Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 3

Được đăng lên bởi Thịt Heo
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 3
Thứ hai ngày 01 tháng 9 năm 2014
(dạy bù vào chiều thứ bảy 6 tháng 9 năm 2014)
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
Tiết 7: CHIẾC ÁO LEN ( dạy bù vào tiết luyện TV chiều thứ ba)
I. MỤC TIÊU
A. Tập đọc:
- Chú ý đọc đúng, rành mạch. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, giấu phẩy, giữa các
cụm từ.
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật với người dẫn chuyện, biết nhân giọng ở các từ ngữ
gợi cảm; lạnh buốt, ấm ơi là ấm, bối rối, dối mẹ, thì thào....
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, quan tâm đến
nhau.
B. Kể chuyện:
- Nắm được diễn biến của câu chuyện.
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo các gợi ý, theo lời của nhân vật Lan
( HS khá, giỏi )
* Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng:
- Häc sinh biÕt kiÓm so¸t c¶m xóc cña b¶n th©n khi nh×n thÊy nh÷ng ®å míi cña b¹n.
- Tù nhËn thøc ®îc ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh nhµ m×nh.- Giao tiÕp: øng xö cã v¨n hãa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ bài học.- Bảng phụ viết gợi ý kể từng đoạn của câu chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TẬP ĐỌC
1. KTBC:

- 2HS đọc bài “Cô giáo tí hon ”.
- Nêu nội dung bài.

2. Bài mới.
2.1. GT bài: - GV giới thiệu chủ điểm.
- GV giới thiệu bài tập đọc
-> ghi đầu bài lên bảng.
2.2. Luyện đọc:
a. GV đọc toàn bài, tóm tắt nội dung bài. - HS chú ý nghe.
- GV hướng dẫn cách đọc.
b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp
giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu.
- HS đọc tiếp nối từng câu.
+ luyện đọc đúng
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- HS chia đoạn
+ GV hướng dẫn đọc những câu văn dài. - Vài HS đọc lại
- HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong
bài.
- HS giải nghĩa 1 số từ mới.
- Đọc từng đoạn trong nhóm:
- Học sinh đọc theo nhóm 4.
- 2 nhóm đọc tiếp nối Đ1 + 2.
1
Giáo án 3 – Nguyễn Văn Lai – TH Thanh Phước

- 2HS đọc nối tiếp Đ 3 + 4.
2.3. Tìm hiểu bài:
* HS đọc thầm đoạn 1:
- Chiếc áo len của bạn Hoà đẹp và tiện lợi - Chiếc áo màu vàng, có dây đeo ở
như thế nào?
giữa, có mũ để đội, ấm ơi là ấm.
* 1HS đọc đoạn 2 + lớp đọc thầm.
- Vì sao Lan dỗi mẹ?
- Vì mẹ nói rằng không thể chiếc áo đắt
tiền như vậy được.
* Lớp đọc thầm Đ3:
- Anh Tuấn nói với mẹ những gì?
- Mẹ dành hết số tiền mua áo cho em
Lan con không cần thêm áo.......
* Lớp đọc thầm đoạn 4:
- Vì sao Lan ân hận?
- HS thảo luận nhóm – phát biểu.
- Tìm một tên khác cho truyện?
- Mẹ và 2 con, cô bé ngoan...
- Các em có bao giờ đòi mẹ mua cho - HS liên hệ
những thứ đắt tiền làm bố mẹ phải lo lắng
không?
2.4. Luyện đọc lại:
- GV hướng dẫn đọc câu.
- 2HS đọc lại toàn bài.
- HS nhận vai thi đọc lại truyện.
( 3 nhóm )
- Lớp nhận xét – bình...
TUẦN 3
Thứ hai ngày 01 tháng 9 năm 2014
(dạy bù vào chiều thứ bảy 6 tháng 9 năm 2014)
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN
Tiết 7: CHIẾC ÁO LEN ( dạy bù vào tiết luyện TV chiều thứ ba)
I. MỤC TIÊU
A. Tập đọc:
- Chú ý đọc đúng, rành mạch. Biết nghỉ hơi sau c dấu chấm, giấu phẩy, giữa các
cụm từ.
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật với người dẫn chuyện, biết nhân giọng các từ ngữ
gợi cảm; lạnh buốt, ấm ơi là ấm, bối rối, dối mẹ, thì thào....
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, quan tâm đến
nhau.
B. Kể chuyện:
- Nắm được diễn biến của câu chuyện.
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo các gợi ý, theo lời của nhân vật Lan
( HS khá, giỏi )
* Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng:
- Häc sinh biÕt kiÓm so¸t c¶m xóc cña b¶n th©n khi nh×n thÊy nh÷ng ®å míi cña b¹n.
- Tù nhËn thøc ®îc ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh nhµ m×nh.- Giao tiÕp: øng xö cã v¨n hãa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ bài học.- Bảng phụ viết gợi ý kể từng đoạn của câu chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TẬP ĐỌC
1. KTBC: - 2HS đọc bài “Cô giáo tí hon ”.
- Nêu nội dung bài.
2. Bài mới.
2.1. GT bài: - GV giới thiệu chủ điểm.
- GV giới thiệu bài tập đọc
-> ghi đầu bài lên bảng.
2.2. Luyện đọc:
a. GV đọc toàn bài, tóm tắt nội dung bài. - HS chú ý nghe.
- GV hướng dẫn cách đọc.
b. GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp
giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu. - HS đọc tiếp nối từng câu.
+ luyện đọc đúng
- Đọc từng đoạn trước lớp. - HS chia đoạn
+ GV hướng dẫn đọc những câu văn dài. - Vài HS đọc lại
- HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong
bài.
- HS giải nghĩa 1 số từ mới.
- Đọc từng đoạn trong nhóm: - Học sinh đọc theo nhóm 4.
- 2 nhóm đọc tiếp nối Đ1 + 2.
Giáo án 3 – Nguyễn Văn Lai – TH Thanh Phước
1
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 3 - Người đăng: Thịt Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 3 9 10 109