ:Về
thăm quê và TLCH.
- Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài.
b. Luyện đọc.
- Đọc mẫu toàn bài.
- Hướng dẫn giọng đọc.
* Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu.
- GV theo dõi sửa lỗi phát âm.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- GV chia đoạn.
- HD luyện đọc câu dài.
- Kết hợp giải thích các từ khó trong
sách giáo khoa (Mồ Cô , bồi thường ).
* Đọc từng đoạn trong nhóm.
- Nhận xét.
* Đọc đồng thanh.
- Hát.
- 3 HS lên bảng đọc bài thơ + TLCH
theo yêu cầu của GV.
- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc 1 câu.
- Luyện đọc các từ khó.
- HS đánh dấu đoạn.
- Luyện đọc câu dài.
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong
bài .
- HS đọc nhóm đôi.
- HS thi đọc giữa các nhóm.
- HS đọc ĐT đoạn 1.
Họ và tên: Teo Văn Xuân 121
giáo án lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án lớp 3 - Người đăng: manhtien0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
giáo án lớp 3 9 10 911