Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mẫu giáo

Được đăng lên bởi ʚĩɞ ʚĩɞ Vk ʚĩɞ ʚĩɞ
Số trang: 493 trang   |   Lượt xem: 8652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đề nhánh 2: cơ thể tôi
(1 tuần từ 04/10 đến 08/10/2010)
Tổ chức các hoạt động trong tuần.
Tên chủ đề
Ngày thực
hiện
Tên hoạt động

Đón trẻ
TD sáng.

Hoạt động
có
chủ đích.

Hoạt động
ngoài trời.

Hoạt động
góc.

Cơ thể tôi
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
4/10/2010
5/10/2010
6/10/2010
7/10/2010
8/10/2010
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, nhẹ nhàng.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Trẻ tập thể dục theo nhạc bài “Chim bồ câu trắng”
ÂN: Hát
KPKH: NB và Tạo hình:
LQVC cái: LQVT:
“Đường và
PB các bộ phận Vẽ các giác Làm quen Xác định vị trí
chân”
cơ thể.
quan trên
với chữ cái a, phía trên, phía
N hát: Tay
Vận động: Đi khuôn mặt ă, â.
dưới, trước, sau
thơm, tay
trên ghế.
bé.
của đối tượng
ngoan.
Thể dục: Đầu Ngôn ngữ:
khác (có sự
TC: chuyền đội túi cát.
Truyện “Cậu
định hướng)
bóng
TC: Chuyền
bé mũi dài”
bóng
1. HĐCMĐ: 1. HĐCMĐ: Trò1. HĐCMĐ: 1. HĐCMĐ: 1. HĐCMĐ:
Trò chuyện về chuyện về
Thăm quan QS một số bộ Nhặt lá vàng,
cơ thể bé.
quang cảnh mùa vườn trường phận trên cơ làm đồ chơi.
thu.
thể bé
2. TCVĐ: chi 2. TCVĐ: Lộn 2. TCVĐ:
2. TCVĐ:
2. TCVĐ:
2
chi chành
cầu vồng
Cắp cua
Cáo ơi ngủ à. Chạy tiếp sức
3. Chơi tự do. 3. Chơi tự do. 3. Chơi tự 3. Chơi tự 3. Chơi tự do.
do.
do.
1. Góc phân vai: Đóng vai gia đình, bác sỹ và nhóm bán hàng.
2. Góc xây dựng: Trẻ xây nhà, xếp đường đi. Ghép hình bé và bạn.
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề .
- Xem tranh truyện về giữ gìn vệ sinh trên cơ thể bé.
4. Góc nghệ thuật: Vẽ các bộ phận còn thiếu trên cơ thể của bé.
- Tô màu bạn trai – bạn gái.
- Hát múa về chủ đề.
5. Góc thiên nhiên: Lau lá cho cây.

1. Chơi theo ý
Hoạt động
thích.
chiều

1. Sắp xếp lại 1. HĐ tự
đdđc.
chọn.

1. HĐ tự chọn. 1. Hát, đọc
thơ về chủ đề.

2. Ôn lại bài hát 2. GDVSMT 2. Dạy trẻ TC2. Học vi tính.
“Đường và
trong lớp học “Nhảy hoa
chân”
“Vứt rác vào nhảy nụ”
đúng nơi QĐ”
3. Nêu gương. 3. Nêu gương. 3. Nêu
3. Nêu gương.
gương.
4. VS – TT
4. VS – TT
4. VS – TT 4. VS – TT

2. Liên hoan
văn nghệ.
3. Nêu
gương.
4. VS – TT

Kế hoạch đón trẻ – trò chuyện – thể dục sáng
Nội dung
- Đón trẻ

Các hoạt động tiến hành
- Cô đón trẻ vào lớp với cử chỉ nhẹ nhàng. Hướng dẫn trẻ cất
đồ dùng vào nơi quy định.
- Trò chuyện - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể của trẻ.
- Cho trẻ tập kết hợp theo nhạc bài “Chim bồ câu trắng”.
1. Yêu cầu: Trẻ tập đúng đều các động tác theo nhịp bài hát.
2. Chuẩn bị: Sân tập sạch, đĩa nhạc.
3. Hướng dẫn:
a. Khởi động: Cho trẻ xoay cổ tay, xoay vai, xoay đầu gối.
b. Trọng động: Trẻ tập các động tác sau.
- TD sáng
-...
Chủ đề nhánh 2: cơ thể tôi
(1 tuần từ 04/10 đến 08/10/2010)
Tổ chức các hoạt động trong tuần.
Tên chủ đề
Ngày thực
hiện
Tên hoạt động
Cơ thể tôi
Thứ 2
4/10/2010
Thứ 3
5/10/2010
Thứ 4
6/10/2010
Thứ 5
7/10/2010
Thứ 6
8/10/2010
Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, nhẹ nhàng.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
TD sáng. - Trẻ tập thể dục theo nhạc bài “Chim bồ câu trắng”
Hoạt động
chủ đích.
ÂN: Hát
“Đường và
chân”
N hát: Tay
thơm, tay
ngoan.
TC: chuyền
bóng
KPKH: NB và
PB các bộ phận
cơ thể.
Vận động: Đi
trên ghế.
Thể dục: Đầu
đội túi cát.
TC: Chuyền
bóng
Tạo hình:
Vẽ các giác
quan trên
khuôn mặt
bé.
Ngôn ngữ:
Truyện “Cậu
bé mũi dài”
LQVC cái:
Làm quen
với chữ cái a,
ă, â.
LQVT:
Xác định vị trí
phía trên, phía
dưới, trước, sau
của đối tượng
khác (có sự
định hướng)
Hoạt động
ngoài trời.
1. HĐCMĐ:
Trò chuyện về
cơ thể bé.
1. HĐCMĐ: Trò
chuyện về
quang cảnh mùa
thu.
1. HĐCMĐ:
Thăm quan
vườn trường
1. HĐCMĐ:
QS một số bộ
phận trên cơ
thể bé
1. HĐCMĐ:
Nhặt lá vàng,
làm đồ chơi.
2. TCVĐ: chi
chi chành
2
2. TCVĐ: Lộn
cầu vồng
2. TCVĐ:
Cắp cua
2. TCVĐ:
Cáo ơi ngủ à.
2. TCVĐ:
Chạy tiếp sức
3. Chơi tự do. 3. Chơi tự do. 3. Chơi tự
do.
3. Chơi tự
do.
3. Chơi tự do.
Hoạt động
góc.
1. Góc phân vai: Đóng vai gia đình, bác sỹ và nhóm bán hàng.
2. Góc xây dựng: Trẻ xây nhà, xếp đường đi. Ghép hình bé và bạn.
3. Góc học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề .
- Xem tranh truyện về giữ gìn vệ sinh trên cơ thể bé.
4. Góc nghệ thuật: Vẽ các bộ phận còn thiếu trên cơ thể của bé.
- Tô màu bạn trai – bạn gái.
- Hát múa về chủ đề.
5. Góc thiên nhiên: Lau lá cho cây.
Giáo án mẫu giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mẫu giáo - Người đăng: ʚĩɞ ʚĩɞ Vk ʚĩɞ ʚĩɞ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
493 Vietnamese
Giáo án mẫu giáo 9 10 175