Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Mĩ thuật lớp 5

Được đăng lên bởi cdthdonghoa4-anminh-edu-vn
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1
Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH “ THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ” (Tiết 1)

I. Mục tiêu:
* HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa huệ” và hiểu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân
* Rèn cho học sinh kĩ năng nhận xét sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.
* Giáo dục HS lòng ham mê học mĩ thuật, ý thức cảm nhận được vẻ đẹp bức tranh
II. Chuẩn bị:
* Giáo viên: - SGK, SGV, Tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”,sưu tầm thêm 1 số tranh của họa sĩ Tô Ngọc
Vân.
* Học sinh : SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của HS.
2. Bài mới: Giới thiệu bài mới.
* Hoạt động 1 : Giới thiệu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân
- GV yêu cầu HS đọc mục 1/3 SGK, thảo luận theo nhóm 2.
+ Em hãy nêu 1 vài nét về tiểu sử của họa sĩ Tô Ngọc Vân?
+ Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Kết luận:Tô Ngọc Vân là một họa sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho nền
Mĩ Thuật ……
* Hoạt động2 : Xem tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ”
- GV treo tranh Thiếu nữ bên hoa huệ và yêu cầu HS quan sát:
+ Hình ảnh chính trong bức tranh là gì?
+ Hình ảnh chính được vẽ như thế nào?
+ Bức tranh cịn cĩ những hình ảnh no khc?
+ Màu sắc trong tranh như thế nào?
+ Tranh vẽ bằng chất liệu gì?
+ Em có thích bức tranh này không? (Nu cảm nhận của mình?)
- GV nhận xét bổ sung và chốt ý đúng.
- Kết luận: Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ là một trong những tác phẩm
tiêu biểu của họa sĩ Tơ Ngọc Vn . . .
* Hoạt động 3 : Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS tích cực phát biểu ý kiến xây
dựng bài.
3. Củng cố: - Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân đã vẽ những bức tranh nào nổi tiếng?
4. Dặn dò: - Về nhà sưu tầm thêm tranh ảnh của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Quan sát màu sắc trong thiên nhiên để chuẩn bị cho bài sau Vẽ trang trí

Tuần 2

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Lắng nghe.
-1 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
- HS dựa vao SGK trả lời.
- Lắng nghe.
- HS quan tranh, nhận xét.
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện từng nhóm lên trả
lời
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Nêu nhận xét của mình về
bức tranh.
- HS lắng nghe.

- HS kể tên.
- HS lắng nghe để thực hiện.

Từ ngày: 30/8 - 02/9/2011
Thứ ba, tư ngày 30 – 31 tháng 8 năm 2011

Vẽ trang trí
MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ (Tiết 2)
Giáo viên: Phan Toản
2012*

1

*Năm học: 2011 -

I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu sơ lược vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí.
- Rèn cho học sinh biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí.
- Giáo dục học sinh lòng yêu thích học môn mĩ thuật, cảm nhận được vẻ đẹp trong các bài trang tr...
Tuần 1
Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH “ THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ” (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
* HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa huệ” và hiểu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân
* Rèn cho học sinh kĩ năng nhận xét sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.
* Giáo dục HS lòng ham mê học mĩ thuật, ý thức cảm nhận được vẻ đẹp bức tranh
II. Chuẩn bị:
* Giáo viên: - SGK, SGV, Tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ”,sưu tầm thêm 1 số tranh của họa sĩ Tô Ngọc
Vân.
* Học sinh : SGK, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của HS.
2. Bài mới: Giới thiệu bài mới.
* Hoạt động 1 : Giới thiệu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân
- GV yêu cầu HS đọc mục 1/3 SGK, thảo luận theo nhóm 2.
+ Em hãy nêu 1 vài nét về tiểu sử của họa sĩ Tô Ngọc Vân?
+ Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Kết luận:Tô Ngọc Vân là một họa sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho nền
Mĩ Thuật ……
* Hoạt động2 : Xem tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ”
- GV treo tranh Thiếu nữ bên hoa huệ và yêu cầu HS quan sát:
+ Hình ảnh chính trong bức tranh là gì?
+ Hình ảnh chính được vẽ như thế nào?
+ Bức tranh cịn cĩ những hình ảnh no khc?
+ Màu sắc trong tranh như thế nào?
+ Tranh vẽ bằng chất liệu gì?
+ Em có thích bức tranh này không? (Nu cảm nhận của mình?)
- GV nhận xét bổ sung và chốt ý đúng.
- Kết luận: Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ là một trong những tác phẩm
tiêu biểu của họa sĩ Tơ Ngọc Vn . . .
* Hoạt động 3 : Nhận xét, đánh giá
- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS tích cực phát biểu ý kiến xây
dựng bài.
3. Củng cố: - Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân đã vẽ những bức tranh nào nổi tiếng?
4. Dặn dò: - Về nhà sưu tầm thêm tranh ảnh của họa sĩ Tô Ngọc Vân.
- Quan sát màu sắc trong thiên nhiên để chuẩn bị cho bài sau Vẽ trang trí
- Lắng nghe.
-1 HS đọc , cả lớp đọc thầm.
- HS dựa vao SGK trả lời.
- Lắng nghe.
- HS quan tranh, nhận xét.
- Thảo luận nhóm.
- Đại diện từng nhóm lên trả
lời
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Nêu nhận xét của mình về
bức tranh.
- HS lắng nghe.
- HS kể tên.
- HS lắng nghe để thực hiện.
Tuần 2 Từ ngày: 30/8 - 02/9/2011
Thứ ba, tư ngày 30 – 31 tháng 8 năm 2011
Vẽ trang trí
MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ (Tiết 2)
Giáo viên: Phan Toản 1 *Năm học: 2011 -
2012*
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 - Người đăng: cdthdonghoa4-anminh-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 9 10 445