Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiêng Việt lớp 5

Được đăng lên bởi tieuhoctanmy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA TRI
TRƯỜNG TH TÂN MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Mỹ, ngày

tháng

năm 2014

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN BẰNG ĐIỂM SỐ
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIẾNG VIỆT
Lớp

Điểm

TSHS

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

9 - 10
%

SL

%

Tổng
MÔN: TOÁN
Lớp

Điểm

TSHS

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

9 - 10
%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Tổng
MÔN: KHOA HỌC
Lớp

Điểm

TSHS

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

9 - 10
%

Tổng
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
Lớp

Điểm

TSHS

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

9 - 10
%

Tổng
MON: TIẾNG ANH
Lớp

Điểm

TSHS

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

Tổng
MÔN: TIN HỌC
Lớp
TSHS

Điểm

9 - 10
%

1-4
SL

5-6
%

SL

7-8
%

SL

9 - 10
%

SL

Tổng

HIỆU TRƯỞNG

Thái Nhựt Hồng

%

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA TRI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÂN MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Mỹ, ngày tháng năm 2014
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN BẰNG ĐIỂM SỐ
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIẾNG VIỆT
Lớp TSHS
Điểm
1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
SL % SL % SL % SL %
Tổng
MÔN: TOÁN
Lớp TSHS
Điểm
1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
SL % SL % SL % SL %
Tổng
MÔN: KHOA HỌC
Lớp TSHS
Điểm
1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
SL % SL % SL % SL %
Tổng
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
Lớp TSHS
Điểm
1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
SL % SL % SL % SL %
Tổng
MON: TIẾNG ANH
Lớp TSHS
Điểm
1 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10
SL % SL % SL % SL %
Tổng
MÔN: TIN HỌC
Lớp TSHS Điểm
Giáo án tiêng Việt lớp 5 - Trang 2
Giáo án tiêng Việt lớp 5 - Người đăng: tieuhoctanmy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án tiêng Việt lớp 5 9 10 509