Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án quốc phòng

Được đăng lên bởi Nga Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC III
TỔ GDQP

BÀI 7 : TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH
NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG
MA TÚY

GIÁO VIÊN: NGUYỄN DUY QUYẾT

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Về kiến thức
Hiểu được tác hại của ma túy.
2. Về kĩ năng
Học sinh được nâng cao kĩ năng nhận thức về tác hại của ma túy
đối với bản thân người sử dụng, với nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
3. Về thái độ
Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy, tránh được tác hại
của nó; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua
bán ma túy; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn
bán ma túy
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án điện tử.
- Phiếu học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
Giáo viên tổ chức học sinh hoạt động độc lập kết hợp với hoạt
động nhóm, thảo luận vấn đề theo hệ thống câu hỏi phát hiện, liên hệ, mở
rộng,…

IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp – kiểm tra Sĩ số

Kiểm tra bài cũ
Chất ma túy là gì? Chúng ta thường gặp những loại chất
ma túy nào?
- Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần, có nguồn gốc
tự nhiên hoặc tổng hợp, được quy định trong danh mục do Chính phủ
ban hành, các chất này khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ làm thay đổi
trạng thái ý thức và sinh lý, có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại
về nhiều mặt đối với xã hội.
- Các chất ma túy thường gặp:
+ Nhóm chất ma túy an thần
+ Nhóm chất ma túy gây kích thích
+ Nhóm các chất ma túy gây ảo giác

TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Khái
niệm
chất
ma túy

2. Phân
loại
chất
ma túy

1. Bản thân
người sử dụng

2. Đối với nền
kinh tế

3. Đối với trật tự,
an toàn xã hội

II. Tác hại của tệ nạn ma túy

I.Hiểu biết
cơ bản
về ma túy

3. Các chất ma túy
thường gặp

NỘI DUNG BÀI 7

III. Nguyên
nhân và
dấu hiệu
nhận biết

IV. Trách nhiệm của học sinh trong
phòng, chống ma túy

1. Quá trình và
nguyên nhân

2. Dấu hiệu nhận
biết học sinh
nghiện ma túy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ MA TÚY TỔNG HỢP

THẢO LUẬN NHÓM
Hình thức thảo luận:
+ Chia lớp thành 4 nhóm
+ Sử dụng phiếu học tập để ghi lại nội dung thảo
luận
+ Thời gian thảo luận: 5 phút
+ Cử đại diện nhóm trình bày
+ Khi một nhóm trình bày, các nhóm khác lắng
nghe, bổ sung ý kiến

II. Tác hại của tệ nạn ma túy
Câu hỏi: Trình bày tác hại của ma túy gây tổn hại về
Nhóm sức khỏe?
1

Nhóm Câu hỏi: Ma túy có tác hại như thế nào đối với nền
2
kinh tế?

Nhóm Câu hỏi: Tác hại của ma túy đối với trật tự an ninh
3
xã hội như thế nào?
Nhóm Câu hỏi: Trình bày tác hại của ma túy...
GIÁO VIÊN: NGUYỄN DUY QUYẾT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN DUY QUYẾT
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC III
TỔ GDQP
BÀI 7 : TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH
NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG
MA TÚY
Giáo án quốc phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án quốc phòng - Người đăng: Nga Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án quốc phòng 9 10 44