Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Thể dục

Được đăng lên bởi Le Bach
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Gia Thanh
TUẦN 19
Tiết 37.
Ngày soạn: .../.../2013
Ngày dạy: .../.../2013
NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN
I. Mục tiêu:
12. Nhảy cao: Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng để rèn luyện
phát triển sức mạnh của chân.
* Ôn tập:
Một số động tác bổ trợ;
+ Đá lăng – trước sau;
+ Đá lăng sang ngang;
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng;
+ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
* Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, nghiêm túc luyện tập, tránh đùa nghịch, đảm bảo
an toàn trong giờ học.
2. TTTC: Cầu lông: Nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển thể lực, rèn luyện tác
phong sinh hoạt lành mạnh.
* Ôn tập: Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu lông đã được học ở lớp 8
+ Các động tác khởi động với vợt:
Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
Xoay cổ tay bên phải
xoay cổ tay bên trái.
Cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản.
Cách cầm vợt;
Cách cầm cầu;
Tư thế chuẩn bị;
+ Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, luyện tập nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn,
khẩn trương.
II. Địa điểm - Phương tiện:
+ Sân trường THCS Gia Thanh.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân tập.
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG

Đ.LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
+ Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học
sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang
phục luyện tập của học sinh.
9A: …; 9B: …
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
học:

8 phút
2-3
phút

Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình
hàng ngang. Lớp trưởng báo cáo sĩ số
cho giáo viên.
Đội hình lên lớp
****************
****************
****************
5m
GV

Giáo viên: Trần Khắc Thi

Tuần 19

Thể dục 9

Trường THCS Gia Thanh
2. Khởi động:
- Tập bài thể dục phát triển chung:
+ Tay vai; vặn mình; nghiêng lườn;
gập thân; đá chân; phối hợp.
+ Quay các khớp : Cổ tay, cổ chân,
gối, hông, vai...
+ Ép dọc, ép ngang.

5-6
phút
2x8n

II. Phần cơ bản.
1. Nhảy cao:
Luyện tập một số động tác bổ trợ
nhảy cao:
- Đứng lăng trước - sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co
chân qua xà tiếp đệm bằng chân giậm.

30 - 35
phút

2. TTTC: Cầu lông
a. Ôn các kỹ thuật đã học:
Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu
lông đã được học ở lớp 8
* Các động tác khởi động với vợt:
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải
- xoay cổ tay bên trái.

30 - 35
phút

GV
Đội hình tập luyện

* *
* *
* *
Đội hình tập di chuyển.
************
 ************
************
************
GV

2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N

* Cách cầm vợt, cầm cầu và các tư
thế chuẩn bị ...
Trường THCS Gia Thanh
TUẦN 19
Tiết 37.
Ngày soạn: .../.../2013
Ngày dạy: .../.../2013
NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN
I. Mục tiêu:
12. Nhảy cao: Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ ng để rèn luyện
phát triển sức mạnh của chân.
* Ôn tập: Một số động tác bổ trợ;
+ Đá lăng – trước sau;
+ Đá lăng sang ngang;
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng;
+ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
* Yêu cầu: Học sinh nắm đượci, nghiêm túc luyện tập, tránh đùa nghịch, đảm bảo
an toàn trong giờ học.
2. TTTC: Cầu lông: Nhằm tăng cường sức khoẻ, phát triển thể lực, rèn luyện tác
phong sinh hoạt lành mạnh.
* Ôn tập: Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu lông đã được học ở lớp 8
+ Các động tác khởi động với vợt:
Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
Xoay cổ tay bên phải xoay cổ tay bên trái.
Cách cầm vợt, cầm cầu và các tư thế chuẩn bị cơ bản.
Cách cầm vợt; Cách cầm cầu;
Tư thế chuẩn bị;
+ Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, luyện tập nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn,
khẩn trương.
II. Địa điểm - Phương tiện:
+ Sân trường THCS Gia Thanh.
+ Học sinh dọn vệ sinh sân tập.
III. Tiến trình dạy học:
NỘI DUNG Đ.LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
+ Giáo viên nhận lớp nắm s học
sinh có mặt, kiến tp, kim tra trang
phục luyn tập của hc sinh.
9A: …; 9B: …
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết
học:
8 phút
2 - 3
phút
Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình
hàng ngang. Lớp trưởng o cáo sĩ s
cho giáo viên.
Đội hình lên lớp
****************
****************
****************
5m
GV
Giáo viên: Trần Khắc Thi Tuần 19 Thể dục 9
Giáo án Thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Thể dục - Người đăng: Le Bach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án Thể dục 9 10 969