Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN TÍCH HỢP

Được đăng lên bởi truongxan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án số: 03

Thời gian thực hiện: 45 phút
Bài học trước: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ qua đường
Thực hiện từ ngày: …… đến ngày…………..
BÀI: DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE TRÊN DỐC
Tiểu kỹ năng: Khởi hành xe trên dốc

* MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được thao tác khởi hành xe ngang dốc; nhận biết được
những sai lầm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
- Kỹ năng: Thực hiện thành thạo quy trình khởi hành xe ngang dốc.
- Thái độ: Rèn luyện tính tích cực, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện.
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

- Xe ô tô vios 5 chỗ có tình trạng kỹ thuật tốt, đủ nhiên liệu
- Giáo án, đề cương bài giảng
- Máy tính, máy chiếu, hệ thống tăng âm, tài liệu phát tay, sa bàn, tranh vẽ, bãi tập.
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

- Phần lý thuyết liên quan, trình tự thực hiện, kết thúc vấn đề và hướng dẫn tự
học: tập trung cả tổ.
- Phần thực hành: kèm cặp từng học viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP:

TT

Họ và tên

Thời gian: 1 phút.

Có lý do

Không lý do

1
2
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

T
T

Hoạt động dạy học
Nội dung

Hoạt động
của giáo viên

Thời
gian
Hoạt động
của học sinh (phút)

A Dẫn nhập:
- Thực tế cho thấy quá trình lái xe - Giới thiệu để - Lắng
đường sá không phải lúc nào cũng bằng định hướng cho nghe
phẳng.
HS mục đích
quan sát
- Khởi hành xe ngang dốc là tình huống - Chiếu Video
thường gặp, nhất là khi lái xe ở địa hình khởi hành xe
- Quan sát
đồi núi.
trên dốc
- Vấn đề đặt ra là lái xe đã điều khiển xe
khởi hành như thế nào? và có gì khác
với khởi hành xe trên đường bằng.
chúng ta cùng quan sát đoạn video sau.

2

1

B

Giới thiệu chủ đề:

1

Tên bài: Dừng và khởi hành xe Giới thiệu tên
ngang dốc
bài, ghi bảng
Mục tiêu:
Trình chiếu
- Kiến thức
slide, giảng giải
- Kỹ năng
nội dung mục
- Thái độ
tiêu

2

3
Nghe, ghi
chép
Quan sát,
nghe, ghi
chép

3

Giới thiệu nội dung bài học:
- Dừng xe ngang dốc (đã học tiết học
trước)
Trình chiếu slide
- Khởi hành xe ngang dốc
C Giải quyết vấn đề:
1 Lý thuyết liên quan
1.1 Khái niệm khởi hành xe ngang dốc
a Định nghĩa
Thuyết trình

Quan sát,
ghi nhận

Nghe, ghi
chép
b Tầm quan trọng của kỹ năng khởi Nêu vấn đề: Ghi chép,
hành xe ngang dốc
Theo anh (chị) phát biểu ý
kỹ năng khởi kiến
hành xe ngang
dốc có tầm quan
trọng như thế
nào đối với
người lái xe
1.2 Phương pháp khởi hành xe ngang dốc
- Xác định điểm tiếp giáp của ly hợp
Trình chiếu
slide và giảng
giải
- Phối hợp ga, phanh tay, ly hợp
Trình bày trực
quan
2 Trình tự thực hiện:
2.1 Giới ...
Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 45 phút
Bài hc trưc: Dừng xe nhưng đường cho nời đi b qua đường
Thực hiện từ ngày: …… đến ngày…………..
BÀI: DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE TRÊN DỐC
Tiu k năng: Khởi hành xe trên dốc
* MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày được thao tác khởi hành xe ngang dốc; nhận biết được
những sai lầm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
- K năng: Thực hiện thành thạo quy trình khởi hành xe ngang dốc.
- Thái độ: Rèn luyện tính tích cực, cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người
phương tiện.
* ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Xe ô tô vios 5 chỗ có tình trạng kỹ thuật tốt, đủ nhiên liệu
- Giáo án, đề cương bài giảng
- Máy tính, máy chiếu, h thng tăng âm, tài liu phát tay, sa n, tranh v, bãi tp.
* HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
- Phần thuyết liên quan, trình tự thực hiện, kết thúc vấn đ hướng dẫn tự
học: tập trung cả tổ.
- Phần thực hành: kèm cặp từng học viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút.
TT Họ và tên Có lý do Không lý do
1
2
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
T
T
Nội dung
Hoạt động dạy học
Thời
gian
(phút)
Hoạt động
của giáo viên
Hoạt động
của học sinh
A Dẫn nhập:
- Thc tế cho thy quá tnh lái xe
đưng sá không phi lúc nào cũng bng
phng.
- Khởi hành xe ngang dc là tình hung
thưng gp, nht là khi lái xe đa hình
đi núi.
- Vn đ đặt ra lái xe đã điu khiển xe
khi hành như thế o? và gì khác
vi khi hành xe trên đưng bng.
chúng ta cùng quan sát đoạn video sau.
- Giới thiệu để
định hướng cho
HS mục đích
quan sát
- Chiếu Video
khởi hành xe
trên dốc
- Lắng
nghe
- Quan sát
2
1
GIÁO ÁN TÍCH HỢP - Trang 2
GIÁO ÁN TÍCH HỢP - Người đăng: truongxan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIÁO ÁN TÍCH HỢP 9 10 589