Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án phụ đạo văn lớp 7

Được đăng lên bởi nguoidixaynhunguocmo
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 3/4/2014
Ngày giảng: 7/4/2014

Tiết 1
ÔN VĂN NGHỊ LUẬN
A. Mục tiêu cần đạt.
1.Kiến thức.
Giúp HS củng cố, hệ thống hoá kiến thức cơ bản về các phép biến đổi câu và
các phép tu từ cú pháp đã học.
2.Kĩ năng.
Rèn luyện kĩ năng tái hiện, hệ thống hoá kiến thức cơ bản; kỹ năng lập sơ đồ điền
biểu bảng.
3.Thái độ.
HS thấy được tầm quan trọng của bài ôn tập; có ý thức, thái độ đúng đắn trong
khi ôn tập.
B. Chuẩn bị.
1. Chuẩn bị của thầy.
Nghiên cứu tài liệu, soan giáo án.
2.Chuẩn bị của trò.
Đọc bài, chuẩn bị nội dung ôn tập ở nhà.
C. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
KTSS
2. Bài mới.
Hoạt động của GV - HS

Nội dung cần đạt

1. Thông kê các văn bản nghị luận.
? Hãy nêu tên các văn bản nghị a. Văn bản nghị luận được học.
luận đã được học và được đọc ở - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
học kỳ II?
- Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
- Đức tính giản dị của Bác Hồ.
- Ý nghĩa của văn chương
b. Văn bản nghị luận được đọc thêm.
HS Nêu tên các văn bản đã đựơc học
và được đọc thêm
- Chống nạn thất học.
- Cần tạo ra thói quen tốt trong
đời sống
- Hai biển hồ
- Học thầy, học bạn.
- ích lợi của việc đọc sách.
- Học cơ bản mới có thể trở thành
tài lớn.
- Tiếng việt giàu và đẹp.
- Đừng sợ vấp ngã.
1

- Không sợ sai lầm.
- Có hiểu đời mới hiểu văn.
- Hồ chủ tịch, hình ảnh của dân
tộc.
- Lòng khiêm tốn.
- Lòng nhân đạo
- Tự do và nô lệ.
2. Văn bản nghị luận trong đời sống.
- Thường xuất hiện trong các bài phát biểu
? Trong đời sống, trên báo chí và trong các hội nghị, chương trinh thời sự, ,
trong sách giáo khoa em thấy văn các bài xã luận, tuyên bố quan trọng , các
bản nghị luận xuất hiện trong vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội…
những trường hợp nào? Dưới
những dạng bài gì?
- Thường xuất hiện trong các bài
phát biểu trong các hội nghị, hội
thảo, sơ kết, tổng kết, giao lưu,
phỏng vấn, chương trinh thời sự,
thể thao, văn nghệ, trên đài phát
thanh vô tuyến truyền hình, bài
giảng của GV trên lớp, các bài xã
luận, bình luận, phê bình, luận
văn, luận án, tuyên ngôn, tuyên
bố quan trọng , các vấn đề đặt ra
trong đời sống XH
? Nêu 1 số ví dụ?
- Bàn luận về đạo lý “ Uống nướ
HS nhớ nguồn”
- Bàn luận về môi trường và giaỉ
thích vì sao phải bảo vệ môi
trường.
- Viết bài xã luận chào mừng này
Nhà giáo Việt Nam 20- 11
- Chứng minh về truyền thống
yêu nước của nhân dân ta…
3. Yếu tố trong văn nghị luận.
- Bài văn nghị luận phải có các yếu tố cơ
? Văn nghị luận phải có những yếu bản: Luận điểm, luận cứ, lập luận…
tố cơ bản nào? Yếu tố nào là chủ - Luận điểm là yếu tố chủ yếu....
Ngày soạn: 3/4/2014
Ngày giảng: 7/4/2014
Tiết 1
ÔN VĂN NGHỊ LUẬN
A. M c tiêu cần đạt.
1.Kiến thức.
Giúp HS củng cố, hệ thống hoá kiến thức bản về các phép biến đổi câu
các phép tu từ cú pháp đã học.
2.Kĩ năng.
Rèn luyện kĩ năng tái hiện, hệ thống hoá kiến thức cơ bản; kỹ năng lập sơ đồ điền
biểu bảng.
3.Thái độ.
HS thấy được tầm quan trọng củai ôn tập; ý thức, thái độ đúng đắn trong
khi ôn tập.
B. Chu n b .
1. Chuẩn bị của thầy.
Nghiên cứu tài liệu, soan giáo án.
2.Chuẩn bcủa trò.
Đọc bài, chuẩn bị nội dung ôn tập nhà.
C. Ti ế n tnh lên lớp .
1.n định tchức.
KTSS
2. Bài mới.
?
HS
Hoạt động của GV - HS
Hãy nêu n các văn bản nghị
luận đã được học được đọc
học kỳ II?
Nêu tên các văn bản đã đựơc học
và được đọc thêm
- Chống nạn thất học.
- Cần tạo ra thói quen tốt trong
đời sống
- Hai biển hồ
- Học thầy, học bạn.
- ích lợi của việc đọc sách.
- Học bản mới thể trở thành
tài lớn.
- Tiếng việt giàu và đẹp.
- Đừng sợ vấp ngã.
Nội dung cần đạt
1. Thông kê các văn bản nghị luận.
a. Văn bản nghị luận được học.
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
- Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
- Đức tính giản dị của Bác Hồ.
- Ý nghĩa của văn chương
b. Văn bản nghị luận được đọc thêm.
1
Giáo án phụ đạo văn lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án phụ đạo văn lớp 7 - Người đăng: nguoidixaynhunguocmo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án phụ đạo văn lớp 7 9 10 283