Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN TD 8 (SÔNG LÔ)

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Linh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Đinh Thị Lợi
Quế

Trường THCS Đồng

HỌC KỲ II
Ngày dạy :

/01/2016

TIẾT 37: NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN.
I. MỤC TIÊU:
- Nhảy xa : Giới thiệu kỹ thuật chạy đà. Học chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy
đà 3 – 5 bước – giậm nhảy).
- Đá cầu: Ôn một số động tác kĩ thuật di chuyển và động tác phát triển sự khéo léo. Ôn
động tác tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân. Ôn động tác phát cầu thấp chân
chính diện, cao chân chính diện. Giới thiệu Luật phát cầu năm 2007.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- HS nắm được cách đo đà đà ,điều chỉnh đà, biết phối hợp chạy đà và giậm nhảy.
- Thực hiện tương đối đúng các động tác bổ trợ , kỹ thuật ôn tập và nắm được luật
phát cầu đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập thể dục.
GV: Giáo án, Còi, Đồng hồ.
HS: Cầu đá, dọn vệ sinh sân tập,
III. NộI DUNG PHƯƠNG PHÁP :
ĐỊNH
LƯỢNG

NỘI DUNG

I . PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- S2: 8A:
8B:
2. Khởi động:
- Xoay cổ chân, cổ tay, xoay bả vai, xoay
hông, xoay đầu gối.
- ép dây chằng.
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm
mông.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. NHẢY XA:
a,Thưc hiện một số đông tác bổ trợ:
+ Đá lăng sang ngang
+ Đá lăng trước
+ Bật bục đổi chân
- GV giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
- Học cách đo đà; điều chỉnh đà:
từ ván giậm nhảy người thực hiện đi ngược
lại với hướng chạy đà, cứ hai bước đi thường
bằng một bước chạy đà ,khi đo xong đánh
dấu lại làm điểm xuất phát.
từ vạch xp người thực hiện chạy về phía ván
giậm nhảy, nếu chân giậm nhảy đặt đúng ½
ván phía chạy đà là được. Nếu chân giậm
nhảy đặt quasd ván hoặc chưa tới thì điều

6-8
phút

PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC

Lớp trưởng báo cáo sỹ số
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
GV

30-32
phút

Năm học 2015-2016

GV tổ chức cho HS tập lần
lượt từng động tác
GV quan sát sửa sai

GV làm mẫu cách đo đà ,
điều chỉnh đà.

Hướng dẫn HS thược hiện
GV: quan sát sửa sai
62

Giáo viên: Đinh Thị Lợi
Quế

Trường THCS Đồng

chỉnh đà ngắn lại hoặc dài ra một khoảng
tương ứng.
- Chạy đà 3 – 5 bước giậm nhảy đúng ván về
phía hố cát.
2. ĐÁ CẦU:
Ôn một số động tác kĩ thuật di chuyển và
động tác phát triển sự khéo léo. Ôn động tác
tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân.
Giáo viên giới thiệu Luật phát cầu năm 2007. 3VS/HS
3. CHẠY BỀN:
Luyện tập chạy bền.
5 phút
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Thả lỏng:
- Học sinh thả lỏng chân tay, cúi người hít
thở sâu.
2.Nhận xét:
- Ưu điểm:
- Nhược điểm:
3. HDHS học ở nhà:
- Thường xuyên tập luyện TDTT rèn luyện
sức khoẻ.
- Ôn tập giờ sau học tiếp.
Ngày dạy:

GV làm học sinh làm theo
Nhận xét ưđ - kđ, về ...
Giáo viên: Đinh Thị Lợi Trường THCS Đồng
Quế
HỌC KỲ II
Ngày dạy : /01/2016
TIẾT 37: NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN.
I. MỤC TIÊU:
- Nhảy xa : Giới thiệu kỹ thuật chạy đà. Học chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy
đà 3 – 5 bước – giậm nhảy).
- Đá cầu: Ôn một số động tác kĩ thuật di chuyển và động tác phát triển sự khéo léo. Ôn
động tác tâng cầu bằng đùi, trong, mu bàn chân. Ôn động tác phát cầu thấp chân
chính diện, cao chân chính diện. Giới thiệu Luật phát cầu năm 2007.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
- HS nắm được cách đo đà đà ,điều chỉnh đà, biết phối hợp chạy đà và giậm nhảy.
- Thực hiện tương đối đúng các động tác bổ trợ , kỹ thuật ôn tập nắm được luật
phát cầu đúng.
II. ĐỊA ĐIỂM - PH ƯƠNG TIỆN:
- Sân tập thể dục.
GV: Giáo án, Còi, Đồng hồ.
HS: Cầu đá, dọn vệ sinh sân tập,
III. NộI DUNG PHƯƠNG PHÁP :
NỘI DUNG
ĐỊNH
LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I . PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
- S
2
: 8A: 8B:
2. Khởi động:
- Xoay cổ chân, cổ tay, xoay bả vai, xoay
hông, xoay đầu gối.
- ép dây chằng.
Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm
mông.
II. PHẦN CƠ BẢN
1. NHẢY XA:
a,Thưc hiện một số đông tác bổ trợ:
+ Đá lăng sang ngang
+ Đá lăng trước
+ Bật bục đổi chân
- GV giới thiệu kỹ thuật chạy đà.
- Học cách đo đà; điều chỉnh đà:
từ ván giậm nhảy người thực hiện đi ngược
lại với hướng chạy đà, cứ hai bước đi thường
bằng một bước chạy đà ,khi đo xong đánh
dấu lại làm điểm xuất phát.
từ vạch xp người thực hiện chạy về phía ván
giậm nhảy, nếu chân giậm nhảy đặt đúng ½
ván phía chạy đà là được. Nếu chân giậm
nhảy đặt quasd ván hoặc chưa tới thì điều
6-8
phút
30-32
phút
Lớp trưởng báo cáo sỹ số
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
GV
GV tổ chức cho HS tập lần
lượt từng động tác
GV quan sát sửa sai
GV làm mẫu cách đo đà ,
điều chỉnh đà.
Hướng dẫn HS thược hiện
GV: quan sát sửa sai
Năm học 2015-2016
62
GIÁO ÁN TD 8 (SÔNG LÔ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN TD 8 (SÔNG LÔ) - Người đăng: Nguyễn Bá Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
GIÁO ÁN TD 8 (SÔNG LÔ) 9 10 382